Ervaringen van deelnemers aan Gevoel voor realiteit

Testimonial Marijke van Dusseldorf

Door de leergang ben ik me bewuster geworden van mijn kwaliteiten en creativiteit. Het heeft mij geholpen om meer los te komen van mijn rationaliteit en heeft ertoe bijgedragen meer ‘in the flow’ te komen. Dat betekende voor mij durven loslaten, vertrouwen hebben en de keuze maken om mijn werk anders in te gaan vullen.

Marijke van Dusseldorp

Testimonial Arjan Heiner

De leergang heeft mij op een andere plek gezet van waaruit ik dezelfde dingen anders zie. Ik laat me op een andere manier beïnvloeden en zelf beïnvloed ik mijn omgeving op een andere manier. Ik heb veel geleerd en blijf er iedere dag mee bezig: betekenisgeving en het herkennen van patronen, maar ook het doorbreken er van!

Mijn advies: Blijf open staan voor nieuwe inzichten en mogelijkheden in je leven, thuis of op het werk. Deze leergang biedt een uitstekende start om dat binnen handbereik te krijgen. Het kan zorgen voor een beetje meer liefde, geduld en ruimte voor de omgeving, de mensen die zich daar in bewegen en voor jezelf!

Arjan Heiner

Testimonial Dick van de Loo

Door de leergang ben ik zelfverzekerder geworden. In de tijd dat ik ontslagen werd en voor mezelf ben begonnen, gaf wat ik mee kreeg bij Sezen Academy steun in allerlei richtingen. Voor mij persoonlijk zijn zaken zichtbaarder geworden en ging ik alles meer in perspectief zien. Ik verbaas me nog wel eens over wat er allemaal gebeurt in de wereld en dat ik veel dingen terugzie van wat Sezen Academy me heeft laten ontdekken.

Dick van de Loo

Testimonial Bastiaan Willekes

Het volgen van deze leergang heeft bij mij op meerdere vlakken intense bewustwording op gang gebracht en hele toepasbare inzichten gegeven. Die inzichten hebben me verrijkt en geholpen om woorden te geven aan gevoelens, observaties en ervaringen. Het lukt beter om weg te blijven uit het oordeel en te kijken vanuit de samenhang. Door dit alles ben ik gesterkt in het geloof in mijzelf en begrijp ik anderen beter. Dagelijks ben ik me bewust van mijn manier van kijken, oefen ik in waarnemen en verbreed ik mijn repertoire. Het heeft een ontwikkeling op gang gebracht die niet meer tot stilstand komt. De relatie tussen mensen en hun omgeving is heel bepalend voor het zichtbare gedrag en het is veel eenvoudiger iets in die omgeving te veranderen dan de mensen proberen te veranderen.

Bastiaan Willekes

Testimonial Niels Hageman

De leergang vond ik intensief en ik heb hard moeten werken. Maar het levert heel veel op. Ik zie nu meer doordat ik breder en anders heb leren kijken. De leergang heeft me mensgerichter gemaakt en ik heb geleerd om te werken vanuit context en overzicht. Het volgen van de leergang heeft me veel gebracht en dat proces gaat tot aan de dag van vandaag door.

Niels Hageman

Testimonial Wil Gooren

De leergang heeft me veel gebracht. Deelname daaraan was een indrukwekkende ervaring uit mijn leven. Het helpt om de wereld om me heen en ook mezelf beter te begrijpen en daarmee om te gaan. Ik zie meer mogelijkheden om dingen anders te doen.

Wil Gooren

Testimonial Dogan Yavuz

Vanaf de eerste dag is betekenisgeving de verbinding naar het hart. Je leert je te kunnen verplaatsen in een ander om zo conflict te vermijden of te verzachten. Betekenisgeving heeft zeker raakvlakken met integratie. Buitenlanders die in Nederland aankomen nemen eigen cultuurkenmerken mee. Het nieuwe cultuur-gereedschap ontbreekt, terwijl iedereen hier in Nederland op zoek is naar houvast. Dat is wat Sezen Academy kan geven.

Dogan Yavuz

Testimonial Evert van Nass

Ik ben anders gaan kijken en waarnemen, laat de ander conclusies trekken, blijf buiten de discussie over wie er gelijk heeft, stel nu andere vragen en kan nu waar nodig effectiever een interventie plegen. Het herkennen van betekenisgeving en werken aan mijn repertoire zijn blijvende ontwikkelpunten geworden. De leergang heeft mij geweldig geholpen om meer invulling te geven aan mijn rol als adviseur en procesbegeleider, persoonlijk begeleider en toezichthouder.

Evert van Nass

Testimonial Mirjam ’t Lam

De leergang heeft veel voor me betekend. Ik heb geleerd dat mensen verschillend kijken naar dingen en situaties en door dat te herkennen, begrijp ik mijn omgeving beter en intervenieer ik anders dan voorheen. Het herkennen van oriëntaties en ook mijn eigen voorkeursstijl, maakt dat ik me nu beter kan verbinden met mensen. De leergang heeft me de ogen geopend.

Mirjam ’t Lam

Testimonial Fop de Pater

Je leert jezelf kennen en je komt jezelf tegen. Je gaat anders naar mensen en situaties kijken. Ik heb geleerd om breder te kijken en handelen. Ik zie nu wat er gebeurt, in welke situatie ik me bevind en hoe je daarmee om moet gaan. Dat maakt je een stuk rijker!

Fop de Pater

Ervaringen van deelnemers aan Gevoel voor realiteit

Ervaringen van deelnemers aan de leergang Gevoel voor realiteit

Testimonial Bastiaan Willekes

Het volgen van deze leergang heeft bij mij op meerdere vlakken intense bewustwording op gang gebracht en hele toepasbare inzichten gegeven. Die inzichten hebben me verrijkt en geholpen om woorden te geven aan gevoelens, observaties en ervaringen. Het lukt beter om weg te blijven uit het oordeel en te kijken vanuit de samenhang. Door dit alles ben ik gesterkt in het geloof in mijzelf en begrijp ik anderen beter. Dagelijks ben ik me bewust van mijn manier van kijken, oefen ik in waarnemen en verbreed ik mijn repertoire. Het heeft een ontwikkeling op gang gebracht die niet meer tot stilstand komt. De relatie tussen mensen en hun omgeving is heel bepalend voor het zichtbare gedrag en het is veel eenvoudiger iets in die omgeving te veranderen dan de mensen proberen te veranderen.

Bastiaan Willekes

Testimonial Mirjam ’t Lam

De leergang heeft veel voor me betekend. Ik heb geleerd dat mensen verschillend kijken naar dingen en situaties en door dat te herkennen, begrijp ik mijn omgeving beter en intervenieer ik anders dan voorheen. Het herkennen van oriëntaties en ook mijn eigen voorkeursstijl, maakt dat ik me nu beter kan verbinden met mensen. De leergang heeft me de ogen geopend.

Mirjam ’t Lam

Testimonial Dogan Yavuz

Vanaf de eerste dag is betekenisgeving de verbinding naar het hart. Je leert je te kunnen verplaatsen in een ander om zo conflict te vermijden of te verzachten. Betekenisgeving heeft zeker raakvlakken met integratie. Buitenlanders die in Nederland aankomen nemen eigen cultuurkenmerken mee. Het nieuwe cultuur-gereedschap ontbreekt, terwijl iedereen hier in Nederland op zoek is naar houvast. Dat is wat Sezen Academy kan geven.

Dogan Yavuz

Testimonial Wil Gooren

De leergang heeft me veel gebracht. Deelname daaraan was een indrukwekkende ervaring uit mijn leven. Het helpt om de wereld om me heen en ook mezelf beter te begrijpen en daarmee om te gaan. Ik zie meer mogelijkheden om dingen anders te doen.

Wil Gooren

Testimonial Arjan Heiner

De leergang heeft mij op een andere plek gezet van waaruit ik dezelfde dingen anders zie. Ik laat me op een andere manier beïnvloeden en zelf beïnvloed ik mijn omgeving op een andere manier. Ik heb veel geleerd en blijf er iedere dag mee bezig: betekenisgeving en het herkennen van patronen, maar ook het doorbreken er van!

Mijn advies: Blijf open staan voor nieuwe inzichten en mogelijkheden in je leven, thuis of op het werk. Deze leergang biedt een uitstekende start om dat binnen handbereik te krijgen. Het kan zorgen voor een beetje meer liefde, geduld en ruimte voor de omgeving, de mensen die zich daar in bewegen en voor jezelf!

Arjan Heiner

Testimonial Dick van de Loo

Door de leergang ben ik zelfverzekerder geworden. In de tijd dat ik ontslagen werd en voor mezelf ben begonnen, gaf wat ik mee kreeg bij Sezen Academy steun in allerlei richtingen. Voor mij persoonlijk zijn zaken zichtbaarder geworden en ging ik alles meer in perspectief zien. Ik verbaas me nog wel eens over wat er allemaal gebeurt in de wereld en dat ik veel dingen terugzie van wat Sezen Academy me heeft laten ontdekken.

Dick van de Loo

Testimonial Niels Hageman

De leergang vond ik intensief en ik heb hard moeten werken. Maar het levert heel veel op. Ik zie nu meer doordat ik breder en anders heb leren kijken. De leergang heeft me mensgerichter gemaakt en ik heb geleerd om te werken vanuit context en overzicht. Het volgen van de leergang heeft me veel gebracht en dat proces gaat tot aan de dag van vandaag door.

Niels Hageman

Testimonial Fop de Pater

Je leert jezelf kennen en je komt jezelf tegen. Je gaat anders naar mensen en situaties kijken. Ik heb geleerd om breder te kijken en handelen. Ik zie nu wat er gebeurt, in welke situatie ik me bevind en hoe je daarmee om moet gaan. Dat maakt je een stuk rijker!

Fop de Pater

Testimonial Evert van Nass

Ik ben anders gaan kijken en waarnemen, laat de ander conclusies trekken, blijf buiten de discussie over wie er gelijk heeft, stel nu andere vragen en kan nu waar nodig effectiever een interventie plegen. Het herkennen van betekenisgeving en werken aan mijn repertoire zijn blijvende ontwikkelpunten geworden. De leergang heeft mij geweldig geholpen om meer invulling te geven aan mijn rol als adviseur en procesbegeleider, persoonlijk begeleider en toezichthouder.

Evert van Nass

Testimonial Marijke van Dusseldorf

Door de leergang ben ik me bewuster geworden van mijn kwaliteiten en creativiteit. Het heeft mij geholpen om meer los te komen van mijn rationaliteit en heeft ertoe bijgedragen meer ‘in the flow’ te komen. Dat betekende voor mij durven loslaten, vertrouwen hebben en de keuze maken om mijn werk anders in te gaan vullen.

Marijke van Dusseldorp