Ervaringen van deelnemers aan Zicht op nieuwe perspectieven

Testimonial Helena de Wit

Het is een mooi leerproces waar je een stap mee zet en wat nog doorwerkt. Ik heb geleerd om een beetje meer op mijn handen te zitten en te kijken wat ik zie. Echt waarnemen van patronen en wisselwerking in plaats van de emotie zien. Hierdoor word je meer bewust van wat er gebeurt.

Helena de Wit

Testimonial Mieke Boon

Wat ik mooi vind is hoe je naar jezelf leert kijken en hoe je geprikkeld wordt om nieuwe dingen te ontdekken. Je gaat bijvoorbeeld herkennen dat iedereen een andere taal gebruikt. Als je het eenmaal inziet en zelf daarmee gaat experimenteren, is het fascinerend dat betekenisgeving zo simpel en logisch is.

Mieke Boon

Testimonial Anne Roozendaal

Door de leergang kreeg ik inzicht in oriëntaties en hoe ik naar de wereld kijk. Dit maakt dat ik meer geduld heb in contact met anderen en ben ik me ervan bewust dat mijn perspectief verschilt van dat van anderen. Het zorgt ervoor dat ik, in plaats van geïrriteerd of gefrustreerd te raken, ruimte zie om in gesprek te blijven.

Anne Roozendaal

Testimonial Bea Klein Goldewijk

Het was een boeiende, intensieve leergang. In werksituaties en ook op het persoonlijke vlak ervaar ik nu veel meer ruimte om op een andere manier tegen bestaande situaties aan te kijken en zaken anders te duiden. Soms betekent dit berusting en accepteren dat het niet maakbaar is maar dat het gaat zoals het gaat. Ik kan nu beter bepalen wat echt helpend is en met wie ik effectief kan samenwerken. Het is heel prettig dat er met de collega’s die ook zijn opgeleid een gemeenschappelijke taal is ontstaan, waarmee situaties in het werk snel te duiden zijn en we veel effectiever zijn geworden. Wat zou het fijn zijn geweest als ik dit 20 jaar eerder had kunnen doen.

Bea Klein Goldewijk

Testimonial Danny Tsang

In het werk en in het dagelijks leven merk ik dat ik nu anders kijk en dingen beter kan plaatsen. Ook voer ik nu op een andere manier gesprekken waarbij ik de ander respecteer in zijn/haar rol/functie of andere oriëntatie. Dit levert erg interessante gesprekken op en maakt mij dagelijks enthousiast! Het smaakt naar meer en ik wil graag mijn vaardigheden uitbreiden!

Danny Tsang

Testimonial Marc Willems

Er gebeurt bij de politie van alles waar je geen invloed op hebt maar wel last van hebt. Door deze leergang ben ik anders gaan kijken en kan ik dingen in een ander perspectief plaatsen. Soms kan je simpelweg iets niet veranderen – bv een politieke beslissing – en het lukt mij nu om me daar bij neer te leggen. Dit geeft rust en ruimte om mijn werk beter te plannen en mijn energie anders in te zetten.
Ik zou graag zien dat de basis van betekenisgeving, waar het in deze leergang om gaat, terugkomt in de politieopleiding. Juist in ons werk is het belangrijk dat je leert kijken door een andere bril.

Marc Willems

Testimonial Henk Lomulder

Ik vond het programma intensief en vooral inspirerend; met “bezielde” docenten in een fraaie omgeving en onder prettige omstandigheden. Heb inzicht gekregen in de verschillende oriëntaties en geleerd dat je daardoor een vraagstuk van meer kanten kunt bekijken. Ook geleerd de juiste woorden te vinden om te vertellen wat ik zie, hoor, voel. Elke dag komt het geleerde op de een of andere manier van pas. Het geeft me handvatten en heeft een positieve invloed op mijn dagelijkse doen en laten. Het werkt door zeg maar, het vormt.

Henk Lomulder

Testimonial Petra Boekhout

Het is een bewustwordingsproces. Het maakt je bewust van de verschillen die er zijn. Met name het verschil in contextgedreven en systeemgedreven werken heeft mijn ogen geopend.

Petra Boekhout

Ervaringen van deelnemers aan de leergang Zicht op nieuwe perspectieven

Testimonial Henk Lomulder

Ik vond het programma intensief en vooral inspirerend; met “bezielde” docenten in een fraaie omgeving en onder prettige omstandigheden. Heb inzicht gekregen in de verschillende oriëntaties en geleerd dat je daardoor een vraagstuk van meer kanten kunt bekijken. Ook geleerd de juiste woorden te vinden om te vertellen wat ik zie, hoor, voel. Elke dag komt het geleerde op de een of andere manier van pas. Het geeft me handvatten en heeft een positieve invloed op mijn dagelijkse doen en laten. Het werkt door zeg maar, het vormt.

Henk Lomulder

Testimonial Marc Willems

Er gebeurt bij de politie van alles waar je geen invloed op hebt maar wel last van hebt. Door deze leergang ben ik anders gaan kijken en kan ik dingen in een ander perspectief plaatsen. Soms kan je simpelweg iets niet veranderen – bv een politieke beslissing – en het lukt mij nu om me daar bij neer te leggen. Dit geeft rust en ruimte om mijn werk beter te plannen en mijn energie anders in te zetten.
Ik zou graag zien dat de basis van betekenisgeving, waar het in deze leergang om gaat, terugkomt in de politieopleiding. Juist in ons werk is het belangrijk dat je leert kijken door een andere bril.

Marc Willems

Testimonial Helena de Wit

Het is een mooi leerproces waar je een stap mee zet en wat nog doorwerkt. Ik heb geleerd om een beetje meer op mijn handen te zitten en te kijken wat ik zie. Echt waarnemen van patronen en wisselwerking in plaats van de emotie zien. Hierdoor word je meer bewust van wat er gebeurt.

Helena de Wit

Testimonial Petra Boekhout

Het is een bewustwordingsproces. Het maakt je bewust van de verschillen die er zijn. Met name het verschil in contextgedreven en systeemgedreven werken heeft mijn ogen geopend.

Petra Boekhout

Testimonial Anne Roozendaal

Door de leergang kreeg ik inzicht in oriëntaties en hoe ik naar de wereld kijk. Dit maakt dat ik meer geduld heb in contact met anderen en ben ik me ervan bewust dat mijn perspectief verschilt van dat van anderen. Het zorgt ervoor dat ik, in plaats van geïrriteerd of gefrustreerd te raken, ruimte zie om in gesprek te blijven.

Anne Roozendaal

Testimonial Mieke Boon

Wat ik mooi vind is hoe je naar jezelf leert kijken en hoe je geprikkeld wordt om nieuwe dingen te ontdekken. Je gaat bijvoorbeeld herkennen dat iedereen een andere taal gebruikt. Als je het eenmaal inziet en zelf daarmee gaat experimenteren, is het fascinerend dat betekenisgeving zo simpel en logisch is.

Mieke Boon

Testimonial Danny Tsang

In het werk en in het dagelijks leven merk ik dat ik nu anders kijk en dingen beter kan plaatsen. Ook voer ik nu op een andere manier gesprekken waarbij ik de ander respecteer in zijn/haar rol/functie of andere oriëntatie. Dit levert erg interessante gesprekken op en maakt mij dagelijks enthousiast! Het smaakt naar meer en ik wil graag mijn vaardigheden uitbreiden!

Danny Tsang

Testimonial Bea Klein Goldewijk

Het was een boeiende, intensieve leergang. In werksituaties en ook op het persoonlijke vlak ervaar ik nu veel meer ruimte om op een andere manier tegen bestaande situaties aan te kijken en zaken anders te duiden. Soms betekent dit berusting en accepteren dat het niet maakbaar is maar dat het gaat zoals het gaat. Ik kan nu beter bepalen wat echt helpend is en met wie ik effectief kan samenwerken. Het is heel prettig dat er met de collega’s die ook zijn opgeleid een gemeenschappelijke taal is ontstaan, waarmee situaties in het werk snel te duiden zijn en we veel effectiever zijn geworden. Wat zou het fijn zijn geweest als ik dit 20 jaar eerder had kunnen doen.

Bea Klein Goldewijk