Ervaringen van deelnemers

Testimonial Martien Weernink

Door de leergang heb ik veel geleerd over mezelf en over de positie die ik in de organisatie inneem. Ook heb ik leren loslaten, leren timen en leren kijken naar de context. Ik ben begripvoller en rustiger nu.

Martien Weernink, Leergang Leiderschap en passend organiseren

HRM-adviseur, Gemeente Borne

Testimonial John de Vegt

Het is lastig om de leergang in een aantal zinnen te vatten, zeker als het zo’n grote impact heeft gehad. De echte ervaringen vragen om meer woorden. Het is alweer twee jaar geleden, maar ik ben er nog elke dag volop mee bezig! Soms is dat bewust, soms onbewust, soms is het groot, soms is het een klein dingetje. Er is een voedingsbodem gelegd. Ik heb op een andere manier leren kijken. Ik ben er sterker van geworden. Het heeft me geholpen om mijn nieuwe functie goed neer te zetten en uit te voeren; met interesse, drive en plezier contextgedreven te werken. De leergang heeft enorm veel voor me betekend.

John de Vegt, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Gebiedscoördinator, Gemeente Coevorden

Testimonial Niels Hageman

De leergang vond ik intensief en ik heb hard moeten werken. Maar het levert heel veel op. Ik zie nu meer doordat ik breder en anders heb leren kijken. De leergang heeft me mensgerichter gemaakt en ik heb geleerd om te werken vanuit context en overzicht. Het volgen van de leergang heeft me veel gebracht en dat proces gaat tot aan de dag van vandaag door.

Niels Hageman, Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Persoonlijk adviseur politiechef, eenheid Amsterdam

Testimonial Danny Tsang

In het werk en in het dagelijks leven merk ik dat ik nu anders kijk en dingen beter kan plaatsen. Ook voer ik nu op een andere manier gesprekken waarbij ik de ander respecteer in zijn/haar rol/functie of andere oriëntatie. Dit levert erg interessante gesprekken op en maakt mij dagelijks enthousiast! Het smaakt naar meer en ik wil graag mijn vaardigheden uitbreiden!

Danny Tsang, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Jongerenwerker, Clup Welzijn

Testimonial Aart de Zeeuw

Wat ik kwijt wil over de leergang die ik volgde? Spot on! zoals de Engelsen zo mooi kunnen zeggen. Hiermee bedoel ik: effectief en zeer bruikbaar voor mijn werk als teamchef van een politieteam!

Aart de Zeeuw, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Teamchef C Onderwijs, Politieacademy

Testimonial Miranda Mulder

De leergang heeft mij onder andere laten inzien hoe en waarom (groepen) mensen elkaar soms echt niet kunnen begrijpen. Door de leergang én de ondersteuning van docenten ben ik erachter gekomen hoe dat anders kan. Niet alleen vanuit mijn werk, maar ook als moeder van een kind met ingewikkelde problematiek heb ik de hoop dat heel veel mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, in de zorg en in het onderwijs ook een leergang gaan doen. Door de leergang ben ik namelijk als moeder verlost van radeloosheid en vastlopen en is er bij mij als professional nog meer een drive ontstaan om me ervoor sterk te maken dat mensen die niet in een systeem functioneren, toch de kans krijgen om mee te doen.

Miranda Mulder, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Communicatie en overheidsparticipatie, Gemeente Borne

Testimonial Anne Roozendaal

Door de leergang kreeg ik inzicht in oriëntaties en hoe ik naar de wereld kijk. Dit maakt dat ik meer geduld heb in contact met anderen en ben ik me ervan bewust dat mijn perspectief verschilt van dat van anderen. Het zorgt ervoor dat ik, in plaats van geïrriteerd of gefrustreerd te raken, ruimte zie om in gesprek te blijven.

Anne Roozendaal, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Maatschappelijk werker, Clup Welzijn

Testimonial Helena de Wit

Het is een mooi leerproces waar je een stap mee zet en wat nog doorwerkt. Ik heb geleerd om een beetje meer op mijn handen te zitten en te kijken wat ik zie. Echt waarnemen van patronen en wisselwerking in plaats van de emotie zien. Hierdoor word je meer bewust van wat er gebeurt.

Helena de Wit, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Gemeente Coevorden

Testimonial Fop de Pater

Je leert jezelf kennen en je komt jezelf tegen. Je gaat anders naar mensen en situaties kijken. Ik heb geleerd om breder te kijken en handelen. Ik zie nu wat er gebeurt, in welke situatie ik me bevind en hoe je daarmee om moet gaan. Dat maakt je een stuk rijker!

Fop de Pater, Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Ondernemer

Testimonial Marijke de Jager

De leergang heeft me meerdere dingen gebracht. Het is een proces geweest. Ik ben met iets gestart en weet dat het me kan helpen in mijn ontwikkeling en bij mijn werk als leidinggevende. De leergang heeft mij nieuwe inzichten gegeven en biedt mij grote meerwaarde op het gebied van (leren) organiseren.

Marijke de Jager, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Stenden Hogeschool

Testimonial Marieke Schnoing

De leergang hielp mij om vanuit andere manieren van kijken structuren te ontkoppelen. Tijdens de leergang werd ik me ervan bewust dat er een kloof bestaat tussen verschillende manieren van leidinggeven. Ook kan ik nu inschatten wanneer een situatie uitnodigt tot een andere vorm van leiderschap en hoe ik die rol als leider wil invullen. Daarbij heb ik leren kijken naar mijn eigen voorkeuren, welke taal ik gebruik en hoe ik me hierin verder kan ontwikkelen.

Marieke Schnoing, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Rayondirecteur Noord Nederland, Humanitas DMH

Testimonial Mario Hegger

Van deze leergang heb ik veel opgestoken en hij heeft veel opgeleverd, in mijn werk maar ook privé. Ik kan meer aan, zet mezelf anders neer, stel andere vragen, luister beter, ontvang meer en ervaar meer rust. Eigenlijk zou iedereen dit moeten doen.

Mario Hegger, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Wethouder, Gemeente Purmerend

Testimonial Marc Willems

Er gebeurt bij de politie van alles waar je geen invloed op hebt maar wel last van hebt. Door deze leergang ben ik anders gaan kijken en kan ik dingen in een ander perspectief plaatsen. Soms kan je simpelweg iets niet veranderen – bv een politieke beslissing – en het lukt mij nu om me daar bij neer te leggen. Dit geeft rust en ruimte om mijn werk beter te plannen en mijn energie anders in te zetten.
Ik zou graag zien dat de basis van betekenisgeving, waar het in deze leergang om gaat, terugkomt in de politieopleiding. Juist in ons werk is het belangrijk dat je leert kijken door een andere bril.

Marc Willems, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Wijkagent, Politie Echt

Testimonial Gerda Blom

Mijn besef is nu groter als het gaat om oriëntaties. Of het nu gaat om oriëntaties van mensen, organisaties, dorpen of landen; door het volgen van deze leergang ben ik op dit vlak bewuster geworden. Ik heb geleerd om op een andere manier naar de wereld te kijken, pak dingen nu anders aan, mede doordat mijn handelingsrepertoire is verbreed.

Gerda Blom, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Gemeentesecretaris, Gemeente Purmerend

Testimonial Nina Oskam

Deze leergang was als een reis voor me. Ontzettend inspirerend. Ik heb leren zien! Ik stel tegenwoordig heel andere vragen. Nu kan ik tot de kern komen. Met de tools die ik aangereikt kreeg, kan ik nu functioneren in een omgeving die niet direct bij mijn oriëntatie past, dat maakt het heel interessant!

Nina Oskam, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Ambulant begeleider, Zideris

Testimonial Jos Amory

De gedachte achter contextgedreven werken is eenvoudig, maar zo ook te werken had toch meer voeten in aarde, want eigenlijk waren we overgeorganiseerd. We stellen geen werk meer uit, ideeën zijn welkom en we zorgen samen voor een open werksfeer. Door dit samenwerken en contextgedreven werken krijgen we echt dingen voor elkaar. Dit geldt overigens niet alleen binnen het team, maar ook in en voor de stad met burgers, ambtenaren, etc. Dat vind ik mooi!

Jos Amory, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Wijkagent Roermond Centrum, Nationale Politie

Testimonial Mieke Boon

Wat ik mooi vind is hoe je naar jezelf leert kijken en hoe je geprikkeld wordt om nieuwe dingen te ontdekken. Je gaat bijvoorbeeld herkennen dat iedereen een andere taal gebruikt. Als je het eenmaal inziet en zelf daarmee gaat experimenteren, is het fascinerend dat betekenisgeving zo simpel en logisch is.

Mieke Boon, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Regionale Stichting Wonen Plus

Testimonial Judith Kruit

Door de leergang heb ik veel meer oog gekregen voor de invloed van omstandigheden. Die zijn heel bepalend voor iemands gedrag en daar ga ik nu veel bewuster mee om. Ik ben nu veel minder bezig met oordelen en meer met waarnemen. Het is geen cursus waarin je alleen maar een trucje leert. Het ligt aan de basis van alles. Als je met mensen werkt en in je eigen leven. Ook op persoonlijk vlak vallen er voor mij dingen op z’n plek.

Judith Kruit, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Sociaal werker, Clup Welzijn

Testimonial Coen Helderman

De leergang voelde als een luxe cadeau. Mijn persoonlijke ontwikkeling kreeg een boost. Ik heb veel geleerd wat ik kan meenemen. Enkele voorbeelden: leren over communicatie vanuit betekenisgeving, het belang van wisselwerking, wegnemen van belemmeringen, hoe je randvoorwaarden kunt scheppen en sfeer kunt creëren.

Coen Helderman, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Teamleider Communicatie, Gemeente Nieuwegein

Testimonial Peter Hanner

Een heel mooi programma met heel goede docenten en trainers! Ik heb nieuwe inzichten gekregen. Ik kijk nu anders. Ik heb woorden aangereikt gekregen voor dingen die ik eigenlijk al wist of aanvoelde. De leergang heeft me meer vastberaden gemaakt. Veel is op zijn plaats gevallen.

Peter Hanner, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Adviseur en coördinator veiligheid, Gemeente Vaals

Testimonial Richard Otjens

Het woord ‘ervaren‘ is misschien wel het belangrijkste woord in deze leergang. De diverse achtergronden van de deelnemers zorgen ervoor dat je je blik verruimt. Ik kan (weer) meer op mezelf vertrouwen en durf mijn ratio meer los te laten. Sinds de leergang sta ik anders in de wereld. Ik heb overzicht gekregen. Ik heb geleerd minder een mening te hebben, ik laat dingen meer gebeuren en alles mag er zijn.

Richard Otjens, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Ondernemer en docent

Testimonial Adri van de Laar

De leergang heeft me veel gebracht. Het wordt duidelijker waar het nou eigenlijk allemaal om gaat. Ik heb meer inzicht gekregen in hoe mensen zijn, hoe mensen met elkaar omgaan. Ik stel nu betere vragen en kom eerder tot de kern.

Adri van de Laar, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Rabobank

Testimonial Bert Scholing

Wat ik mooi vond was de combinatie van mensen uit verschillende organisaties en omgevingen. Je krijgt daardoor een inkijkje in de keuken van een ander, waar vaak dezelfde vraagstukken leven in een andere organisatiecontext. Daardoor ben ik steeds beter gaan herkennen welke vorm van organiseren passend is gezien de omstandigheden om tot een oplossing te komen.

Bert Scholing, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Teammanager, Gemeente Noordoostpolder

Testimonial Gertjan Rozendom

De leergang was als een cadeautje, maar het was zeker niet altijd feest! Gaandeweg begonnen kwartjes te vallen. Er werd me een spiegel voorgehouden. Ik kijk nu veel bewuster tegen mezelf aan en tegen de samenleving. Onze samenleving vraagt om een andere aanpak en om meer flexibiliteit. In mijn werk gaat het erom dat te herkennen, te erkennen en samen te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Ik ben heel blij dat ik daar een deel van mag zijn. De leergang heeft gezorgd voor (persoonlijke) verbreding en ontwikkeling.

Gertjan Rozendom, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Gemeentesecretaris, Gemeente Borne

Testimonial Henk Zilvold

Met plezier en energie ging ik iedere keer naar de leergang toe. Ik heb veel geleerd over hoe je contextgedreven werken in praktijk brengt. Ik ben trots op ons team en hoe we werken. We werken nu met de goede mix van mensen en we doen het samen, dat is ook het mooie ervan.

Henk Zilvold, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Operationeel Expert GGP, Nationale Politie

Testimonial Conchita Alvarez Alvarez

Centraal in deze leergang stond betekenisgeving en hoe dat in allerlei situaties terugkomt. Zoals in een gesprek, bij samenwerking of in een project. Van kijken naar waarnemen. Als je het eenmaal ziet is er geen weg terug. Dat heeft als gevolg dat je anders gaat organiseren: samen ontwikkelen, samen betekenis geven, samen werken aan kwaliteit.

Conchita Alvarez Alvarez, Leergang Mijn gevoel voor realiteit

Beleidsmedewerker, Politieacademie

Testimonial Winesh Hardien

Ik vond de leergang leuk en leerzaam. Ik heb woorden gevonden voor dingen die ik al een tijdje herkende. Ik kan nu een andere strategie kiezen. Na de leergang ben ik anders gaan werken en communiceren.

Winesh Hardien, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Begeleider, Stichting Phusis

Testimonial Marijke van Dusseldorf

Door de leergang ben ik me bewuster geworden van mijn kwaliteiten en creativiteit. Het heeft mij geholpen om meer los te komen van mijn rationaliteit en heeft ertoe bijgedragen meer ‘in the flow’ te komen. Dat betekende voor mij durven loslaten, vertrouwen hebben en de keuze maken om mijn werk anders in te gaan vullen.

Marijke van Dusseldorp, Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Ondernemer, Mimicri training

Testimonial Rik Caumon

De leergang bracht een nieuwe en verfrissende manier van denken. De theorie én de praktijk spraken me enorm aan! Ze gaven handvatten! Het lukte me daarna beter om vanuit de omgeving te denken. Van buiten naar binnen werken in plaats van andersom. In mijn werk stel ik me sindsdien continu de vraag: wat merkt de burger hiervan? Kort na de leergang ben ik leidinggevende geworden, omdat het paste. Ik voel me krachtiger nu, mijn beïnvloeding is groter geworden en door in verbinding te werken behalen we onze doelen. Wat contextgedreven werken precies betekent, is mij in de leergang pas echt duidelijk geworden!

Rik Caumon, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Teamchef C Infrastructuur, Nationale Politie

Testimonial Louise Voorhorst

De leergang heeft me nieuw perspectief geboden in verschillende vormen van betekenisgeving. Mijn handelingsrepertoire, als mens en manager, is positief veranderd door de leergang. Tijdens en na de leergang valt me op dat ik situaties anders waarneem, dat ik de situatie beter kan herleiden en duiden en er is meer begrip voor de ander, waardoor ik beter kan afstemmen.

Louise Voorhorst, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Sectormanager cliëntenondersteuning en behandeling, Zideris

Testimonial Joep Bartholomeus

Ik werk al veertien jaar in de publieke sector. Door het volgen van de leergang heb ik veel geleerd als het gaat om het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb leren kijken en zie nu veel beter wat er nodig is in mijn werk. “Je gaat het pas zien als je het doorhebt’’, is een uitspraak van Johan Cruijff. Deze uitspraak vind ik met betrekking tot de leergang dan ook zeer toepasselijk!

Joep Bartholomeus, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Coördinator, LOC

Testimonial Evert van Nass

Ik ben anders gaan kijken en waarnemen, laat de ander conclusies trekken, blijf buiten de discussie over wie er gelijk heeft, stel nu andere vragen en kan nu waar nodig effectiever een interventie plegen. Het herkennen van betekenisgeving en werken aan mijn repertoire zijn blijvende ontwikkelpunten geworden. De leergang heeft mij geweldig geholpen om meer invulling te geven aan mijn rol als adviseur en procesbegeleider, persoonlijk begeleider en toezichthouder.

Evert van Nass, Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Zelfstandig adviseur, Centrum voor Bedrijfsopvolging

Testimonial Bastiaan Willekes

Het volgen van deze leergang heeft bij mij op meerdere vlakken intense bewustwording op gang gebracht en hele toepasbare inzichten gegeven. Die inzichten hebben me verrijkt en geholpen om woorden te geven aan gevoelens, observaties en ervaringen. Het lukt beter om weg te blijven uit het oordeel en te kijken vanuit de samenhang. Door dit alles ben ik gesterkt in het geloof in mijzelf en begrijp ik anderen beter. Dagelijks ben ik me bewust van mijn manier van kijken, oefen ik in waarnemen en verbreed ik mijn repertoire. Het heeft een ontwikkeling op gang gebracht die niet meer tot stilstand komt. De relatie tussen mensen en hun omgeving is heel bepalend voor het zichtbare gedrag en het is veel eenvoudiger iets in die omgeving te veranderen dan de mensen proberen te veranderen.

Bastiaan Willekes, Leergang Met gevoel voor realiteit

Testimonial Harry Rotgans

De leergang heeft me vooral geleerd om te kijken. Echt kijken! Wat gebeurt er en hoe ga je daar mee om? Ik heb nu meer een beeld voor ogen waar ik naar toe wil, wat ook weer bijgesteld kan worden. Ik heb geleerd om los te laten, zelfreflectie is hierdoor anders geworden en ja … dit duurt allemaal wat langer, maar ik weet zeker dat deze manier van werken en samenwerken op den duur effectiever is.

Harry Rotgans, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Wethouder, Gemeente Purmerend

Testimonial Els de Back

Ik heb nu overzicht! Ik snap wat er gebeurt. Het oordelen kan ik meer laten en ik ben meer onderzoekend geworden. Ik sta steviger en rustiger in het leven.

Els de Back, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Directeur-bestuurder, Clup Welzijn

Testimonial Arjan Heiner

De leergang heeft mij op een andere plek gezet van waaruit ik dezelfde dingen anders zie. Ik laat me op een andere manier beïnvloeden en zelf beïnvloed ik mijn omgeving op een andere manier. Ik heb veel geleerd en blijf er iedere dag mee bezig: betekenisgeving en het herkennen van patronen, maar ook het doorbreken er van!

Mijn advies: Blijf open staan voor nieuwe inzichten en mogelijkheden in je leven, thuis of op het werk. Deze leergang biedt een uitstekende start om dat binnen handbereik te krijgen. Het kan zorgen voor een beetje meer liefde, geduld en ruimte voor de omgeving, de mensen die zich daar in bewegen en voor jezelf!

Arjan Heiner, Leergang Mijn gevoel voor realiteit

Waarnemend directeur bedrijfsvoering en diensten, teammanager communicatie & Datalab en strateeg, Gemeente Purmerend

Testimonial Stiana Sibon

Door de leergang heb ik o.a. inzicht gekregen in het effect van mijn handelen. Het (oefenen in) waarnemen helpt me enorm in mijn werk. Ik ervaar nu meer rust en ruimte, daardoor kan ik beter nadenken en maak andere afwegingen. Ik begrijp veel meer nu. Ik voel dat ik gegroeid ben als het gaat om zelfinzicht en het me bewust zijn van mijn omgeving.

Stiana Sibon, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Teamleider Advies & Services, Gemeente Coevorden

Testimonial Dogan Yavuz

Vanaf de eerste dag is betekenisgeving de verbinding naar het hart. Je leert je te kunnen verplaatsen in een ander om zo conflict te vermijden of te verzachten. Betekenisgeving heeft zeker raakvlakken met integratie. Buitenlanders die in Nederland aankomen nemen eigen cultuurkenmerken mee. Het nieuwe cultuur-gereedschap ontbreekt, terwijl iedereen hier in Nederland op zoek is naar houvast. Dat is wat Sezen Academy kan geven.

Dogan Yavuz, Leergang Met gevoel voor realiteit

Vrijwilliger

Testimonial Anita Zeeman

Door de leergang heb ik geleerd én ruimte gekregen om anders naar de context te kijken, op het werk en ook privé. Niet iedereen is hetzelfde, niet iedereen geeft op dezelfde wijze betekenis aan zijn leven. Dit gegeven vind ik zo interessant, het zet me nog steeds aan het denken! Deze leergang heeft mijn kijk op het leven veranderd.

Anita Zeeman, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Algemeen Manager, GGZ Friesland

Testimonial Wil Gooren

De leergang heeft me veel gebracht. Deelname daaraan was een indrukwekkende ervaring uit mijn leven. Het helpt om de wereld om me heen en ook mezelf beter te begrijpen en daarmee om te gaan. Ik zie meer mogelijkheden om dingen anders te doen.

Wil Gooren, Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Bedrijfsuitvoeringspecialist, Staf Eenheid Oost-Nederland Politie

Testimonial Bea Klein Goldewijk

Het was een boeiende, intensieve leergang. In werksituaties en ook op het persoonlijke vlak ervaar ik nu veel meer ruimte om op een andere manier tegen bestaande situaties aan te kijken en zaken anders te duiden. Soms betekent dit berusting en accepteren dat het niet maakbaar is maar dat het gaat zoals het gaat. Ik kan nu beter bepalen wat echt helpend is en met wie ik effectief kan samenwerken. Het is heel prettig dat er met de collega’s die ook zijn opgeleid een gemeenschappelijke taal is ontstaan, waarmee situaties in het werk snel te duiden zijn en we veel effectiever zijn geworden. Wat zou het fijn zijn geweest als ik dit 20 jaar eerder had kunnen doen.

Bea Klein Goldewijk, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Sociaal werker, Clup Welzijn

Testimonial Willy Schobbe

Door het volgen van deze leergang is bij mij alles heel snel op zijn plaats gevallen. Het heeft me zoveel gebracht! Op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, richting geven aan mijn leven, advies kunnen geven aan collega’s, dit zijn enkele voorbeelden. Ik zorg ervoor dat wat ik leerde tijdens de leergang in mijn leven blijft. Met een open mind kijken, het plaatsen van de stof, er zo verwoven mee raken, past bij mij. Door de leergang voel ik me bevrijd, beter, sterker en nuttiger.

Willy Schobbe, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Taakveldhouder Evenementen & Openbare Orde, Nationale Politie

Testimonial Wouter Burger

De leergang heeft mij echt geholpen om een verdiepingsslag te maken; ik heb de beschikking gekregen over het herkennen van oriëntaties en de definitie van de situatie. Het herkennen van de situatie en vooral ook deze accepteren zoals die is, zonder te oordelen, dat is een meerwaarde. Al met al heb ik geleerd om vanuit overzicht te werken. En daarbij niet uit te gaan van mezelf, van wat ik vind dat zo moet of hoort, maar van de ander en wat die nodig heeft. Om van daaruit, vanuit het werkelijke contact en vertrouwen, mee te bewegen, te kijken wat je kan betekenen en hoe je kan helpen (vaak kleine) positieve veranderingen in gang te zetten.

Wouter Burger, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Manager, Clup Welzijn

Testimonial Dick van de Loo

Door de leergang ben ik zelfverzekerder geworden. In de tijd dat ik ontslagen werd en voor mezelf ben begonnen, gaf wat ik mee kreeg bij Sezen Academy steun in allerlei richtingen. Voor mij persoonlijk zijn zaken zichtbaarder geworden en ging ik alles meer in perspectief zien. Ik verbaas me nog wel eens over wat er allemaal gebeurt in de wereld en dat ik veel dingen terugzie van wat Sezen Academy me heeft laten ontdekken.

Dick van de Loo, Leergang Ontwikkelen van nieuwe perspectieven

Zelfstandig ondernemer

Testimonial Jennie Pierik

Het is best ingewikkeld zo’n leergang, het duurde even voordat het kwartje viel. Waar het om gaat is de natuurlijke ontwikkeling van een organisatie te bevragen, ook als je nieuwe dingen wilt gaan doen. Dat kan alleen maar door goed te kijken naar wat er gebeurt en met veel mensen te praten. Zodoende kom je erachter wat mensen belangrijk vinden en hoe vernieuwing daarbij kan ondersteunen. De leergang bracht me duidelijkheid, inzicht en mijn vertrouwen in mensen is erdoor vergroot. Ik heb ontzettend veel geleerd!

Jennie Pierik, Leergang Mijn gevoel voor realiteit

Voormalig hoofd school hogere politiekunde

Testimonial Mirjam ’t Lam

De leergang heeft veel voor me betekend. Ik heb geleerd dat mensen verschillend kijken naar dingen en situaties en door dat te herkennen, begrijp ik mijn omgeving beter en intervenieer ik anders dan voorheen. Het herkennen van oriëntaties en ook mijn eigen voorkeursstijl, maakt dat ik me nu beter kan verbinden met mensen. De leergang heeft me de ogen geopend.

Mirjam ’t Lam, Leergang Mijn gevoel voor realiteit

Co-founder en CFRO, Arise

Testimonial Daphne van der Velden

Een pittige leergang waaraan ik veel heb gehad. Ik ben gegroeid als het gaat om communicatie en mensenkennis. Ik heb leren observeren en waarnemen en heb geleerd het oordelen meer te laten. Binnen onze afdeling sparren we over wat we leerden, houden elkaar scherp en geven dagelijks vorm aan contextgedreven werken. Ik kijk terug op een boeiend proces, dat overigens nog steeds gaande is!

Daphne van der Velden, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Operationeel Expert Wijkzorg, Nationale Politie

Testimonial Nienke Tamminga

De leergang was leuk, afwisselend en ook confronterend. Je duikelt steeds in iets nieuws. Door een paar dagen bij elkaar te zijn, kun je goed focussen. Weg van alles, van werk en van huis. Vol erin. Spiegelend werkte het voor me. Ik dacht nooit: wanneer is het om? Ik dacht: doe mij maar meer van dit! De interactie met de andere leergangers heb je zeker nodig, daar leer je veel van. Ik ben nog lang niet klaar, maar ik zie al zoveel meer en oordeel veel minder. Na de leergang ben ik nog altijd volop aan het leren en aan het oefenen met dat wat ik leerde bij Sezen Academy.

Nienke Tamminga, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Welzijnscoach Jeugd, Clup Welzijn

Testimonial Petra Boekhout

Het is een bewustwordingsproces. Het maakt je bewust van de verschillen die er zijn. Met name het verschil in contextgedreven en systeemgedreven werken heeft mijn ogen geopend.

Petra Boekhout, Leergang Waarnemen van de transformatie in mijn organisatie

Adviseur bedrijfsvoering, Gemeente Noordoostpolder

Testimonial Henk Lomulder

Ik vond de leergang intensief en vooral inspirerend; met “bezielde” docenten in een fraaie omgeving en onder prettige omstandigheden. Heb inzicht gekregen in de verschillende oriëntaties en geleerd dat je daardoor een vraagstuk van meer kanten kunt bekijken. Ook geleerd de juiste woorden te vinden om te vertellen wat ik zie, hoor, voel. Elke dag komt het geleerde op de een of andere manier van pas. Het geeft me handvatten in en heeft een positieve invloed op mijn dagelijkse doen en laten. Het werkt door zeg maar, het vormt.

Henk Lomulder, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Beleidsadviseur, Gemeente Coevorden

Testimonial Errol van Veen

De leergang heeft mijn bewustzijn vergroot. Het helpt mij om de uitdagende rol van programmamanager goed uit te voeren. Ik heb nieuwe handvatten gekregen. Ik heb leren kijken naar de omgeving, leren zien, ik ben me nu bewuster van de ontwikkeling waarvan ik een onderdeel ben. Samen doen we hele mooie dingen met en voor de inwoners van Coevorden. We zijn een fundamentele slag aan het maken als het gaat om verbindend besturen. Dat voelt soms ook als roeien tegen de stroom in, als taai en ingewikkeld, maar zeker ook als erg boeiend en in alles de moeite waard!

Errol van Veen, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Programmamanager Coevorden Verbindt, Gemeente Coevorden

Ervaringen van deelnemers

Testimonial Coen Helderman

De leergang voelde als een luxe cadeau. Mijn persoonlijke ontwikkeling kreeg een boost. Ik heb veel geleerd wat ik kan meenemen. Enkele voorbeelden: leren over communicatie vanuit betekenisgeving, het belang van wisselwerking, wegnemen van belemmeringen, hoe je randvoorwaarden kunt scheppen en sfeer kunt creëren.

Coen Helderman, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Teamleider Communicatie, Gemeente Nieuwegein

Testimonial Wil Gooren

De leergang heeft me veel gebracht. Deelname daaraan was een indrukwekkende ervaring uit mijn leven. Het helpt om de wereld om me heen en ook mezelf beter te begrijpen en daarmee om te gaan. Ik zie meer mogelijkheden om dingen anders te doen.

Wil Gooren, Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Bedrijfsuitvoeringspecialist, Staf Eenheid Oost-Nederland Politie

Testimonial Els de Back

Ik heb nu overzicht! Ik snap wat er gebeurt. Het oordelen kan ik meer laten en ik ben meer onderzoekend geworden. Ik sta steviger en rustiger in het leven.

Els de Back, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Directeur-bestuurder, Clup Welzijn

Testimonial Peter Hanner

Een heel mooi programma met heel goede docenten en trainers! Ik heb nieuwe inzichten gekregen. Ik kijk nu anders. Ik heb woorden aangereikt gekregen voor dingen die ik eigenlijk al wist of aanvoelde. De leergang heeft me meer vastberaden gemaakt. Veel is op zijn plaats gevallen.

Peter Hanner, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Adviseur en coördinator veiligheid, Gemeente Vaals

Testimonial Niels Hageman

De leergang vond ik intensief en ik heb hard moeten werken. Maar het levert heel veel op. Ik zie nu meer doordat ik breder en anders heb leren kijken. De leergang heeft me mensgerichter gemaakt en ik heb geleerd om te werken vanuit context en overzicht. Het volgen van de leergang heeft me veel gebracht en dat proces gaat tot aan de dag van vandaag door.

Niels Hageman, Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Persoonlijk adviseur politiechef, eenheid Amsterdam

Testimonial Evert van Nass

Ik ben anders gaan kijken en waarnemen, laat de ander conclusies trekken, blijf buiten de discussie over wie er gelijk heeft, stel nu andere vragen en kan nu waar nodig effectiever een interventie plegen. Het herkennen van betekenisgeving en werken aan mijn repertoire zijn blijvende ontwikkelpunten geworden. De leergang heeft mij geweldig geholpen om meer invulling te geven aan mijn rol als adviseur en procesbegeleider, persoonlijk begeleider en toezichthouder.

Evert van Nass, Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Zelfstandig adviseur, Centrum voor Bedrijfsopvolging

Testimonial Gertjan Rozendom

De leergang was als een cadeautje, maar het was zeker niet altijd feest! Gaandeweg begonnen kwartjes te vallen. Er werd me een spiegel voorgehouden. Ik kijk nu veel bewuster tegen mezelf aan en tegen de samenleving. Onze samenleving vraagt om een andere aanpak en om meer flexibiliteit. In mijn werk gaat het erom dat te herkennen, te erkennen en samen te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Ik ben heel blij dat ik daar een deel van mag zijn. De leergang heeft gezorgd voor (persoonlijke) verbreding en ontwikkeling.

Gertjan Rozendom, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Gemeentesecretaris, Gemeente Borne

Testimonial Fop de Pater

Je leert jezelf kennen en je komt jezelf tegen. Je gaat anders naar mensen en situaties kijken. Ik heb geleerd om breder te kijken en handelen. Ik zie nu wat er gebeurt, in welke situatie ik me bevind en hoe je daarmee om moet gaan. Dat maakt je een stuk rijker!

Fop de Pater, Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Ondernemer

Testimonial Rik Caumon

De leergang bracht een nieuwe en verfrissende manier van denken. De theorie én de praktijk spraken me enorm aan! Ze gaven handvatten! Het lukte me daarna beter om vanuit de omgeving te denken. Van buiten naar binnen werken in plaats van andersom. In mijn werk stel ik me sindsdien continu de vraag: wat merkt de burger hiervan? Kort na de leergang ben ik leidinggevende geworden, omdat het paste. Ik voel me krachtiger nu, mijn beïnvloeding is groter geworden en door in verbinding te werken behalen we onze doelen. Wat contextgedreven werken precies betekent, is mij in de leergang pas echt duidelijk geworden!

Rik Caumon, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Teamchef C Infrastructuur, Nationale Politie

Testimonial Dick van de Loo

Door de leergang ben ik zelfverzekerder geworden. In de tijd dat ik ontslagen werd en voor mezelf ben begonnen, gaf wat ik mee kreeg bij Sezen Academy steun in allerlei richtingen. Voor mij persoonlijk zijn zaken zichtbaarder geworden en ging ik alles meer in perspectief zien. Ik verbaas me nog wel eens over wat er allemaal gebeurt in de wereld en dat ik veel dingen terugzie van wat Sezen Academy me heeft laten ontdekken.

Dick van de Loo, Leergang Ontwikkelen van nieuwe perspectieven

Zelfstandig ondernemer

Testimonial Jos Amory

De gedachte achter contextgedreven werken is eenvoudig, maar zo ook te werken had toch meer voeten in aarde, want eigenlijk waren we overgeorganiseerd. We stellen geen werk meer uit, ideeën zijn welkom en we zorgen samen voor een open werksfeer. Door dit samenwerken en contextgedreven werken krijgen we echt dingen voor elkaar. Dit geldt overigens niet alleen binnen het team, maar ook in en voor de stad met burgers, ambtenaren, etc. Dat vind ik mooi!

Jos Amory, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Wijkagent Roermond Centrum, Nationale Politie

Testimonial Martien Weernink

Door de leergang heb ik veel geleerd over mezelf en over de positie die ik in de organisatie inneem. Ook heb ik leren loslaten, leren timen en leren kijken naar de context. Ik ben begripvoller en rustiger nu.

Martien Weernink, Leergang Leiderschap en passend organiseren

HRM-adviseur, Gemeente Borne

Testimonial Winesh Hardien

Ik vond de leergang leuk en leerzaam. Ik heb woorden gevonden voor dingen die ik al een tijdje herkende. Ik kan nu een andere strategie kiezen. Na de leergang ben ik anders gaan werken en communiceren.

Winesh Hardien, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Begeleider, Stichting Phusis

Testimonial Mario Hegger

Van deze leergang heb ik veel opgestoken en hij heeft veel opgeleverd, in mijn werk maar ook privé. Ik kan meer aan, zet mezelf anders neer, stel andere vragen, luister beter, ontvang meer en ervaar meer rust. Eigenlijk zou iedereen dit moeten doen.

Mario Hegger, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Wethouder, Gemeente Purmerend

Testimonial Richard Otjens

Het woord ‘ervaren‘ is misschien wel het belangrijkste woord in deze leergang. De diverse achtergronden van de deelnemers zorgen ervoor dat je je blik verruimt. Ik kan (weer) meer op mezelf vertrouwen en durf mijn ratio meer los te laten. Sinds de leergang sta ik anders in de wereld. Ik heb overzicht gekregen. Ik heb geleerd minder een mening te hebben, ik laat dingen meer gebeuren en alles mag er zijn.

Richard Otjens, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Ondernemer en docent

Testimonial Conchita Alvarez Alvarez

Centraal in deze leergang stond betekenisgeving en hoe dat in allerlei situaties terugkomt. Zoals in een gesprek, bij samenwerking of in een project. Van kijken naar waarnemen. Als je het eenmaal ziet is er geen weg terug. Dat heeft als gevolg dat je anders gaat organiseren: samen ontwikkelen, samen betekenis geven, samen werken aan kwaliteit.

Conchita Alvarez Alvarez, Leergang Mijn gevoel voor realiteit

Beleidsmedewerker, Politieacademie

Testimonial Marijke de Jager

De leergang heeft me meerdere dingen gebracht. Het is een proces geweest. Ik ben met iets gestart en weet dat het me kan helpen in mijn ontwikkeling en bij mijn werk als leidinggevende. De leergang heeft mij nieuwe inzichten gegeven en biedt mij grote meerwaarde op het gebied van (leren) organiseren.

Marijke de Jager, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Stenden Hogeschool

Testimonial Henk Lomulder

Ik vond de leergang intensief en vooral inspirerend; met “bezielde” docenten in een fraaie omgeving en onder prettige omstandigheden. Heb inzicht gekregen in de verschillende oriëntaties en geleerd dat je daardoor een vraagstuk van meer kanten kunt bekijken. Ook geleerd de juiste woorden te vinden om te vertellen wat ik zie, hoor, voel. Elke dag komt het geleerde op de een of andere manier van pas. Het geeft me handvatten in en heeft een positieve invloed op mijn dagelijkse doen en laten. Het werkt door zeg maar, het vormt.

Henk Lomulder, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Beleidsadviseur, Gemeente Coevorden

Testimonial Willy Schobbe

Door het volgen van deze leergang is bij mij alles heel snel op zijn plaats gevallen. Het heeft me zoveel gebracht! Op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, richting geven aan mijn leven, advies kunnen geven aan collega’s, dit zijn enkele voorbeelden. Ik zorg ervoor dat wat ik leerde tijdens de leergang in mijn leven blijft. Met een open mind kijken, het plaatsen van de stof, er zo verwoven mee raken, past bij mij. Door de leergang voel ik me bevrijd, beter, sterker en nuttiger.

Willy Schobbe, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Taakveldhouder Evenementen & Openbare Orde, Nationale Politie

Testimonial Petra Boekhout

Het is een bewustwordingsproces. Het maakt je bewust van de verschillen die er zijn. Met name het verschil in contextgedreven en systeemgedreven werken heeft mijn ogen geopend.

Petra Boekhout, Leergang Waarnemen van de transformatie in mijn organisatie

Adviseur bedrijfsvoering, Gemeente Noordoostpolder

Testimonial Jennie Pierik

Het is best ingewikkeld zo’n leergang, het duurde even voordat het kwartje viel. Waar het om gaat is de natuurlijke ontwikkeling van een organisatie te bevragen, ook als je nieuwe dingen wilt gaan doen. Dat kan alleen maar door goed te kijken naar wat er gebeurt en met veel mensen te praten. Zodoende kom je erachter wat mensen belangrijk vinden en hoe vernieuwing daarbij kan ondersteunen. De leergang bracht me duidelijkheid, inzicht en mijn vertrouwen in mensen is erdoor vergroot. Ik heb ontzettend veel geleerd!

Jennie Pierik, Leergang Mijn gevoel voor realiteit

Voormalig hoofd school hogere politiekunde

Testimonial Joep Bartholomeus

Ik werk al veertien jaar in de publieke sector. Door het volgen van de leergang heb ik veel geleerd als het gaat om het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb leren kijken en zie nu veel beter wat er nodig is in mijn werk. “Je gaat het pas zien als je het doorhebt’’, is een uitspraak van Johan Cruijff. Deze uitspraak vind ik met betrekking tot de leergang dan ook zeer toepasselijk!

Joep Bartholomeus, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Coördinator, LOC

Testimonial Stiana Sibon

Door de leergang heb ik o.a. inzicht gekregen in het effect van mijn handelen. Het (oefenen in) waarnemen helpt me enorm in mijn werk. Ik ervaar nu meer rust en ruimte, daardoor kan ik beter nadenken en maak andere afwegingen. Ik begrijp veel meer nu. Ik voel dat ik gegroeid ben als het gaat om zelfinzicht en het me bewust zijn van mijn omgeving.

Stiana Sibon, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Teamleider Advies & Services, Gemeente Coevorden

Testimonial Arjan Heiner

De leergang heeft mij op een andere plek gezet van waaruit ik dezelfde dingen anders zie. Ik laat me op een andere manier beïnvloeden en zelf beïnvloed ik mijn omgeving op een andere manier. Ik heb veel geleerd en blijf er iedere dag mee bezig: betekenisgeving en het herkennen van patronen, maar ook het doorbreken er van!

Mijn advies: Blijf open staan voor nieuwe inzichten en mogelijkheden in je leven, thuis of op het werk. Deze leergang biedt een uitstekende start om dat binnen handbereik te krijgen. Het kan zorgen voor een beetje meer liefde, geduld en ruimte voor de omgeving, de mensen die zich daar in bewegen en voor jezelf!

Arjan Heiner, Leergang Mijn gevoel voor realiteit

Waarnemend directeur bedrijfsvoering en diensten, teammanager communicatie & Datalab en strateeg, Gemeente Purmerend

Testimonial Marc Willems

Er gebeurt bij de politie van alles waar je geen invloed op hebt maar wel last van hebt. Door deze leergang ben ik anders gaan kijken en kan ik dingen in een ander perspectief plaatsen. Soms kan je simpelweg iets niet veranderen – bv een politieke beslissing – en het lukt mij nu om me daar bij neer te leggen. Dit geeft rust en ruimte om mijn werk beter te plannen en mijn energie anders in te zetten.
Ik zou graag zien dat de basis van betekenisgeving, waar het in deze leergang om gaat, terugkomt in de politieopleiding. Juist in ons werk is het belangrijk dat je leert kijken door een andere bril.

Marc Willems, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Wijkagent, Politie Echt

Testimonial Judith Kruit

Door de leergang heb ik veel meer oog gekregen voor de invloed van omstandigheden. Die zijn heel bepalend voor iemands gedrag en daar ga ik nu veel bewuster mee om. Ik ben nu veel minder bezig met oordelen en meer met waarnemen. Het is geen cursus waarin je alleen maar een trucje leert. Het ligt aan de basis van alles. Als je met mensen werkt en in je eigen leven. Ook op persoonlijk vlak vallen er voor mij dingen op z’n plek.

Judith Kruit, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Sociaal werker, Clup Welzijn

Testimonial Mirjam ’t Lam

De leergang heeft veel voor me betekend. Ik heb geleerd dat mensen verschillend kijken naar dingen en situaties en door dat te herkennen, begrijp ik mijn omgeving beter en intervenieer ik anders dan voorheen. Het herkennen van oriëntaties en ook mijn eigen voorkeursstijl, maakt dat ik me nu beter kan verbinden met mensen. De leergang heeft me de ogen geopend.

Mirjam ’t Lam, Leergang Mijn gevoel voor realiteit

Co-founder en CFRO, Arise

Testimonial Marieke Schnoing

De leergang hielp mij om vanuit andere manieren van kijken structuren te ontkoppelen. Tijdens de leergang werd ik me ervan bewust dat er een kloof bestaat tussen verschillende manieren van leidinggeven. Ook kan ik nu inschatten wanneer een situatie uitnodigt tot een andere vorm van leiderschap en hoe ik die rol als leider wil invullen. Daarbij heb ik leren kijken naar mijn eigen voorkeuren, welke taal ik gebruik en hoe ik me hierin verder kan ontwikkelen.

Marieke Schnoing, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Rayondirecteur Noord Nederland, Humanitas DMH

Testimonial Danny Tsang

In het werk en in het dagelijks leven merk ik dat ik nu anders kijk en dingen beter kan plaatsen. Ook voer ik nu op een andere manier gesprekken waarbij ik de ander respecteer in zijn/haar rol/functie of andere oriëntatie. Dit levert erg interessante gesprekken op en maakt mij dagelijks enthousiast! Het smaakt naar meer en ik wil graag mijn vaardigheden uitbreiden!

Danny Tsang, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Jongerenwerker, Clup Welzijn

Testimonial Gerda Blom

Mijn besef is nu groter als het gaat om oriëntaties. Of het nu gaat om oriëntaties van mensen, organisaties, dorpen of landen; door het volgen van deze leergang ben ik op dit vlak bewuster geworden. Ik heb geleerd om op een andere manier naar de wereld te kijken, pak dingen nu anders aan, mede doordat mijn handelingsrepertoire is verbreed.

Gerda Blom, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Gemeentesecretaris, Gemeente Purmerend

Testimonial Miranda Mulder

De leergang heeft mij onder andere laten inzien hoe en waarom (groepen) mensen elkaar soms echt niet kunnen begrijpen. Door de leergang én de ondersteuning van docenten ben ik erachter gekomen hoe dat anders kan. Niet alleen vanuit mijn werk, maar ook als moeder van een kind met ingewikkelde problematiek heb ik de hoop dat heel veel mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, in de zorg en in het onderwijs ook een leergang gaan doen. Door de leergang ben ik namelijk als moeder verlost van radeloosheid en vastlopen en is er bij mij als professional nog meer een drive ontstaan om me ervoor sterk te maken dat mensen die niet in een systeem functioneren, toch de kans krijgen om mee te doen.

Miranda Mulder, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Communicatie en overheidsparticipatie, Gemeente Borne

Testimonial John de Vegt

Het is lastig om de leergang in een aantal zinnen te vatten, zeker als het zo’n grote impact heeft gehad. De echte ervaringen vragen om meer woorden. Het is alweer twee jaar geleden, maar ik ben er nog elke dag volop mee bezig! Soms is dat bewust, soms onbewust, soms is het groot, soms is het een klein dingetje. Er is een voedingsbodem gelegd. Ik heb op een andere manier leren kijken. Ik ben er sterker van geworden. Het heeft me geholpen om mijn nieuwe functie goed neer te zetten en uit te voeren; met interesse, drive en plezier contextgedreven te werken. De leergang heeft enorm veel voor me betekend.

John de Vegt, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Gebiedscoördinator, Gemeente Coevorden

Testimonial Nienke Tamminga

De leergang was leuk, afwisselend en ook confronterend. Je duikelt steeds in iets nieuws. Door een paar dagen bij elkaar te zijn, kun je goed focussen. Weg van alles, van werk en van huis. Vol erin. Spiegelend werkte het voor me. Ik dacht nooit: wanneer is het om? Ik dacht: doe mij maar meer van dit! De interactie met de andere leergangers heb je zeker nodig, daar leer je veel van. Ik ben nog lang niet klaar, maar ik zie al zoveel meer en oordeel veel minder. Na de leergang ben ik nog altijd volop aan het leren en aan het oefenen met dat wat ik leerde bij Sezen Academy.

Nienke Tamminga, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Welzijnscoach Jeugd, Clup Welzijn

Testimonial Aart de Zeeuw

Wat ik kwijt wil over de leergang die ik volgde? Spot on! zoals de Engelsen zo mooi kunnen zeggen. Hiermee bedoel ik: effectief en zeer bruikbaar voor mijn werk als teamchef van een politieteam!

Aart de Zeeuw, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Teamchef C Onderwijs, Politieacademy

Testimonial Nina Oskam

Deze leergang was als een reis voor me. Ontzettend inspirerend. Ik heb leren zien! Ik stel tegenwoordig heel andere vragen. Nu kan ik tot de kern komen. Met de tools die ik aangereikt kreeg, kan ik nu functioneren in een omgeving die niet direct bij mijn oriëntatie past, dat maakt het heel interessant!

Nina Oskam, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Ambulant begeleider, Zideris

Testimonial Bastiaan Willekes

Het volgen van deze leergang heeft bij mij op meerdere vlakken intense bewustwording op gang gebracht en hele toepasbare inzichten gegeven. Die inzichten hebben me verrijkt en geholpen om woorden te geven aan gevoelens, observaties en ervaringen. Het lukt beter om weg te blijven uit het oordeel en te kijken vanuit de samenhang. Door dit alles ben ik gesterkt in het geloof in mijzelf en begrijp ik anderen beter. Dagelijks ben ik me bewust van mijn manier van kijken, oefen ik in waarnemen en verbreed ik mijn repertoire. Het heeft een ontwikkeling op gang gebracht die niet meer tot stilstand komt. De relatie tussen mensen en hun omgeving is heel bepalend voor het zichtbare gedrag en het is veel eenvoudiger iets in die omgeving te veranderen dan de mensen proberen te veranderen.

Bastiaan Willekes, Leergang Met gevoel voor realiteit

Testimonial Henk Zilvold

Met plezier en energie ging ik iedere keer naar de leergang toe. Ik heb veel geleerd over hoe je contextgedreven werken in praktijk brengt. Ik ben trots op ons team en hoe we werken. We werken nu met de goede mix van mensen en we doen het samen, dat is ook het mooie ervan.

Henk Zilvold, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Operationeel Expert GGP, Nationale Politie

Testimonial Helena de Wit

Het is een mooi leerproces waar je een stap mee zet en wat nog doorwerkt. Ik heb geleerd om een beetje meer op mijn handen te zitten en te kijken wat ik zie. Echt waarnemen van patronen en wisselwerking in plaats van de emotie zien. Hierdoor word je meer bewust van wat er gebeurt.

Helena de Wit, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Gemeente Coevorden

Testimonial Anita Zeeman

Door de leergang heb ik geleerd én ruimte gekregen om anders naar de context te kijken, op het werk en ook privé. Niet iedereen is hetzelfde, niet iedereen geeft op dezelfde wijze betekenis aan zijn leven. Dit gegeven vind ik zo interessant, het zet me nog steeds aan het denken! Deze leergang heeft mijn kijk op het leven veranderd.

Anita Zeeman, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Algemeen Manager, GGZ Friesland

Testimonial Bert Scholing

Wat ik mooi vond was de combinatie van mensen uit verschillende organisaties en omgevingen. Je krijgt daardoor een inkijkje in de keuken van een ander, waar vaak dezelfde vraagstukken leven in een andere organisatiecontext. Daardoor ben ik steeds beter gaan herkennen welke vorm van organiseren passend is gezien de omstandigheden om tot een oplossing te komen.

Bert Scholing, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Teammanager, Gemeente Noordoostpolder

Testimonial Adri van de Laar

De leergang heeft me veel gebracht. Het wordt duidelijker waar het nou eigenlijk allemaal om gaat. Ik heb meer inzicht gekregen in hoe mensen zijn, hoe mensen met elkaar omgaan. Ik stel nu betere vragen en kom eerder tot de kern.

Adri van de Laar, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Rabobank

Testimonial Anne Roozendaal

Door de leergang kreeg ik inzicht in oriëntaties en hoe ik naar de wereld kijk. Dit maakt dat ik meer geduld heb in contact met anderen en ben ik me ervan bewust dat mijn perspectief verschilt van dat van anderen. Het zorgt ervoor dat ik, in plaats van geïrriteerd of gefrustreerd te raken, ruimte zie om in gesprek te blijven.

Anne Roozendaal, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Maatschappelijk werker, Clup Welzijn

Testimonial Daphne van der Velden

Een pittige leergang waaraan ik veel heb gehad. Ik ben gegroeid als het gaat om communicatie en mensenkennis. Ik heb leren observeren en waarnemen en heb geleerd het oordelen meer te laten. Binnen onze afdeling sparren we over wat we leerden, houden elkaar scherp en geven dagelijks vorm aan contextgedreven werken. Ik kijk terug op een boeiend proces, dat overigens nog steeds gaande is!

Daphne van der Velden, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Operationeel Expert Wijkzorg, Nationale Politie

Testimonial Marijke van Dusseldorf

Door de leergang ben ik me bewuster geworden van mijn kwaliteiten en creativiteit. Het heeft mij geholpen om meer los te komen van mijn rationaliteit en heeft ertoe bijgedragen meer ‘in the flow’ te komen. Dat betekende voor mij durven loslaten, vertrouwen hebben en de keuze maken om mijn werk anders in te gaan vullen.

Marijke van Dusseldorp, Leergang Jouw gevoel voor realiteit

Ondernemer, Mimicri training

Testimonial Dogan Yavuz

Vanaf de eerste dag is betekenisgeving de verbinding naar het hart. Je leert je te kunnen verplaatsen in een ander om zo conflict te vermijden of te verzachten. Betekenisgeving heeft zeker raakvlakken met integratie. Buitenlanders die in Nederland aankomen nemen eigen cultuurkenmerken mee. Het nieuwe cultuur-gereedschap ontbreekt, terwijl iedereen hier in Nederland op zoek is naar houvast. Dat is wat Sezen Academy kan geven.

Dogan Yavuz, Leergang Met gevoel voor realiteit

Vrijwilliger

Testimonial Wouter Burger

De leergang heeft mij echt geholpen om een verdiepingsslag te maken; ik heb de beschikking gekregen over het herkennen van oriëntaties en de definitie van de situatie. Het herkennen van de situatie en vooral ook deze accepteren zoals die is, zonder te oordelen, dat is een meerwaarde. Al met al heb ik geleerd om vanuit overzicht te werken. En daarbij niet uit te gaan van mezelf, van wat ik vind dat zo moet of hoort, maar van de ander en wat die nodig heeft. Om van daaruit, vanuit het werkelijke contact en vertrouwen, mee te bewegen, te kijken wat je kan betekenen en hoe je kan helpen (vaak kleine) positieve veranderingen in gang te zetten.

Wouter Burger, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Manager, Clup Welzijn

Testimonial Louise Voorhorst

De leergang heeft me nieuw perspectief geboden in verschillende vormen van betekenisgeving. Mijn handelingsrepertoire, als mens en manager, is positief veranderd door de leergang. Tijdens en na de leergang valt me op dat ik situaties anders waarneem, dat ik de situatie beter kan herleiden en duiden en er is meer begrip voor de ander, waardoor ik beter kan afstemmen.

Louise Voorhorst, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Sectormanager cliëntenondersteuning en behandeling, Zideris

Testimonial Bea Klein Goldewijk

Het was een boeiende, intensieve leergang. In werksituaties en ook op het persoonlijke vlak ervaar ik nu veel meer ruimte om op een andere manier tegen bestaande situaties aan te kijken en zaken anders te duiden. Soms betekent dit berusting en accepteren dat het niet maakbaar is maar dat het gaat zoals het gaat. Ik kan nu beter bepalen wat echt helpend is en met wie ik effectief kan samenwerken. Het is heel prettig dat er met de collega’s die ook zijn opgeleid een gemeenschappelijke taal is ontstaan, waarmee situaties in het werk snel te duiden zijn en we veel effectiever zijn geworden. Wat zou het fijn zijn geweest als ik dit 20 jaar eerder had kunnen doen.

Bea Klein Goldewijk, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Sociaal werker, Clup Welzijn

Testimonial Mieke Boon

Wat ik mooi vind is hoe je naar jezelf leert kijken en hoe je geprikkeld wordt om nieuwe dingen te ontdekken. Je gaat bijvoorbeeld herkennen dat iedereen een andere taal gebruikt. Als je het eenmaal inziet en zelf daarmee gaat experimenteren, is het fascinerend dat betekenisgeving zo simpel en logisch is.

Mieke Boon, Leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Regionale Stichting Wonen Plus

Testimonial Errol van Veen

De leergang heeft mijn bewustzijn vergroot. Het helpt mij om de uitdagende rol van programmamanager goed uit te voeren. Ik heb nieuwe handvatten gekregen. Ik heb leren kijken naar de omgeving, leren zien, ik ben me nu bewuster van de ontwikkeling waarvan ik een onderdeel ben. Samen doen we hele mooie dingen met en voor de inwoners van Coevorden. We zijn een fundamentele slag aan het maken als het gaat om verbindend besturen. Dat voelt soms ook als roeien tegen de stroom in, als taai en ingewikkeld, maar zeker ook als erg boeiend en in alles de moeite waard!

Errol van Veen, Leergang Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Programmamanager Coevorden Verbindt, Gemeente Coevorden

Testimonial Harry Rotgans

De leergang heeft me vooral geleerd om te kijken. Echt kijken! Wat gebeurt er en hoe ga je daar mee om? Ik heb nu meer een beeld voor ogen waar ik naar toe wil, wat ook weer bijgesteld kan worden. Ik heb geleerd om los te laten, zelfreflectie is hierdoor anders geworden en ja … dit duurt allemaal wat langer, maar ik weet zeker dat deze manier van werken en samenwerken op den duur effectiever is.

Harry Rotgans, Leergang Leiderschap en passend organiseren

Wethouder, Gemeente Purmerend

Heeft u interesse om in contact te komen met één van onze alumni?
Bel 0343-595802 of mail ons. Het team van Sezen Academy helpt u graag verder.