Dé programma’s met toekomstperspectief

Je bent op de goede plek als je bij andere onderwijsinstellingen steeds maar niet kon vinden wat je zoekt. Bij ons ontdek je dat een waarneming, ervaring, oordeel, beslissing of verschijnsel een andere betekenis voor je heeft dan de betekenis die jij er gewoonlijk aan gaf. Of je bemerkt dat anderen een betekenis aan iets geven die afwijkt van jouw zienswijze. In beide gevallen ervaar je spanning en is het lastig de bron ervan onder woorden te brengen. Het komt voort uit een paradigmatisch verschil, wat spanning geeft. Je maakt het mee als ouder in wisselwerking met je opgroeiende kinderen, als leerkracht, medewerker, leidinggevende, politicus, millennial. Kortom met iedereen en alles waarmee je in wisselwerking kunt zijn. Onze programma’s zijn erop gericht dat je wisselwerking vanuit een open mindset kunt ervaren.

Onze jarenlange ervaring is dat deelnemers in de programma’s leren vertrouwen op hun eigen, verbrede, oordeel. Ze kunnen hun waarnemingen en indrukken makkelijker onder woorden brengen, krijgen meer rust en zelfvertrouwen en we zien ook fysiek en psychisch ongemak afnemen.

Gevoel voor realiteit is erop gericht wisselwerking en de natuurlijke menselijke mogelijkheden die ermee verbonden zijn te activeren en onder woorden te brengen.

Verantwoord leiderschap geeft leidinggevenden het vermogen de werkwijze van organisaties zo in te richten dat die verantwoorde bijdragen aan de samenleving leveren. Verantwoord wil zeggen dat je over alle vormen van betekenisgeving en pragmatisme beschikt en daarmee steeds een passende definitie van de situatie in kunt stellen. De uitkomst ervan wordt door mensen in de samenleving als realistisch ervaren.

In Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven gaan we uit van mensen die anderen integer willen helpen. Systemen worden bij die werkwijze niet dwingend gebruikt. Het vergroot de effectiviteit van organisaties die zeggen uit te willen gaan van mensen en de samenleving, maar die tot nu toe een werkwijze hebben waarin winstgevendheid en systemen vooropstaan.

In Zicht op nieuwe perspectieven word je je bewust van je persoonlijke mogelijkheden. Je ontdekt waar je twijfels over hebt en wat toekomstperspectief geeft.

Lijkt dit je interessant? Als je ons vertelt wat je zoekt dan denken we vanuit onze ervaring mee wat zinvol is en praktisch past. Fijn om kennis te maken. De koffie staat klaar.

Wisselwerking

Een grote bron van paradigmatische spanning is dat mensen geacht worden wetten en systemen te volgen terwijl ze het veel zinvoller vinden met anderen en met hun omgeving in wisselwerking te zijn. Je bent in wisselwerking als je je steeds kunt aanpassen aan invloeden en ontwikkelingen. Zo’n invloed kan een regenbui zijn, herrie op straat, maar de meeste mensen zijn vooral druk met invloeden van andere mensen. Zij reageren op elkaars gedrag, anticiperen op gedrag dat ze verwachten, waarop al wat in die omgeving leeft reageert enz. Zo kan iets ontstaan dat blijft en er eerder niet was. Alleen in wisselwerking kunnen evoluties ontstaan. Zie Sezen originals.

Dé programma’s met toekomst­perspectief

Je bent op de goede plek als je bij andere onderwijsinstellingen steeds maar niet kon vinden wat je zoekt. Bij ons ontdek je dat een waarneming, ervaring, oordeel, beslissing of verschijnsel een andere betekenis voor je heeft dan de betekenis die jij er gewoonlijk aan gaf. Of je bemerkt dat anderen een betekenis aan iets geven die afwijkt van jouw zienswijze. In beide gevallen ervaar je spanning en is het lastig de bron ervan onder woorden te brengen. Het komt voort uit een paradigmatisch verschil, wat spanning geeft. Je maakt het mee als ouder in wisselwerking met je opgroeiende kinderen, als leerkracht, medewerker, leidinggevende, politicus, millennial. Kortom met iedereen en alles waarmee je in wisselwerking kunt zijn. Onze programma’s zijn erop gericht dat je wisselwerking vanuit een open mindset kunt ervaren.

Onze jarenlange ervaring is dat deelnemers in de programma’s leren vertrouwen op hun eigen, verbrede, oordeel. Ze kunnen hun waarnemingen en indrukken makkelijker onder woorden brengen, krijgen meer rust en zelfvertrouwen en we zien ook fysiek en psychisch ongemak afnemen.

Gevoel voor realiteit is erop gericht wisselwerking en de natuurlijke menselijke mogelijkheden die ermee verbonden zijn te activeren en onder woorden te brengen.

Verantwoord leiderschap geeft leidinggevenden het vermogen de werkwijze van organisaties zo in te richten dat die verantwoorde bijdragen aan de samenleving leveren. Verantwoord wil zeggen dat je over alle vormen van betekenisgeving en pragmatisme beschikt en daarmee steeds een passende definitie van de situatie in kunt stellen. De uitkomst ervan wordt door mensen in de samenleving als realistisch ervaren.

In Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven gaan we uit van mensen die anderen integer willen helpen. Systemen worden bij die werkwijze niet dwingend gebruikt. Het vergroot de effectiviteit van organisaties die zeggen uit te willen gaan van mensen en de samenleving, maar die tot nu toe een werkwijze hebben waarin winstgevendheid en systemen vooropstaan.

In Zicht op nieuwe perspectieven word je je bewust van je persoonlijke mogelijkheden. Je ontdekt waar je twijfels over hebt en wat toekomstperspectief geeft.

Lijkt dit je interessant? Als je ons vertelt wat je zoekt dan denken we vanuit onze ervaring mee wat zinvol is en praktisch past. Fijn om kennis te maken. De koffie staat klaar.

Wisselwerking

Een grote bron van paradigmatische spanning is dat mensen geacht worden wetten en systemen te volgen terwijl ze het veel zinvoller vinden met anderen en met hun omgeving in wisselwerking te zijn. Je bent in wisselwerking als je je steeds kunt aanpassen aan invloeden en ontwikkelingen. Zo’n invloed kan een regenbui zijn, herrie op straat, maar de meeste mensen zijn vooral druk met invloeden van andere mensen. Zij reageren op elkaars gedrag, anticiperen op gedrag dat ze verwachten, waarop al wat in die omgeving leeft reageert enz. Zo kan iets ontstaan dat blijft en er eerder niet was. Alleen in wisselwerking kunnen evoluties ontstaan. Zie Sezen-originals.