Hoe je als wethouder invloed en aanzien verwerft

Hoe sluit je aan bij wat onder de bevolking leeft?

Een college van B&W wilde enthousiast aan de slag gaan met het thema ‘Van maken naar mogelijk maken’. Het idee van buurtbewoners voor een andere inrichting van een park was het eerste dat langskwam. De ene wethouder zei dat goedkeuring zou leiden tot verzoeken uit alle buurten, de tweede dat de budgettaire gevolgen niet waren meegenomen, de derde dat afdeling Y niet buitenspel kon staan in verband met toetsing aan het stadsprofiel. De burgemeester bleef positief en vond dat elk idee gezien moest worden in het licht van veiligheid en omgevingsvisie.

Er viel een stilte tot een van de wethouders zei: “Het lijkt zo simpel, maar wat is het moeilijk om zo’n idee van burgers mogelijk te maken. Het is wel het vertrekpunt van ons coalitieakkoord.”

Een wethouder wordt meer dan een wet-houder

Je bent wethouder en registreert onvrede en onzekerheid bij de bevolking. Kwesties die je wilt bespreken en aanpakken verlopen meestal stroperig. Je vraagt je af wat tot die toestand heeft geleid. Is het de kwaliteit van de democratie? Juridificatie van de samenleving, de explosie van technologie? Komt het door verlies van religiositeit? Is het de manier waarop politiek wordt bedreven, organisaties zijn ingericht, er wordt leiding gegeven? Is de bevolking zo veranderd dat bestaande ordeningen onhoudbaar zijn geworden? Het is natuurlijk van alles wat en nog veel meer. Het helpt als je doorziet welke fundamentele veranderingen zich hebben afgespeeld en hoe die ook in je eigen functioneren doorwerken. We raden aan het boek Los het nou gewoon op!? (2023) te lezen. Het beschrijft de toestand in Nederland en behandelt hoe problemen tot crises uitgroeiden.

Aan de start van dit programma bespreken we hoe het anders kan. Een van de wezenlijke verschuivingen waar we mee te maken hebben is dat mensen nu aan wat ze zien en meemaken anders betekenis geven dan voorheen. Waar de meeste mensen tot ongeveer eind vorige eeuw rationeel-sociaal betekenis gaven, is het nu gebruikelijk dat ze in elke situatie, bij elke gebeurtenis massaal nagaan wat het met henzelf doet. Ze gebruiken daarna hun rationaliteit om hun wensen voor zichzelf tot stand te brengen. Houd je oren en ogen open in winkels, op straat, pak de krant, kijk tv, volg social media en dit gedrag kan je niet ontgaan.

Managers en bestuurders en politici op nationaal niveau deden het eind vorige eeuw al zo. Het is niet verwonderlijk dat zij nu als leidinggevenden nog sterker dan voorheen de wereld vanuit het belang van hun organisatie beschouwen en vrijwel alle betekenis in geld en getallen uitdrukken. Dat zie je intussen ook bij gemeenten. Al geruime tijd wordt bestuurskracht gepropageerd: je stelt doelen voor alles wat je wilt bereiken, probeert die door de gemeenteraad te krijgen en gebruikt macht en geld om die planmatig waar te maken.

Dit staat haaks op een democratie. Elke bestuurlijke laag in een democratische rechtsstaat zou – ideaal gezien – omstandigheden dienen te scheppen waarin burgers hun persoonlijke en gezamenlijke mogelijkheden en wensen tot ontwikkeling kunnen brengen. Soms eist dit dat een gemeentelijke organisatie iets maakt en daarvoor doelen stelt en planningen maakt. Maar wat als die vorm niet past en je iets mogelijk wilt maken? Dat eist ander pragmatisme, een andere oriëntatie, vraagt andere werkwijzen, andere vormen van leidinggeven.

Met dit programma ga je steeds beter vaststellen waar rationeel pragmatisme blokkerend uitpakt en er bijvoorbeeld met sociaal of evolutionair pragmatisme veel meer te bereiken is. En er zijn inmiddels zoveel regels dat verlies van betekenis door het niet volgen van ’n wet of regel niet in verhouding staat tot de betekenis die ermee gewonnen wordt. De blokkade door een wet van een actievoorstel of besluit kan zelfs zo uitpakken dat er verwijtende nalatigheid van het College optreedt. De uitspraak van degenen die zeggen dat de wet altijd gevolgd moet worden ongeacht deze afweging in betekenis, wijst op het fenomeen dat die persoon wil dat rationeel pragmatisme altijd de definitie van de situatie bepaalt. Dat is een opstelling die een democratie ondergraaft en publiekelijk moet worden afgewezen. Gedurende het programma ontdek je hoe je tot doorbraken komt.

Heeft u interesse in dit programma of een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

Programma overzicht

Dit programma bestaat uit 7 keer een 24-uurs-sessie. Een sessie beslaat een avondprogramma en de daarop volgende dag. De eerste 2 sessies zijn in de tijd aansluitend. Tussen de andere sessies zit steeds een aantal weken. De doorlooptijd is 4 tot 6 maanden. Wat we erin aanreiken ziet er als volgt uit, maar kan worden aangepast aan de samenstelling van de groep:

Blok 1 van twee 24-uurs-sessies: We openen de avond met een bespreking van het boek Los het nou gewoon op!? De volgende ochtend beginnen we met verdieping van hoofdstuk 2 en drie van dat boek. Hoe vooringenomenheden onze waarnemingen kleuren en oordelen beïnvloeden. Je gaat het verschil herkennen tussen uitgaan van denken en ordenen en uitgaan van wisselwerking met de omgeving en anderen. We reiken aan hoe je betekenisgeving als patronen in oriëntaties en vormen van pragmatisme (handelswijze/werkwijze) kunt herkennen. En hoe dit op allerlei manieren verbonden is met verschillen in betekenis die iemand geeft of zegt na te streven. Met dit in het hoofd wordt het boek Los het nou gewoon op!? weer besproken, maar dan om na te gaan wat het zegt over de inrichting van de gemeentelijke organisatie en hoe dit in de problematiek van Groningers en Groningse gemeenten een rol speelt en heeft gespeeld. Waarin schuilt de herkenbaarheid ervan in de eigen gemeente en portefeuille van de wethouder?

Blok 2 met drie sessies die om de twee tot vier weken zijn geprogrammeerd: Ervaring opdoen met oriëntaties. Aan de slag met taal, gedrag, de invloed ervan en hoe je daarin de oriëntatie van iemand herkent. Hoe je overkomt in deze en gene taalvorm. Hoe omstandigheden vormen van betekenisgeving in een oriëntatie versterken of juist verzwakken. Je gaat herkennen wat met welke mensen in welke situatie mogelijk is.

Sessie 6: Wat is een definitie van de situatie en hoe wordt die ingesteld? Herken je dat vormen van pragmatisme een definitie van de situatie bepalen en hoe ze samenhangen met oriëntaties? Wat is met welke vorm van pragmatisme bereikbaar of juist onbereikbaar? Je gaat herkennen hoe je zelf, hoe het college en anderen met het instellen van definities van de situatie bezig zijn. En hoe anderen het herkennen als wil tot macht waarin ze wel of niet willen meegaan. Je krijgt inzicht hoe interventies werken, wat ze mogelijk en vooral onmogelijk maken.

Sessie 7: Als je inzicht hebt in oriëntaties en vormen van pragmatisme zie je verschillen tussen jezelf en anderen en hoe dat in dorpen, wijken, buurten en in de gemeenteraad tot uitdrukking komt. Je krijgt ander zicht op je portefeuille, de haalbaarheid van wensen en hoe je tot een weloverwogen oordeel komt. Je gaat zien waar blokkades en onmogelijkheden vandaan komen die je eerder niet zag. Je krijgt inzicht in de vormen van pragmatisme die samenwerkingsconstructies gebruiken. Je probeert ‘mogelijk maken’ naast ‘maken’ aan je handelingsrepertoire toe te voegen.

Tussen de sessies krijg je specifieke opdrachten die aansluiten op het dagelijkse werk én leven in je eigen omgeving. Het programma sluit zeer aan bij de praktijk.

We verwachten van deelnemers dat ze tussen het eerste en het tweede blok deel 1 van het boek Realiteit en Werkelijkheid lezen.

Praktische informatie

 

Prijs € 6.800,- (excl BTW)
Aantal deelnemers 7-10
Tijdsbeslag 7 dagen met avondprogramma’s en overnachtingen. Plus de tijd voor oefeningen, opdrachten en leeswerk. 
Doorlooptijd 4 tot 6 maanden
Start 2 keer per jaar (bij meer vraag plannen we extra edities)
Praktische informatie

 

Prijs € 6.800,- (excl BTW)
Aantal deelnemers 7-10
Tijdsbeslag 7 dagen met avondprogramma’s en overnachtingen. Plus de tijd voor oefeningen, opdrachten en leeswerk. 
Doorlooptijd 4 tot 6 maanden
Start 2 keer per jaar (bij meer vraag plannen we extra edities)
Aanmelden

  Aanhef* MevrouwDe heer

  Naam*

  E-mail*

  Telefoonummer*

  Adres*

  Kies het datumschema van Hoe je als wethouder invloed en aanzien verwerft*

  Opmerkingen

  Dit programma wordt 2 keer per jaar ingepland. Bij veel interesse wordt gekeken of meerdere edities mogelijk zijn.

  Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

  Hoe sluit je aan bij wat onder de bevolking leeft?

  Een college van B&W wilde enthousiast aan de slag gaan met het thema ‘Van maken naar mogelijk maken’. Het idee van buurtbewoners voor een andere inrichting van een park was het eerste dat langskwam. De ene wethouder zei dat goedkeuring zou leiden tot verzoeken uit alle buurten, de tweede dat de budgettaire gevolgen niet waren meegenomen, de derde dat afdeling Y niet buitenspel kon staan in verband met toetsing aan het stadsprofiel. De burgemeester bleef positief en vond dat elk idee gezien moest worden in het licht van veiligheid en omgevingsvisie.

  Er viel een stilte tot een van de wethouders zei: “Het lijkt zo simpel, maar wat is het moeilijk om zo’n idee van burgers mogelijk te maken. Het is wel het vertrekpunt van ons coalitieakkoord.”