Over ons

Sezen Academy verzorgt programma’s waarmee je overzicht en inzicht krijgt in de wereld om ons heen en waarmee je verbreedt in je oordeelsvorming en manier van doen.

We gaan uit van betekenisgeving als grondslag voor onze programma’s. Iedereen ervaart betekenisgeving en beschikt erover maar de grote puzzels van deze tijd, veranderprocessen of doelen die mislukken, natuur- en milieuproblematiek, opleidingsvragen, onderlinge spanningen tussen mensen, zijn signalen dat we nog een wereld te winnen hebben om bewust met verschillende vormen van betekenisgeving te leren omgaan. En dat is wat in ervaringsleren gebeurt.

De praktische mogelijkheden van betekenisgeving

Wie vormen van betekenisgeving herkent, gaat ze vanzelf als referentie gebruiken

Met het referentiekader van betekenisgeving kun je gedrag van mensen beter begrijpen, kun je betere oplossingen vinden, verbreden je leiderschapskwaliteiten en je kader bij besluitvorming, kun je activiteiten in een organisatie passender ordenen, kun je veranderingen bewerkstelligen, en kun je maatschappelijke- en multiculturele vraagstukken breder aanvliegen.

Het unieke van onze programma’s

Het doorleven van betekenisgeving in alle facetten is de enige manier om ze als referentie tot je beschikking te krijgen. Hierin is Sezen Academy uniek. Ze is het enige instituut in Nederland waar alle vormen van betekenisgeving in curricula aandacht krijgen en in programma’s met ervaringsleren worden aangereikt.

Het gedachtegoed is afkomstig van stichting Sezen, die de kwaliteit van onze leerprogramma’s en docenten toetst en borgt. In samenwerking met Bascole ontwikkelen we programma’s op maat.

Onze effectiviteit

Het leren en ontwikkelen via ervaringsleren vanuit een ‘open mindset’ en in ‘play’ zorgen voor buitengewoon resultaat. Wat wij aanreiken verinnerlijkt bij mensen die onze programma’s doorlopen op een manier die aansluit bij hoe ze in het leven staan. De stimulering van die ontwikkeling blijkt bij vrijwel iedereen nog tijden daarna door te werken.

Je gaat nieuwe zaken zien en ernaar handelen, het wordt onderdeel van je repertoire

De inmiddels 25 jaar ervaring leert dat het mensen verrijkt en verbreedt in hun mogelijkheden en toekomstperspectief biedt. Je gaat je zekerder voelen in het repertoire dat bij jou past, op jouw plek en in jouw werk. Je herkent de invloeden van jouw gedrag op anderen en op de omgeving. Mensen om je heen merken dat je andere vragen stelt en zaken niet meer of juist wel doet. Je verandert niet als persoon qua karakter maar je gaat zaken wel anders doen en beoordelen. Jij hoeft niet meer te zeggen wat je doet, het wordt ervaren door je omgeving!

Sezen Academy verzorgt programma’s waarmee je overzicht en inzicht krijgt in de wereld om ons heen en waarmee je verbreedt in je oordeelsvorming en manier van doen.

We gaan uit van betekenisgeving als grondslag voor onze programma’s. Iedereen ervaart betekenisgeving en beschikt erover maar de grote puzzels van deze tijd, veranderprocessen of doelen die mislukken, natuur- en milieuproblematiek, opleidingsvragen, onderlinge spanningen tussen mensen, zijn signalen dat we nog een wereld te winnen hebben om bewust met verschillende vormen van betekenisgeving te leren omgaan.

De praktische mogelijkheden van betekenisgeving

Wie vormen van betekenisgeving herkent, gaat ze vanzelf als referentie gebruiken

Met het referentiekader van betekenisgeving kun je gedrag van mensen beter begrijpen, kun je betere oplossingen vinden, verbreden je leiderschapskwaliteiten en je kader bij besluitvorming, kun je activiteiten in een organisatie passender ordenen, kun je veranderingen bewerkstelligen, en kun je maatschappelijke- en multiculturele vraagstukken breder aanvliegen.

Het unieke van onze programma’s

Het doorleven van betekenisgeving in alle facetten is de enige manier om ze als referentie tot je beschikking te krijgen. Hierin is Sezen Academy uniek. Ze is het enige instituut in Nederland waar alle vormen van betekenisgeving in curricula aandacht krijgen en in programma’s worden aangereikt. Het leren en ontwikkelen via ervaringsleren vanuit een ‘open mindset’ en in ‘play’ zorgen voor buitengewoon resultaat. Wat wij aanreiken verinnerlijkt bij mensen die onze programma’s doorlopen op een manier die aansluit bij hoe ze in het leven staan. De inmiddels 25 jaar ervaring leert dat het mensen verrijkt en verbreedt in hun mogelijkheden en dat het toekomstperspectief biedt.

Het gedachtegoed is afkomstig van stichting Sezen, die de kwaliteit van onze leerprogramma’s en docenten toetst en borgt. In samenwerking met Bascole ontwikkelen we programma’s op maat.

Onze effectiviteit

Je gaat nieuwe zaken zien en ernaar handelen, het wordt onderdeel van je repertoire

Tijdens onze programma’s ontvangen deelnemers begeleiding met persoonlijke aandacht, zowel bij het individuele ontwikkelpad als bij het leerproces in groepen. De stimulering van die ontwikkeling blijkt bij vrijwel iedereen nog tijden daarna door te werken. Je gaat je zekerder voelen in het repertoire dat bij jou past, op jouw plek en in jouw werk. Je herkent de invloeden van jouw gedrag op anderen en op de omgeving. Mensen om je heen merken dat je andere vragen stelt en zaken niet meer of juist wel doet. Je verandert niet als persoon qua karakter maar je gaat zaken wel anders doen en beoordelen. Jij hoeft niet meer te zeggen wat je doet, het wordt ervaren door je omgeving!