Voor alumni

Bijeenkomsten voor alumni

Wie ons al langer kent weet dat we voortdurend bezig zijn betekenisgeving te herkennen en te doorgronden. Daar zijn vormen van pragmatisme aan toegevoegd. We gaan uit van patronen in de realiteit die iedereen meemaakt en bewust kan leren herkennen, het is geen theorie.

We hebben de competentie ontwikkeld om in elke situatie snel te herkennen hoe patronen ontstaan, werken en elkaar beïnvloeden, van simpel tot complex. En vooral: we hebben taalbeelden ontwikkeld waarmee die waarnemingen onder woorden zijn te brengen. Door de jaren heen zijn veel mensen begeleid en opgeleid om deze competentie zelf te ontwikkelen en in hun eigen omgeving in te zetten. Confronterend, bevrijdend, hoop- en inzicht gevend.

De afgelopen 25 jaar waren een zoektocht, met veel ervaringen. De inzichten zijn inmiddels stabiel, het repertoire wat je er praktisch mee kunt, verfijnt zich. Het boek Los het nou gewoon op?! (2023) is een mijlpaal. Het is de praktische vertolking van onze meest actuele inzichten in Realiteit en Werkelijkheid (2022), dat de grondslag is voor programma’s in de Sezen Academy.

We zijn in een nieuwe fase beland. Sezen Academy zoekt begeleiders en moderatoren en Bascole zoekt adviseurs.

Op bijeenkomsten die we de komende tijd gaan organiseren praten we je bij over wat er inmiddels aan het repertoire is toegevoegd en hoe het in allerlei omgevingen wordt gebruikt en wat het voor de toekomst belooft. We staan open voor gesprekken over de toekomst als je die met ons wilt delen en bespreken dan verder wat er kan. Fijn om je weer te ontmoeten.

We houden je via de socials en ‘Aktueeltjes’ voor alumni op de hoogte. Je kunt ons bereiken via 0343 595802 of een mailtje.