Over ons

Sezen Academy ontwikkelt curricula en verzorgt opleidingen, met als doel dat deelnemers overzicht en inzicht ontwikkelen in de wereld om hen heen en in hun eigen manier van doen.

Ze krijgen daarbij allerlei mogelijkheden om nieuw repertoire en perspectief te ontwikkelen, waarmee ze problemen krijgen opgelost, tot andere en betere oordeels- en besluitvorming komen en effectiever worden in de manier waarop ze werken of organiseren.

Wie vormen van betekenisgeving herkent, gaat ze vanzelf als referentie gebruiken

We werken in onze opleidingen met betekenisgeving als grondslag. Het gedachtegoed is afkomstig van Stichting Sezen. Wie vormen van betekenisgeving herkent, gaat ze vanzelf als referentie gebruiken: voor gedrag van mensen, om veranderingen te bewerkstelligen, om betere oplossingen te vinden, voor leiderschapskwaliteiten, als kader bij besluitvorming, activiteiten in een organisatie te ordenen, om multiculturele vraagstukken aan te vliegen en nog veel meer. In samenwerking met Bascole ontwikkelen we maatwerktrainingen en -opleidingen voor organisaties.

Ervaringsleren en de contextmethode

Bij al onze opleidingen maken we gebruik van de door ons ontwikkelde contextmethode in het curriculum. Het gaat er daarin om dat deelnemers in wisselwerking met anderen en in verschillende omgevingen vormen van betekenisgeving ervaren. Het is een vorm van ervaringsleren die snel en direct is, met grote impact. Het is leren via doen en meemaken. Je wordt uitgenodigd om uit je hoofd en comfortzone te stappen en nieuwe dingen uit te proberen. De in wisselwerking opgedane ervaringen worden uitgelezen in (combinaties van) de vier vormen van betekenisgeving, waarbij invloeden van verschillen in oriëntaties bij deelnemers duidelijk worden.

Onze effectiviteit

Je gaat zaken zien en ernaar handelen, het wordt onderdeel van je repertoire

In onze opleidingen worden deelnemers in hun eigen ontwikkeling gestimuleerd en begeleid. Die ontwikkeling wordt tijdens de opleiding ingezet en loopt vaak nog tijden daarna door. Je gaat zaken zien en ernaar handelen. Het wordt onderdeel van het repertoire dat bij jou past op jouw plek en in jouw organisatie. In je werkomgeving merken mensen dat je andere vragen stelt en zaken niet meer of juist wel doet. Leidinggevenden stellen jouw vragen en commentaren meer en meer op prijs. Vooral klanten, leerlingen, patiënten en inwoners laten weten dat ze beter geholpen worden. Jij hoeft niet meer te zeggen wat je doet, het wordt ervaren!