Programma’s

Wat valt op in onze programma’s?

Een belangrijk deel ervan verloopt via ervaringsleren. Elke vorm van betekenisgeving krijgt daarbij aandacht. Dat onderscheidt ons van anderen. Bij reguliere en commerciële onderwijsinstellingen worden vooral rationele en zelfreferentiële vormen didactisch gebruikt en aangereikt. Wij besteden vooral uitgebreid aandacht aan sociale en vooral evolutionaire betekenisgeving, omdat het gemis daarvan duidelijk merkbaar is in de huidige vraagstukken en de manier waarop ze verergeren of aangepakt worden.

Onze deelnemers hebben het jaren later nog over wat ze meemaakten en waarvan ze zich bewust werden. Ervaringsleren is een krachtige manier van leren en ontwikkelen die een verandering of leersprong kan bewerkstelligen, wat bij cognitief – nadenkend – leren lang niet altijd lukt.

In onze programma’s kan elke vraag en elke puzzel van elke deelnemer langskomen. De invalshoek en intensiteit van een programma zijn van invloed op hoe zo’n vraag behandeld wordt. Begeleiders zoeken mee naar geschikte momenten in de programma’s om jouw vraag op te pakken. Incompany programma’s voor organisaties en actuele, thematische programma’s worden altijd in samenwerking met Bascole of stichting Sezen vormgegeven. We maken gebruik van ervaringen met onze bestaande programma’s om specifieke vragen die vanuit de samenleving, de politiek, een omgeving, organisatie, team of leidinggevende worden gesteld op maat te beantwoorden.

Onze inzichten over de jaren heen zijn te vinden in onze boeken. Ze worden bij de programma’s gebruikt ter verdieping en ter voorbereiding. Ze zijn ook los te lezen.

Programma’s

Wat valt op in onze programma’s?

Een belangrijk deel ervan verloopt via ervaringsleren. Elke vorm van betekenisgeving krijgt daarbij aandacht. Dat onderscheidt ons van anderen. Bij reguliere en commerciële onderwijsinstellingen worden vooral rationele en zelfreferentiële vormen didactisch gebruikt en aangereikt. Wij besteden vooral uitgebreid aandacht aan sociale en vooral evolutionaire betekenisgeving, omdat het gemis daarvan duidelijk merkbaar is in de huidige vraagstukken en de manier waarop ze verergeren of aangepakt worden.

Onze deelnemers hebben het jaren later nog over wat ze meemaakten en waarvan ze zich bewust werden. Het is een krachtige manier van leren en ontwikkelen die een verandering of leersprong kan bewerkstelligen, wat bij cognitief leren – nadenkend – lang niet altijd lukt.

In onze programma’s kan elke vraag en elke puzzel van elke deelnemer langskomen. De invalshoek en intensiteit van een programma zijn van invloed op hoe zo’n vraag behandeld wordt. Begeleiders zoeken mee naar geschikte momenten in de programma’s om jouw vraag op te pakken. Incompany programma’s voor organisaties en actuele, thematische programma’s worden altijd in samenwerking met Bascole of stichting Sezen ingevuld. We maken gebruik van ervaringen met onze bestaande programma’s en passen ze aan op basis van de specifieke vragen die vanuit de samenleving, de politiek, een omgeving, organisatie, team of leidinggevende worden gesteld.

Onze inzichten over de jaren heen zijn te vinden in onze boeken. Ze worden bij de programma’s gebruikt ter verdieping en ter voorbereiding. Ze zijn ook los te lezen.