Hoe maakt de burgemeester het verschil?

Als burgemeester verkeert u in een unieke positie waardoor u de definitie van de situatie kunt beïnvloeden op manieren die andere aanwezigen niet gegeven is. 

Tegelijkertijd moet u zelf tot oordelen komen: heeft u genoeg overzicht, wat is het meest passende besluit? Drukte van gesprekken en duizend praktische vragen nopen tot momenten van reflectie die zelden in de agenda verschijnen, terwijl immigratieproblematiek, duurzaamheid, identiteitspolitiek, burgerinitiatieven, jeugdproblemen, regeldruk en communicatie daar aanleiding toe geven. Dit programma plant vier van die reflectiemomenten voor u in en het geeft een referentiekader om uw cases uit de praktijk uit te lezen. Het resultaat is verbreding van uw bestuurlijk repertoire, wat leidt tot een sprongsgewijze vergroting van uw effectiviteit.

Dit topprogramma is in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ontwikkeld. De dagen zijn gebaat bij betrokken deelnemers en lage interventiedruk ‘van buiten’. Het is exclusief voor burgemeesters.

Dit vierdaagse cognitieve programma wordt in 2024 via het NGB aangereikt. U kunt daar terecht voor actuele informatie en inschrijven kan door in te loggen op de site van het NGB.

Heeft u vragen voor het team van Sezen Academy, neem dan contact op via mail of telefoon: 0343-595802.

Inhoud en effectiviteit

Voor de start van het programma ontvangt u het boek Los het nou gewoon op!? Het levert een referentiekader waarmee u de toestand van deze tijd kunt doorgronden, op samenlevingsniveau en in uw gemeente. U merkt dat oude manieren van denken en doen niet meer werken. Situaties verslechteren zelfs. U gaat herkennen waar dat precies in zit. Het kunnen waarnemen daarvan beïnvloedt uw kijk op de wereld, en daarmee uw eigen bestuurlijk handelen.
U neemt al snel meer waar, gaat herkennen wanneer een inhoudelijke discussie overgaat op de vraag wie de definitie van de situatie bepaalt. U krijgt aangereikt hoe u hiermee kunt omgaan. Het resultaat is een burgemeester die vanuit overzicht richting geeft, wat tot grotere effectiviteit leidt met minder spanning.

Dit programma is op sommige momenten indringend, omdat u uw eigen vanzelfsprekendheden gaat herkennen en hoe die in situaties uitpakken. De dagen zijn gebaat bij betrokken deelnemers en lage interventiedruk ‘van buiten’.

 

  • U krijgt zicht op paradigma’s: hoe die tot uitdrukking komen in de aanpak van problemen, in (raads)vergaderingen, in het college en bij werken en organiseren van de ambtelijke organisatie.
  • U gaat in gesprekken andere vragen stellen en effectiever interveniëren.
  • U krijgt meer overzicht en weet het bestuur van uw gemeente op een hoger niveau te brengen.
  • U ervaart dat overzicht en procesintelligentie iedereen meer oplossend vermogen geeft dan een (onbewuste) persoonlijke vooringenomenheid.
  • U gebruikt minder energie terwijl u meer bereikt.
Praktische informatie en data 2024

We komen vier maal 24 uur bij elkaar (inclusief overnachting). Start om 18:00 (1e keer om 17:00) en de volgende dag van 9:00 tot 17:00 uur. In de avonden bespreken we wat u bent tegengekomen en u bezighoudt. De volgende dag breiden we de inhoud uit.

Data in 2024
Donderdagavond 11 en vrijdag 12 april
Donderdagavond 16 en vrijdag 17 mei
Donderdagavond 6 en vrijdag 7 juni
Donderdagavond 4 en vrijdag 5 juli

In een kennismakingsgesprek bespreken we het nadere programma, wat u kunt verwachten en welke vragen u graag behandeld wilt zien. Daarna besluit u definitief over deelname.

Gastdocenten worden uitgenodigd op basis van de groepssamenstelling.

Lees ervaringen van deelnemers aan diverse leergangen