Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven

Perspectief voor mensen en hun leefwereld

High five! Zo’n momentje waarop iemand weer lacht, in z’n kracht komt en verder kan. Je geniet van het resultaat van je inspanningen: een zorgeloos uurtje voor die zieke cliënt, de slechte sfeer in de wijk die verdwijnt en veiligheid geeft, het leven van een meisje dat verandert van huilbui in glimlach, de ondernemer die financieel verder kan, of het gezin dat weer toekomstperspectief heeft.

Je krijgt energie als je iets doet waardoor anderen zo goed mogelijk verder kunnen. Maar wat is goed en doe jij altijd de goede dingen? Wie bepaalt dat? Eén inwoner of een hele buurt? Jijzelf, een collega of de top van jouw organisatie? Een systeem, de inspectie, een regel? Goed is dat de ander geholpen is en verder kan. Je wilt ervoor zorgen dat wat goed is doorgaat.

Met deze opleiding vergroot je je handelingsrepertoire om mens-en-contextgedreven te werken en leiding te geven. Collega’s van stafafdelingen breiden hun repertoire ermee uit om daarbij te ondersteunen. Je gaat zien hoe jouw organisatie te werk gaat en wat je daarmee kunt doen.

Heeft u interesse in de 20e editie van deze leergang of heeft u een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

De achtergronden van deze opleiding

In de zorg, het onderwijs, bij de politie, gemeenten… vooral bij dienstverlenende sectoren, is zichtbaar wat de invloed is van werken en organiseren vanuit doelen stellen met geld als graadmeter voor succes.

Wat we zijn kwijtgeraakt is dat het bij helpen van anderen om betrokkenheid en nabijheid draait. Dat vraagt houding en gedrag waarbij de ander ervaart dat jouw ervaring en expertise diegene helpt om zelf verder te komen. Dat draait om groepssociale- en evolutionaire betekenisgeving in iemands oriëntatie en handelingsrepertoire. En dat is een zeldzame competentie geworden, zeker als het om werken en leidinggeven gaat.

Mens-en-contextgedreven werken kun je niet uit een boek leren. Het is iets wat je alleen vanuit ervaren in wisselwerking kunt veroveren. Leidinggeven aan mensen die zo kunnen werken vraagt vooral om het hen mogelijk te maken zo te werken.

Deze leergang berust op ervaren en heel praktisch met een mens-en-contextgedreven vorm van werken en leidinggeven oefenen. De effectiviteit van deze leergang is gegroeid met de ervaringen van de laatste 25 jaar bij stichting Sezen, Sezen Academy en Bascole. Voor het curriculum wordt gebruikgemaakt van deel 1 en 3 van het boek Realiteit en werkelijkheid.

Voor wie?

Deze opleidingsgroepen bestaan uit een grote variatie van mensen: o.a. ambtenaren, huisartsen, docenten, zorgcoördinatoren, coaches, intern begeleiders, mediators, welzijnswerkers, operationeel leidinggevenden, beleidsadviseurs, ZZP-ers.

Bij elke aanmelding gaan we met de betreffende persoon na of het vergroten van handelingsrepertoire in mens-en-contextgedreven werken aansluit bij diens mogelijkheden en de omstandigheden waarin wordt gewerkt.

Ook gaan we met de deelnemer na welke omgevingsinvloeden bij diens organisatie of in diens werk spelen. Het kan ertoe leiden dat een gesprek met de leiding van een organisatie wordt voorgesteld om de effectiviteit van de leergang voor die organisatie en de deelnemer zo groot mogelijk te maken.

Programma overzicht

Deze leergang is opgebouwd uit zes verschillende blokken. Tussen alle blokken zit drie tot vijf weken. De opbouw van het programma bestaat vooral uit ervaringsleren. Het betekent dat deelnemers veel verschillende moderatoren en omgevingen zullen tegenkomen.

Blokken 1, 2 en 4 beslaan drie dagen met avondprogramma’s. Het eerste blok start met een avond. De andere blokken bestaan uit 2 losse dagen zonder avondprogramma’s.

Diverse boeken van stichting Sezen en Bascole worden gebruikt als gids en naslagwerk. Voorafgaand aan en tijdens de leergang ontvangen deelnemers diverse lees- en praktijkopdrachten. Elk blok leidt bovendien tot waarnemingsopgaven en oefeningen.

Blok 1: Wat is betekenisgeving? Hoe je waarneemt en hoe je de oriëntatie van iemand herkent uit omgeving, geschiedenis, context, taal, handelen. Ervaren van twee van de vier vormen van betekenisgeving.

Blok 2: Ervaren van twee van de vier vormen van betekenisgeving. Betekenisgeving als referentie om naar de wereld om je heen te kijken. Hoe je oriëntaties, vormen van pragmatisme en invloed ervan in wisselwerking herkent. Wat komt kijken bij mens-en-contextgedreven werken.

Blok 3: Twee losse dagen om in de eigen omgeving met de opgedane ervaringen aan de slag te gaan. Het gegroeide waarnemingsvermogen leidt tot onderwerpen voor het vierde blok.

Blok 4: Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven in de praktijk. Een intensief ervaringsblok met diverse gastdocenten.

Blok 5: Twee losse dagen om in de eigen omgeving met de opgedane ervaringen aan de slag te gaan. Wat vraagt het van jezelf, jouw werkomgeving en omstandigheden om mens-en-contextgedreven te werken?

Blok 6: Twee losse praktijkdagen na 3 en 6 maanden om nieuw opgekomen vraagstukken en inzichten op te pakken.

De totale doorlooptijd van de leergang is ongeveer een jaar.

Praktische informatie
Prijs In verband met de toenemende inflatie factureren we in delen.
Indicatie totaal € 8.750,- (excl BTW)
Verblijfkosten Indicatie totaal € 2.500,- (excl BTW)
Aantal deelnemers 8-10
Tijdsbeslag 15 dagen en 8 avondprogamma’s met overnachtingen. Plus de tijd voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
Doorlooptijd 1 jaar; 6 maanden voor blok 1 t/m 5 en 6 maanden voor blok 6. 
Start 2 keer per jaar 
Aanmelden

  Aanhef* MevrouwDe heer

  Naam*

  E-mail*

  Telefoonummer*

  Adres*

  Kies het datumschema van Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven*

  Opmerkingen

  Deze leergang wordt 2 keer per jaar ingepland. Bij interesse van meer dan 20 personen wordt gekeken of een derde editie mogelijk is.

  Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

  De leergang heeft mij onder andere laten inzien hoe en waarom (groepen) mensen elkaar soms echt niet kunnen begrijpen. Door de leergang én de ondersteuning van docenten ben ik erachter gekomen hoe dat anders kan. Niet alleen vanuit mijn werk, maar ook als moeder van een kind met ingewikkelde problematiek heb ik de hoop dat heel veel mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, in de zorg en in het onderwijs ook een leergang gaan doen. Door de leergang ben ik als moeder verlost van radeloosheid en vastlopen en is er bij mij als professional nog meer drive ontstaan om me ervoor sterk te maken dat mensen die niet functioneren in een systeem, toch de kans krijgen om mee te doen.

  Miranda Mulder

  Lees meer ervaringen van deelnemers