Gevoel voor Realiteit

Meekrijgen wat je hebt gemist

Ze wonen in een klein eenvoudig vrijstaand huis, in een groene omgeving. Zij had -waar ze ook was- aandacht voor wat leefde, zag wat groeide en wat groei in de weg zat. Haar partner evenzo. Zo kijken ze ook naar andere mensen, zien in hen vooral leven en hoe ze leven. Het basis- en voortgezet onderwijs dat ze voor hun kinderen kozen werd naar die kijk op leven geselecteerd.

Wat reiken zulke ouders en dat onderwijs die kinderen aan? Dat je aan leven en al wat kan groeien zoveel betekenis geeft dat de beperkingen die er voor jezelf mee verbonden zijn niet bij je opkomen. Wisselwerking met al wat leeft, willekeurig in welke omgeving, staat centraal. Kinderen die zo worden opgevoed en opgeleid hebben op hun 18e gevoel voor realiteit. Ze zijn in staat de betekenis die alleen in wisselwerking ontstaat het gewicht te geven dat het voor alle leven heeft. En ze weten hoe hun creativiteit en rationaliteit dat niet verdringt maar bijdraagt aan volwaardig leven. Ze hebben de rite de passage naar een brede oriëntatie meegekregen.

In onze cultuur krijgen weinig jongeren de kans deze rite de passage in hun opvoeding en schoolperiode te nemen. Ze hebben geen ouders die als deze moeder en vader in de wereld staan. En scholen die uitgaan van wisselwerking moet je als speld in een hooiberg zoeken. Onze jongeren groeien op in een monotheïstische cultuur waarin de idee leeft dat God al wat er is voor de mens heeft geschapen en elk mens de natuur naar eigen believen mag gebruiken. In de heersende wetenschappelijke methode wordt wisselwerking in rationele verbanden uitgedrukt. Regeringen voeren beleid waarin uitgaan van de natuur en elkaar vertrouwen goed is, maar uitgaan van jezelf en je rationaliteit als beter wordt beschouwd. Nieuwe technologie is dan een synoniem voor vooruitgang. Alle betekenis wordt daarbij in geld uitgedrukt. Media bevestigen een en ander elke dag, 24 uur lang. Het is een omgeving waarin je als jongere moeilijk gevoel voor realiteit kunt ervaren en ouderen het ontberen.

Dit programma reikt jou aan wat je in onze cultuur niet meekreeg in opvoeding en onderwijs en in organisaties van deze tijd zeer mist: gevoel voor realiteit. Het programma verruimt je oriëntatie, verbreedt je handelingsrepertoire, biedt overzicht. Het stelt je in staat verlies van betekenis te herkennen en dat alsnog in te vullen. Het is een onontkoombare stap als je de problemen van jezelf, mensen en organisaties in deze tijd wilt doorgronden om hen en jezelf op een pad naar hoopvol perspectief te brengen.

Heeft u interesse in dit vernieuwde programma of heeft u een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

Grondslag van dit programma

Herken je wat in onze cultuur niet bij jou tot ontwikkeling is gekomen met de manier waarop je bent opgevoed en opgeleid? Herkennen is lastig als je niet weet wat je mist. Je hebt wellicht wel meegekregen dat mensen succesvoller zijn als ze zich kunnen aanpassen aan een omgeving en de omstandigheden daarbinnen. Ze zijn in staat in wisselwerking te zijn en nemen waar of en hoe iets evolueert. We zeggen ze beschikken over evolutionaire betekenisgeving en een ermee associërende vorm van pragmatisme.

Dit is een heel belangrijke vorm van betekenisgeving. Er zijn nog twee andere vormen die ook in wisselwerking ontstaan: sociale en zelfreferentiële betekenisgeving en ermee associërend pragmatisme. Daarnaast is er rationele betekenisgeving en rationeel pragmatisme. Elk mens gebruikt ’n combinatie van die vier, waarbij er meestal twee vormen stevig domineren. In dit programma ga je alle vormen en combinaties herkennen en welke wel en niet tot ontwikkeling kwamen. Wat niet ontwikkeld is krijgt daarna de volle aandacht.

Voor wie?

Dit programma bedient ouders die hun kinderen een rite de passage naar een brede oriëntatie en volwaardig leven willen meegeven. Het is ook zeer geschikt voor millennials en coaches. En voor leerkrachten van scholen die wisselwerking als grondslag van het curriculum kiezen.

Met dit programma worden mensen geholpen die in deze tijd de ontwikkelingen in de eigen omgeving en samenleving willen doorgronden en onder woorden willen kunnen brengen wat te weinig aandacht krijgt. Denk aan toezichthouders, parlements- en gemeenteraadsleden, journalisten, politici. Maar ook accountants die vanuit een maatschappelijk perspectief dienen te oordelen over wat een organisatie heeft voortgebracht.

We bieden verschillende varianten van dit programma, afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers. Een combinatie van mensen uit verschillende contexten en met verschillende oriëntaties is het meest leerzaam en aantrekkelijk. Voor deelnemers aan het programma Verantwoord Leiderschap is dit programma het eerste deel van hun traject.

Ook is er een variant voor deelnemers die met cultureel antropologische kwesties te maken hebben, zoals migratie- en samenlevingsvraagstukken, internationale diplomatie en handel, en Europese vraagstukken. Daarvoor werkt Sezen Academy samen met Bascole en Stichting Sezen.

Programma overzicht
Dit programma bestaat uit vier blokken. In ieder blok worden verschillende vormen van betekenisgeving uitgelicht. De omgeving, gebeurtenissen en begeleiders zijn herkenbaar aan de betreffende vorm van betekenisgeving. In het eerste blok wordt veel aandacht besteed aan waarnemen. Hoe lees je je omgeving, geschiedenis en ‘feiten’ uit? Wat is de invloed van je eigen oriëntatie op je waarnemingen?

Het boek Realiteit en werkelijkheid wordt gebruikt als gids en naslagwerk. Voorafgaand aan en tijdens de leergang ontvangen deelnemers diverse lees-, kijk- en praktijkopdrachten. Elk blok leidt bovendien tot waarnemingsopgaven en oefeningen.

Blok 1: Drie aaneengesloten dagen, start met een avondprogramma

Blok 2: Drie aaneengesloten dagen met twee avondprogramma’s

Evaluatiedag en bespreking huiswerk

Blok 3: Drie aaneengesloten dagen met twee avondprogramma’s

Evaluatiedag en bespreking huiswerk

Blok 4: Drie aaneengesloten dagen met twee avondprogramma’s

Tussen de blokken zit steeds vier tot zes weken.

Na de blokken volgt een programma waarin groepjes met elkaar aan opgaven, vragen of uitdagingen werken die passen bij hun interesse. Daarin oefenen ze de nieuwe inzichten en taal die ze opgedaan hebben. Begeleiding is stand-bye en de (tussentijdse) evaluatie ervan vraagt vijf dagen.

De totale doorlooptijd van dit programma is ongeveer een jaar, met afnemende intensiteit.

We bespreken de opbouw van het programma tijdens een uitgebreide intake met potentiële deelnemers die voor dit programma inschrijven. De invulling van ieder programma is afhankelijk van de groep deelnemers.

Wat je erna kunt en doet en waarop anderen je gaan bevragen

Je communicatief vermogen wordt sterk uitgebreid. Je krijgt taal tot je beschikking waarmee je evoluties of te verwachten evoluties kunt beschrijven. Die taal is open, ontneemt anderen geen ruimte voor eigen oordeel of oriëntatie. Er is geen andere tijdlijn dan de verwachting waarin iets kan of zal ontstaan dat je voor ogen hebt. Je bent in staat nieuw gedrag of beleid zo onder woorden te brengen dat je anderen geen ruimte tot verandering ontneemt. Ontwikkeling van dit communicatieve vermogen vraagt tijd en training.

In je oordeelsvermogen treedt verbreding op. Je gaat op toestandsniveau kijken. Je kunt een ontstane situatie benaderen vanuit alle invloeden die speelden. Een uitkomst is dat de ‘schuld’vraag niet meer bij een persoon ligt. Je herkent hoe een toestand ontstaat vanuit evoluties waarin heel veel mensen en invloeden een rol hebben gespeeld. Evolutionair pragmatisme en evolutionaire betekenisgeving versterken bovendien je voorspellend vermogen. Je kunt kwesties vanuit alle vormen van betekenisgeving benaderen en anderen daarin meenemen zodat consensus met minder spanning wordt bereikt. Het maakt keuzes gemakkelijker en besluiten zijn beter gefundeerd.

Je krijgt beter contact met je partner, kinderen en vrienden, met mensen in een zakelijke of formele setting. Je voedt op zonder dat je het gevoel hebt daarmee bezig te zijn. Je ontwaart routes naar een hoopvol toekomstperspectief.

Het versterkt je positie in grote en kleine groepen waarmee je in wisselwerking bent. Je wordt voor hen een baken. Anderen zien je gedrag veranderen, stellen er vragen over, ervaren het als aangenaam. Je wordt erop bevraagd en hebt taal tot je beschikking om te vertellen wat je hebt meegekregen.

Praktische informatie

 

Prijs € 14.500,- (excl BTW)
Aantal deelnemers 10
Tijdsbeslag 19 dagen waarvan 9 met avondprogamma’s en overnachtingen (47 dagdelen). Plus de tijd die je nodig hebt voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
Doorlooptijd  1 jaar
Start 2 keer per jaar
Praktische informatie

 

Prijs € 14.500,- (excl BTW)
Aantal deelnemers 10
Tijdsbeslag 19 dagen waarvan 9 met avondprogamma’s en overnachtingen (47 dagdelen). Plus de tijd die je nodig hebt voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
Doorlooptijd  1 jaar
Start 2 keer per jaar
Aanmelden

  Aanhef* MevrouwDe heer

  Naam*

  E-mail*

  Telefoonummer*

  Adres*

  Kies het datumschema van Gevoel voor realiteit*

  Opmerkingen

  Dit programma wordt 2 keer per jaar ingepland.

  Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

  Digitale brochure aanvragen

   Aanhef*
   MevrouwDe heer

   Naam*

   E-mail*

   Telefoonummer*

   Opmerkingen

   Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.