Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven

Dit programma heeft mij onder andere laten inzien hoe en waarom (groepen) mensen elkaar soms echt niet kunnen begrijpen. Door het programma én de ondersteuning van docenten ben ik erachter gekomen hoe dat anders kan. Niet alleen vanuit mijn werk, maar ook als moeder van een kind met ingewikkelde problematiek heb ik de hoop dat heel veel mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, in de zorg en in het onderwijs ook een leergang gaan doen. Door het volgen van dit programma ben ik als moeder verlost van radeloosheid en vastlopen en is er bij mij als professional nog meer drive ontstaan om me ervoor sterk te maken dat mensen die niet functioneren in een systeem, toch de kans krijgen om mee te doen.

Miranda Mulder

Hoe je anderen op een integere manier helpt

High five! Zo’n moment waarop iemand weer lacht, in z’n kracht komt en verder kan. Een zorgeloos uurtje voor die zieke cliënt, de sfeer in de wijk die verbetert en veiligheid geeft, het leven van een meisje dat verandert van huilbui in glimlach, de ondernemer die financieel verder kan, de jongen die hoopvol naar de toekomst kijkt sinds zijn oriëntatie op school herkend wordt.

Je krijgt energie als je iets doet waardoor anderen zo goed mogelijk verder kunnen. Maar wat is goed en doe jij altijd de goede dingen? Wie bepaalt dat? Eén inwoner of een hele buurt? Jijzelf, een collega of de top van jouw organisatie? Een systeem, de inspectie, een regel?

Wanneer je mensen in hun context bedient of wilt helpen, is hun leefwereld uitgangspunt. In deze werkwijze krijgt effectiviteit meer gewicht dan efficiency en gebruik je systemen helpend in plaats van dwingend. Je doet als organisatie weer datgene waar je ooit voor bedoeld was. Het vergroot de winstgevendheid, maar de leiding van de organisatie is daar niet op uit. Het leidt tot zeer wenselijke maatschappelijke effecten en tot groot concurrentieel vermogen tegenover organisaties die niet naar deze grondslag zijn ingericht.

Met dit programma vergroot je je handelingsrepertoire om mens-en-contextgedreven te werken en leiding te geven. Ook collega’s van stafafdelingen breiden hun repertoire ermee uit om deze werkwijze te ondersteunen. Je ziet hoe er in jouw organisatie wordt gewerkt en georganiseerd en dat die door jouw manier van werken en leidinggeven wezenlijk verandert. De organisatie wordt veel effectiever en inspirerend om in te werken. Ook de kosten per cliënt dalen formidabel, wat tot een gunstiger financieel resultaat leidt en in de samenleving als goed en integer wordt ervaren.

Heeft u interesse in de 20e editie van dit programma of heeft u een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

Digitale brochure aanvragen

  Aanhef*
  MevrouwDe heer

  Naam*

  E-mail*

  Telefoonummer*

  Opmerkingen

  Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

  De achtergronden van dit programma

  Hulp en ondersteuning aan anderen draait om betrokkenheid, nabijheid en zicht op hoe evoluties worden bevorderd of juist gestopt. Het vraagt een houding en gedrag waarvan de ander ervaart dat ze helpen om zelfstandigheid te ontwikkelen, om zelf weer verder te komen. Het draait om groepssociale- en evolutionaire betekenisgeving in iemands oriëntatie en handelingsrepertoire. En dat is een zeldzame competentie geworden, zeker als het om werken en leidinggeven gaat.

  Mens-en-contextgedreven werken kun je niet uit een boek leren. Je kunt het alleen vanuit ervaren in wisselwerking veroveren. Mensen die zo kunnen werken zijn gebaat bij leidinggevenden die zorgen voor omstandigheden die deze werkwijze mogelijk maken, en organisaties die vanuit de basis naar boven zijn ingericht.

  De effectiviteit van dit programma is gegroeid uit 25 jaar ervaringen bij Stichting Sezen, Sezen Academy en Bascole. In het curriculum wordt gebruikgemaakt van delen 1 en 3 van het boek Realiteit en werkelijkheid.

  Voor wie?

  Het programma is bedoeld voor mensen die mens-en-contextgedreven willen werken en/of leidinggeven. We geven dit programma inmiddels 15 jaar en steeds meer mensen zien in dat een neoliberale inrichting van dienstverlenende organisaties tot een geldverslindende maatschappij en sociaal- en initiatiefarme samenleving leidt.

  Inmiddels heeft mens-en-contextgedreven werken de wind mee. Deelnemers zijn afkomstig uit allerlei dienstverlenende sectoren: o.a. ambtenaren, welzijnswerkers, operationeel leidinggevenden, huisartsen, docenten, beleidsadviseurs, zorgcoördinatoren, coaches, intern begeleiders, mediators.

  Bij elke aanmelding gaan we met de deelnemer in gesprek over de uitbreiding van het persoonlijke handelingsrepertoire in mens-en-contextgedreven werken en over de omstandigheden waarin de deelnemer werkt. Het kan ertoe leiden dat we een gesprek met de leiding van een organisatie voorstellen om de effectiviteit van het programma voor zowel deelnemer als organisatie zo groot mogelijk te maken.

  Programma overzicht

  Dit programma is opgebouwd uit 6 blokken van een paar losse dan wel aaneengesloten dagen, deels met avondprogramma. Tussen de blokken zitten steeds drie tot vijf weken. Deelnemers komen in contact met verschillende moderatoren en omgevingen waar ze ervaringen met alle vormen van betekenisgeving opdoen.

  Blokken 1, 2 en 4 beslaan elk drie aaneengesloten dagen met avondprogramma’s. Het eerste blok start met een avond. Blokken 3, 5 en 6 bestaan uit losse dagen zonder avondprogramma’s.

  Blokken 1 & 2: Cognitief: Hoe neem je waar? Wat is betekenisgeving en welke vormen zijn er? Betekenisgeving als referentie om naar de wereld om je heen te kijken. Hoe herken je de oriëntatie van iemand in taal, handelen en context? Welke combinaties kom je in Nederland in omgevingen het meest tegen?

  Ervaringsleren: Herkennen van oriëntaties, vormen van pragmatisme en invloed ervan in wisselwerking. Herkennen van de invloed van omstandigheden en omgeving. Welke vormen passen bij mens-en-contextgedreven werken en welke vormen breken die werkwijze af?

  Blok 3: Twee losse dagen om in de eigen omgeving met de opgedane inzichten aan de slag te gaan. Wat ga je allemaal waarnemen en onder woorden brengen als betekenisgeving je referentie is? Het leidt tot onderwerpen voor het 4e blok.

  Blok 4: Drie dagen om mens-en-contextgedreven te werken met elkaar. Evolutionair en sociaal pragmatisme staan centraal. Een intensief ervaringsblok met diverse moderatoren waarin deelnemers ervaring opdoen in hoe ze het doen, wat de invloed is van leidinggevenden met verschillende oriëntaties en hoe je mens-en-contextgedreven werken vanuit jouw positie aan de organisatie en omgeving aanreikt.

  Blok 5: Twee losse dagen om in de eigen omgeving met de opgedane ervaringen en inzichten aan de slag te gaan. Wat vraagt het van jezelf, jouw werkomgeving en omstandigheden om mens-en-contextgedreven te gaan of blijven werken? Hoe effectueer je wat je hebt geleerd en hoe evalueer je resultaten? Hoe breng je wat je doet en wat je hebt geleerd over op nieuwsgierige collega’s en leidinggevenden? Hoe communiceer je over mens-en-contextgedreven werken naar andere mensen, en andere organisaties?

  Blok 6: Twee losse praktijkdagen na 3 en 6 maanden om opgekomen vraagstukken en inzichten door te nemen.

  De totale doorlooptijd van het programma is ongeveer een jaar.

  Diverse boeken die Stichting Sezen en Bascole hebben uitgebracht worden gebruikt als gids en naslagwerk. Voorafgaand aan en tijdens het programma ontvangen deelnemers lees- en praktijkopdrachten. Elk blok bevat waarnemingsopgaven en oefeningen.

  De effectiviteit van dit programma leunt op je eigen tijdsinvestering en aandacht om tijdens het programma dagelijks (op je werk en privé) met waarnemen bezig te zijn, alle opdrachten te doen en te lezen wat we aanreiken.

  Van deelnemers wordt verwacht dat ze voorafgaand aan dit programma het eerste deel van het boek Realiteit en werkelijkheid lezen. Tussen het tweede en derde blok wordt verwacht dat ze het boek ‘Passend werken en organiseren in gemeenten. De mens- en contextgedreven vorm: Wat komt daar bij kijken en hoe doe je dat?’ lezen.

  Praktische informatie
  Prijs € 11.250,- (excl BTW)
  Aantal deelnemers 7-10
  Tijdsbeslag 15 dagen en 8 avondprogamma’s met overnachtingen. Plus de tijd voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
  Doorlooptijd 1 jaar; 6 maanden voor blok 1 t/m 5 en 6 maanden voor blok 6. 
  Start 2 keer per jaar 
  Praktische informatie
  Prijs € 11.250,- (excl BTW)
  Aantal deelnemers 7-10
  Tijdsbeslag 15 dagen en 8 avondprogamma’s met overnachtingen. Plus de tijd voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
  Doorlooptijd 1 jaar; 6 maanden voor blok 1 t/m 5 en 6 maanden voor blok 6. 
  Start 2 keer per jaar 
  Aanmelden

   Aanhef* MevrouwDe heer

   Naam*

   E-mail*

   Telefoonummer*

   Adres*

   Kies het datumschema van Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven*

   Opmerkingen

   Dit programma wordt 2 keer per jaar ingepland. Bij interesse van meer dan 20 personen wordt gekeken of een derde editie mogelijk is.

   Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

   Digitale brochure aanvragen

    Aanhef*
    MevrouwDe heer

    Naam*

    E-mail*

    Telefoonummer*

    Opmerkingen

    Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

    Dit programma heeft mij onder andere laten inzien hoe en waarom (groepen) mensen elkaar soms echt niet kunnen begrijpen. Door het programma én de ondersteuning van docenten ben ik erachter gekomen hoe dat anders kan. Niet alleen vanuit mijn werk, maar ook als moeder van een kind met ingewikkelde problematiek heb ik de hoop dat heel veel mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, in de zorg en in het onderwijs ook een leergang gaan doen. Door het volgen van dit programma ben ik als moeder verlost van radeloosheid en vastlopen en is er bij mij als professional nog meer drive ontstaan om me ervoor sterk te maken dat mensen die niet functioneren in een systeem, toch de kans krijgen om mee te doen.

    Miranda Mulder