Over ons

Sezen Academy verzorgt opleidingen met als doel dat je overzicht en inzicht ontwikkelt in de wereld om ons heen en in jouw eigen manier van doen.

Deelnemers krijgen verschillende mogelijkheden om hun repertoire uit te breiden, waarmee ze problemen kunnen oplossen, tot bredere oordelen komen, beter besluiten en effectiever worden in de manier waarop ze werken of organiseren. Het geeft energie, ruimte, voorstellingsvermogen en nieuwe perspectieven.

Wie vormen van betekenisgeving herkent, gaat ze vanzelf als referentie gebruiken

We gaan uit van betekenisgeving als grondslag voor onze opleidingen. Iedereen ervaart betekenisgeving en beschikt erover maar de grote puzzles van deze tijd, veranderingen of doelen die mislukken, natuur- en milieuproblematiek, opleidingsvragen, onderlinge spanningen tussen mensen zijn signalen dat we nog een wereld te winnen hebben om bewust met verschillende vormen van betekenisgeving te leren omgaan.

Wie vormen van betekenisgeving eenmaal herkent, gaat ze vanzelf als referentie gebruiken: om gedrag van mensen te begrijpen, om veranderingen te bewerkstelligen, om betere oplossingen te vinden, voor leiderschapskwaliteiten, als kader bij besluitvorming, om activiteiten in een organisatie te ordenen, om multiculturele vraagstukken aan te vliegen. Het gedachtegoed is afkomstig van Stichting Sezen, die leerprogramma’s voor en met ons ontwikkelt. In samenwerking met Bascole ontwikkelen we voor organisaties trainingen en opleidingen op maat.

Ervaringsleren en de contextmethode

Bij al onze opleidingen maken we gebruik van de door ons ontwikkelde contextmethode. In verschillende omgevingen, in wisselwerking met anderen, ga je vormen van betekenisgeving ervaren en herkennen. Het is leren via doen en meemaken, snel en en direct, met grote impact. Je wordt uitgenodigd om uit je hoofd en comfortzone te stappen en nieuwe dingen uit te proberen. De opgedane ervaringen worden naderhand besproken, waarbij invloeden van omgeving op gedrag, wisselwerking en verschillen in oriëntaties van deelnemers duidelijk worden. Die ervaringen verrijken je dagelijks leven en helpen bij alles wat je tegenkomt.

Onze effectiviteit

Je gaat zaken zien en ernaar handelen, het wordt onderdeel van je repertoire

In onze opleidingen worden deelnemers met persoonlijke aandacht begeleid. De stimulering van hun ontwikkeling blijkt bij vrijwel iedereen nog tijden daarna door te werken. Je gaat je zekerder voelen in het repertoire dat bij jou past, op jouw plek en in jouw werk. Je herkent de invloeden van jouw gedrag op de omgeving. Mensen om je heen merken dat je andere vragen stelt en zaken niet meer of juist wel doet. Leidinggevenden stellen jouw bijdragen meer en meer op prijs. Vooral klanten, leerlingen, patiënten en inwoners laten weten dat ze beter geholpen worden. Jij hoeft niet meer te zeggen wat je doet, het wordt ervaren!