Dé programma’s met toekomstperspectief

Je bent hier op de goede plek als je bij andere onderwijsinstellingen steeds niet vond wat je zoekt. Wij reiken hoogkwalitatieve programma’s aan waarin je herkent welke manieren van doen, waarnemen en oordelen je beheerst, en welke nog niet. Onze jarenlange ervaring is dat deelnemers hun oordeelsvermogen en handelingsrepertoire uitbreiden en daarop gaan vertrouwen. Het opent de deur naar nieuwe omgangsvormen, keuzes, oplossingen en toekomstperspectieven.

Je ontdekt bij ons dat een ervaring, beslissing of verschijnsel een andere betekenis voor je krijgt dan je er gewoonlijk aan gaf. Of je merkt dat anderen een betekenis aan iets geven die afwijkt van jouw zienswijze. In beide gevallen ervaar je spanning – die komt voort uit verschillen in betekenisgeving.

Je maakt deze paradigmatische verschillen mee met mensen met wie je in wisselwerking bent. Of je staat (met je organisatie) voor een paradigmatische overgang als je niet verder kunt op de manier zoals je gewend was. Je maakt het mee in wisselwerking met je opgroeiende kinderen, als leerkracht, collega, leidinggevende, politicus, ondernemer, millennial.

Onze programma’s zijn erop gericht dat je wisselwerking kunt beleven vanuit een open mindset. Deelnemers gaan hun waarnemingen en indrukken makkelijker onder woorden brengen. Het geeft zelfvertrouwen en rust. We zien fysiek en psychisch ongemak afnemen.

Gevoel voor realiteit is erop gericht wisselwerking en de natuurlijke menselijke mogelijkheden die ermee verbonden zijn te activeren en onder woorden te brengen. Alle vormen van betekenisgeving spelen mee in het oordeelsvermogen en handelingsrepertoire. Hoe herken je in elke situatie vitaliteit en hoe omstandigheden en interventies dat versterken of belemmeren?
Samen met Verantwoord Leiderschap is dit ons meest uitvoerige programma.

Verantwoord leiderschap geeft leidinggevenden het vermogen de werkwijze van organisaties zo in te richten dat die verantwoorde bijdragen aan de samenleving leveren. Verantwoord wil zeggen dat je over alle vormen van betekenisgeving en pragmatisme beschikt en daarmee steeds een passende definitie van de situatie kunt instellen. De uitkomst ervan wordt door mensen in de samenleving als realistisch ervaren.

In Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven gaan we uit van mensen die anderen integer willen helpen. Systemen worden bij die werkwijze niet dwingend gebruikt. Het vergroot de effectiviteit van organisaties die zeggen uit te willen gaan van mensen en de samenleving, maar die tot nu toe een werkwijze hebben waarin winstgevendheid en systemen vooropstaan.

In Zicht op nieuwe perspectieven word je je bewust van je persoonlijke mogelijkheden. Je merkt hoe twijfel of onzekerheid vermindert en ontdekt nieuw toekomstperspectief.

Lijkt dit je interessant? Vertel ons wat je zoekt, dan denken we mee wat zinvol is en praktisch past. Fijn om kennis te maken.

Sezen-referentiestelsel

In de wisselwerking, ervaringen en paradigmaverschillen die we allemaal dagelijks meemaken, biedt het Sezen-referentiestelsel een begrippenset waarmee vormen van betekenisgeving onder woorden te brengen zijn. Daarmee herken je gedragspatronen en kom je tot de kern van de zaak.

Dé programma’s met toekomst­perspectief

Je bent hier op de goede plek als je bij andere onderwijsinstellingen steeds niet vond wat je zoekt. Wij reiken hoogkwalitatieve programma’s aan waarin je herkent welke manieren van doen, waarnemen en oordelen je beheerst, en welke nog niet. Onze jarenlange ervaring is dat deelnemers hun oordeelsvermogen en handelingsrepertoire uitbreiden en daarop gaan vertrouwen. Het opent de deur naar nieuwe omgangsvormen, keuzes, oplossingen en toekomstperspectieven.

Je ontdekt bij ons dat een ervaring, beslissing of verschijnsel een andere betekenis voor je krijgt dan je er gewoonlijk aan gaf. Of je merkt dat anderen een betekenis aan iets geven die afwijkt van jouw zienswijze. In beide gevallen ervaar je spanning – die komt voort uit verschillen in betekenisgeving.

Je maakt deze paradigmatische verschillen mee met mensen met wie je in wisselwerking bent. Of je staat (met je organisatie) voor een paradigmatische overgang als je niet verder kunt op de manier zoals je gewend was. Je maakt het mee in wisselwerking met je opgroeiende kinderen, als leerkracht, collega, leidinggevende, politicus, ondernemer, millennial.

Onze programma’s zijn erop gericht dat je wisselwerking kunt beleven vanuit een open mindset. Deelnemers gaan hun waarnemingen en indrukken makkelijker onder woorden brengen. Het geeft zelfvertrouwen en rust. We zien fysiek en psychisch ongemak afnemen.

Gevoel voor realiteit is erop gericht wisselwerking en de natuurlijke menselijke mogelijkheden die ermee verbonden zijn te activeren en onder woorden te brengen. Alle vormen van betekenisgeving spelen mee in het oordeelsvermogen en handelingsrepertoire. Hoe herken je in elke situatie vitaliteit en hoe omstandigheden en interventies dat versterken of belemmeren?
Samen met Verantwoord Leiderschap is dit ons meest uitvoerige programma.

Verantwoord leiderschap geeft leidinggevenden het vermogen de werkwijze van organisaties zo in te richten dat die verantwoorde bijdragen aan de samenleving leveren. Verantwoord wil zeggen dat je over alle vormen van betekenisgeving en pragmatisme beschikt en daarmee steeds een passende definitie van de situatie kunt instellen. De uitkomst ervan wordt door mensen in de samenleving als realistisch ervaren.

In Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven gaan we uit van mensen die anderen integer willen helpen. Systemen worden bij die werkwijze niet dwingend gebruikt. Het vergroot de effectiviteit van organisaties die zeggen uit te willen gaan van mensen en de samenleving, maar die tot nu toe een werkwijze hebben waarin winstgevendheid en systemen vooropstaan.

In Zicht op nieuwe perspectieven word je je bewust van je persoonlijke mogelijkheden. Je merkt hoe twijfel of onzekerheid vermindert en ontdekt nieuw toekomstperspectief.

Lijkt dit je interessant? Vertel ons wat je zoekt, dan denken we mee wat zinvol is en praktisch past. Fijn om kennis te maken.

Sezen-referentiestelsel

In de wisselwerking, ervaringen en paradigmaverschillen die we allemaal dagelijks meemaken, biedt het Sezen-referentiestelsel een begrippenset waarmee vormen van betekenisgeving onder woorden te brengen zijn. Daarmee herken je gedragspatronen en kom je tot de kern van de zaak.