Alumniprogramma's

Diverse alumniprogramma’s

Bijeenkomsten voor oud-leergangers die nieuwe inzichten en vragen vanuit de praktijk willen delen en uitwisselen.

Wil je graag nieuwe collega’s aannemen op een passende oriëntatie? Hoe zorg je dat de selectieprocedure je daarbij helpt? Wil je verschillende taalstijlen kunnen gebruiken afhankelijk van wie je spreekt of wat je schrijft? Wil je beter kunnen omgaan met zelfreferentialiteit? Wil je betekenisgeving beter leren herkennen onder de crises van deze tijd? Wat is er nieuw in het boek ‘Realiteit en werkelijkheid’ en hoe kun je het gebruiken?

Dit soort vragen krijgen we regelmatig van alumni. Verschillende bijeenkomsten worden vanaf februari 2022 ingepland. De kosten zijn afhankelijk van het onderwerp en de groepsgrootte.

Laat ons weten waar jij interesse in hebt of met welk thema jij aan de slag zou willen via 0343 595802 of een mailtje.

Diverse alumniprogramma’s.

Wil jij wat je in de leergang geleerd hebt opfrissen en verder blijven ontwikkelen? Ben je in een nieuwe fase beland en levert dat nieuwe vragen op? Praktijkcasussen voorleggen die spelen in jouw context? De nieuwste inzichten meenemen die wij hebben opgedaan? Aan de slag met een van de onderwerpen uit het nieuwe boek? Dat kan!

Er is op dit moment een aantal geïnteresseerden voor een alumni-traject van 12 dagen (een dag per maand) om aan de slag te gaan met persoonlijke en vooral maatschappelijke vraagstukken. We denken aan een combinatie van behandeling van eigen cases en verdieping van zaken om langer bij stil te blijven staan.

Ook krijgen we verzoeken om intervisiedagen, praktijkdagen, ervaringsdagen, verdiepingsmodules en studiereizen. Laat ons weten waar jouw behoefte ligt en dan kijken we in overleg wat mogelijk is. Wil je met je eigen leerganggroep iets doen of heb je een specifieke vraag? Bel 0343 595802 of mail ons even.

Het geleerde in de praktijk brengen

We horen van veel alumni dat ze het bij ons geleerde, enthousiast in hun eigen omgeving in de praktijk brengen. En dat dit lang niet altijd makkelijk is vanwege de ontstane toestand, invloeden in en om de eigen organisatie, een privé situatie en (het comfort van) je eigen vanzelfsprekende patronen.

Ga je aan de slag met een evolutionair veranderingsproces dan komt daar nogal wat meer bij kijken dan je via het volgen van een leergang kunt leren. Wil jij dat? Laat het ons dan weten via 0343 595802 of of een mailtje. Dan kijken we met je mee wat er mogelijk is in jouw eigen omgeving.