Hoe maakt de burgemeester het verschil?

Als burgemeester verkeert u in een unieke positie waardoor u de definitie van de situatie kunt beïnvloeden op manieren die andere aanwezigen niet gegeven is. Tegelijkertijd moet u zelf tot oordelen komen: heeft u genoeg overzicht, wat is het meest passende besluit?

Drukte van gesprekken en duizend praktische vragen nopen tot momenten van reflectie die zelden in de agenda verschijnen. Dit programma plant vier van die momenten voor u in. Met ruimte voor vragen als: hoe ga je om met kracht(en) in de samenleving? Diversiteit onder mensen groeit, ook hun mondigheid en acties. We zien identiteitspolitiek, burgerinitiatieven, jeugdproblemen, regeldruk, de wens tot burgerparticipatie. We werken met uw eigen ervaringen en cases uit de actualiteit.

In dit programma krijgt u een onderbouwd referentiekader aangereikt waarmee u tot bredere en betere oordelen kunt komen dan u tot nu toe gewend bent. Over de definitie van de situatie, over gedrag van uzelf en de mensen om u heen. U krijgt handreikingen om het resultaat van interventies van te voren in te kunnen schatten.

Dit topprogramma is in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ontwikkeld. De dagen zijn gebaat bij betrokken deelnemers en lage interventiedruk ‘van buiten’. Het is exclusief voor burgemeesters.

U kunt voor actuele informatie contact opnemen via mail of telefonisch: 0343-595802.

Programma overzicht

We komen vier maal 24 uur bij elkaar (inclusief overnachting). Start om 18:00 (1e keer om 17:00) en de volgende dag van 9:00 tot 17:00 uur. ’s Avonds bespreken we onderwerpen die u bent tegengekomen en u bezighouden. De volgende dag breiden we de inhoud uit. Het boek Realiteit en werkelijkheid ontvangt u ter voorbereiding en als naslagwerk.

Het programma verbreed uw referentiekader voor oordeelsvorming en geeft zicht op wat in deze tijd nodig is voor een rechtvaardige democratie en een hoopvolle toekomst. Met dit programma raakt een burgemeester in staat het verschil te maken.

In een kennismakingsgesprek bespreken we het nadere programma, wat u kunt verwachten en welke vragen u graag behandeld wilt zien. Daarna besluit u definitief over deelname.

Gastdocenten worden uitgenodigd op basis van de groepssamenstelling.

Praktische informatie

Dit vierdaagse cognitieve programma wordt in 2024 via het NGB aangereikt. Zodra die informatie beschikbaar is plaatsen we hier de link naar de betreffende informatie.

Burgemeester kunnen ook deelnemen aan het zevendaagse programma voor wethouders dat geschikt is voor bestuurders en toezichthouders.

Lees ervaringen van deelnemers aan diverse leergangen