Ervaringen van deelnemers aan Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven

Testimonial Nienke Tamminga

De leergang was leuk, afwisselend en ook confronterend. Je duikelt steeds in iets nieuws. Door een paar dagen bij elkaar te zijn, kun je goed focussen. Weg van alles, van werk en van huis. Vol erin. Spiegelend werkte het voor me. Ik dacht nooit: wanneer is het om? Ik dacht: doe mij maar meer van dit! De interactie met de andere leergangers heb je zeker nodig, daar leer je veel van. Ik ben nog lang niet klaar, maar ik zie al zoveel meer en oordeel veel minder. Na de leergang ben ik nog altijd volop aan het leren en aan het oefenen met dat wat ik leerde bij Sezen Academy.

Nienke Tamminga

Testimonial Aart de Zeeuw

Wat ik kwijt wil over de leergang die ik volgde? Spot on! zoals de Engelsen zo mooi kunnen zeggen. Hiermee bedoel ik: effectief en zeer bruikbaar voor mijn werk als teamchef van een politieteam!

Aart de Zeeuw

Testimonial Daphne van der Velden

Een pittige leergang waaraan ik veel heb gehad. Ik ben gegroeid als het gaat om communicatie en mensenkennis. Ik heb leren observeren en waarnemen en heb geleerd het oordelen meer te laten. Binnen onze afdeling sparren we over wat we leerden, houden elkaar scherp en geven dagelijks vorm aan contextgedreven werken. Ik kijk terug op een boeiend proces, dat overigens nog steeds gaande is!

Daphne van der Velden

Testimonial John de Vegt

Het is lastig om de leergang in een aantal zinnen te vatten, zeker als het zo’n grote impact heeft gehad. De echte ervaringen vragen om meer woorden. Het is alweer een paar jaar geleden, maar ik ben er nog elke dag volop mee bezig! Soms is dat bewust, soms onbewust, soms is het groot, soms is het een klein dingetje. Er is een voedingsbodem gelegd. Ik heb op een andere manier leren kijken. Ik ben er sterker van geworden. Het heeft me geholpen om mijn nieuwe functie goed neer te zetten en uit te voeren; met interesse, drive en plezier contextgedreven te werken. De leergang heeft enorm veel voor me betekend.

John de Vegt

Testimonial Willy Schobbe

Door het volgen van deze leergang is bij mij alles heel snel op zijn plaats gevallen. Het heeft me zoveel gebracht! Op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, richting geven aan mijn leven, advies kunnen geven aan collega’s, dit zijn enkele voorbeelden. Ik zorg ervoor dat wat ik leerde tijdens de leergang in mijn leven blijft. Met een open mind kijken, het plaatsen van de stof, er zo verwoven mee raken, past bij mij. Door de leergang voel ik me bevrijd, beter, sterker en nuttiger.

Willy Schobbe

Testimonial Judith Kruit

Door de leergang heb ik veel meer oog gekregen voor de invloed van omstandigheden. Die zijn heel bepalend voor iemands gedrag en daar ga ik nu veel bewuster mee om. Ik ben nu veel minder bezig met oordelen en meer met waarnemen. Het is geen cursus waarin je alleen maar een trucje leert. Het ligt aan de basis van alles. Als je met mensen werkt en in je eigen leven. Ook op persoonlijk vlak vallen er voor mij dingen op z’n plek.

Judith Kruit

Testimonial Winesh Hardien

Ik vond de leergang leuk en leerzaam. Ik heb woorden gevonden voor dingen die ik al een tijdje herkende. Ik kan nu een andere strategie kiezen. Na de leergang ben ik anders gaan werken en communiceren.

Winesh Hardien

Testimonial Bert Scholing

Wat ik mooi vond was de combinatie van mensen uit verschillende organisaties en omgevingen. Je krijgt daardoor een inkijkje in de keuken van een ander, waar vaak dezelfde vraagstukken leven in een andere organisatiecontext. Daardoor ben ik steeds beter gaan herkennen welke vorm van organiseren passend is gezien de omstandigheden om tot een oplossing te komen.

Bert Scholing

Testimonial Errol van Veen

De leergang heeft mijn bewustzijn vergroot. Het helpt mij om de uitdagende rol van programmamanager goed uit te voeren. Ik heb nieuwe handvatten gekregen. Ik heb leren kijken naar de omgeving, leren zien, ik ben me nu bewuster van de ontwikkeling waarvan ik een onderdeel ben. Samen doen we hele mooie dingen met en voor de inwoners van Coevorden. We zijn een fundamentele slag aan het maken als het gaat om verbindend besturen. Dat voelt soms ook als roeien tegen de stroom in, als taai en ingewikkeld, maar zeker ook als erg boeiend en in alles de moeite waard!

Errol van Veen

Testimonial Henk Zilvold

Met plezier en energie ging ik iedere keer naar de leergang toe. Ik heb veel geleerd over hoe je contextgedreven werken in praktijk brengt. Ik ben trots op ons team en hoe we werken. We werken nu met de goede mix van mensen en we doen het samen, dat is ook het mooie ervan.

Henk Zilvold

Testimonial Coen Helderman

De leergang voelde als een luxe cadeau. Mijn persoonlijke ontwikkeling kreeg een boost. Ik heb veel geleerd wat ik kan meenemen. Enkele voorbeelden: leren over communicatie vanuit betekenisgeving, het belang van wisselwerking, wegnemen van belemmeringen, hoe je randvoorwaarden kunt scheppen en sfeer kunt creëren.

Coen Helderman

Testimonial Jos Amory

De gedachte achter contextgedreven werken is eenvoudig, maar zo ook te werken had toch meer voeten in aarde, want eigenlijk waren we overgeorganiseerd. We stellen geen werk meer uit, ideeën zijn welkom en we zorgen samen voor een open werksfeer. Door dit samenwerken en contextgedreven werken krijgen we echt dingen voor elkaar. Dit geldt overigens niet alleen binnen het team, maar ook in en voor de stad met burgers, ambtenaren, etc. Dat vind ik mooi!

Jos Amory

Testimonial Rik Caumon

De leergang bracht een nieuwe en verfrissende manier van denken. De theorie én de praktijk spraken me enorm aan! Ze gaven handvatten! Het lukte me daarna beter om vanuit de omgeving te denken. Van buiten naar binnen werken in plaats van andersom. In mijn werk stel ik me sindsdien continu de vraag: wat merkt de burger hiervan? Kort na de leergang ben ik leidinggevende geworden, omdat het paste. Ik voel me krachtiger nu, mijn beïnvloeding is groter geworden en door in verbinding te werken behalen we onze doelen. Wat contextgedreven werken precies betekent, is mij in de leergang pas echt duidelijk geworden!

Rik Caumon

Testimonial Stiana Sibon

Door de leergang heb ik o.a. inzicht gekregen in het effect van mijn handelen. Het (oefenen in) waarnemen helpt me enorm in mijn werk. Ik ervaar nu meer rust en ruimte, daardoor kan ik beter nadenken en maak andere afwegingen. Ik begrijp veel meer nu. Ik voel dat ik gegroeid ben als het gaat om zelfinzicht en het me bewust zijn van mijn omgeving.

Stiana Sibon

Testimonial Nina Oskam

Deze leergang was als een reis voor me. Ontzettend inspirerend. Ik heb leren zien! Ik stel tegenwoordig heel andere vragen. Nu kan ik tot de kern komen. Met de tools die ik aangereikt kreeg, kan ik nu functioneren in een omgeving die niet direct bij mijn oriëntatie past, dat maakt het heel interessant!

Nina Oskam

Testimonial Miranda Mulder

Het programma heeft mij onder andere laten inzien hoe en waarom (groepen) mensen elkaar soms echt niet kunnen begrijpen. Door het programma én de ondersteuning van docenten ben ik erachter gekomen hoe dat anders kan. Niet alleen vanuit mijn werk, maar ook als moeder van een kind met ingewikkelde problematiek heb ik de hoop dat heel veel mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, in de zorg en in het onderwijs ook een leergang gaan doen. Door het volgen van dit programma ben ik namelijk als moeder verlost van radeloosheid en vastlopen en is er bij mij als professional nog meer een drive ontstaan om me ervoor sterk te maken dat mensen die niet in een systeem functioneren, toch de kans krijgen om mee te doen.

Miranda Mulder

Ervaringen van deelnemers aan Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven

Testimonial John de Vegt

Het is lastig om de leergang in een aantal zinnen te vatten, zeker als het zo’n grote impact heeft gehad. De echte ervaringen vragen om meer woorden. Het is alweer een paar jaar geleden, maar ik ben er nog elke dag volop mee bezig! Soms is dat bewust, soms onbewust, soms is het groot, soms is het een klein dingetje. Er is een voedingsbodem gelegd. Ik heb op een andere manier leren kijken. Ik ben er sterker van geworden. Het heeft me geholpen om mijn nieuwe functie goed neer te zetten en uit te voeren; met interesse, drive en plezier contextgedreven te werken. De leergang heeft enorm veel voor me betekend.

John de Vegt

Testimonial Rik Caumon

De leergang bracht een nieuwe en verfrissende manier van denken. De theorie én de praktijk spraken me enorm aan! Ze gaven handvatten! Het lukte me daarna beter om vanuit de omgeving te denken. Van buiten naar binnen werken in plaats van andersom. In mijn werk stel ik me sindsdien continu de vraag: wat merkt de burger hiervan? Kort na de leergang ben ik leidinggevende geworden, omdat het paste. Ik voel me krachtiger nu, mijn beïnvloeding is groter geworden en door in verbinding te werken behalen we onze doelen. Wat contextgedreven werken precies betekent, is mij in de leergang pas echt duidelijk geworden!

Rik Caumon

Testimonial Stiana Sibon

Door de leergang heb ik o.a. inzicht gekregen in het effect van mijn handelen. Het (oefenen in) waarnemen helpt me enorm in mijn werk. Ik ervaar nu meer rust en ruimte, daardoor kan ik beter nadenken en maak andere afwegingen. Ik begrijp veel meer nu. Ik voel dat ik gegroeid ben als het gaat om zelfinzicht en het me bewust zijn van mijn omgeving.

Stiana Sibon

Testimonial Bert Scholing

Wat ik mooi vond was de combinatie van mensen uit verschillende organisaties en omgevingen. Je krijgt daardoor een inkijkje in de keuken van een ander, waar vaak dezelfde vraagstukken leven in een andere organisatiecontext. Daardoor ben ik steeds beter gaan herkennen welke vorm van organiseren passend is gezien de omstandigheden om tot een oplossing te komen.

Bert Scholing

Testimonial Miranda Mulder

Het programma heeft mij onder andere laten inzien hoe en waarom (groepen) mensen elkaar soms echt niet kunnen begrijpen. Door het programma én de ondersteuning van docenten ben ik erachter gekomen hoe dat anders kan. Niet alleen vanuit mijn werk, maar ook als moeder van een kind met ingewikkelde problematiek heb ik de hoop dat heel veel mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, in de zorg en in het onderwijs ook een leergang gaan doen. Door het volgen van dit programma ben ik namelijk als moeder verlost van radeloosheid en vastlopen en is er bij mij als professional nog meer een drive ontstaan om me ervoor sterk te maken dat mensen die niet in een systeem functioneren, toch de kans krijgen om mee te doen.

Miranda Mulder

Testimonial Nienke Tamminga

De leergang was leuk, afwisselend en ook confronterend. Je duikelt steeds in iets nieuws. Door een paar dagen bij elkaar te zijn, kun je goed focussen. Weg van alles, van werk en van huis. Vol erin. Spiegelend werkte het voor me. Ik dacht nooit: wanneer is het om? Ik dacht: doe mij maar meer van dit! De interactie met de andere leergangers heb je zeker nodig, daar leer je veel van. Ik ben nog lang niet klaar, maar ik zie al zoveel meer en oordeel veel minder. Na de leergang ben ik nog altijd volop aan het leren en aan het oefenen met dat wat ik leerde bij Sezen Academy.

Nienke Tamminga

Testimonial Coen Helderman

De leergang voelde als een luxe cadeau. Mijn persoonlijke ontwikkeling kreeg een boost. Ik heb veel geleerd wat ik kan meenemen. Enkele voorbeelden: leren over communicatie vanuit betekenisgeving, het belang van wisselwerking, wegnemen van belemmeringen, hoe je randvoorwaarden kunt scheppen en sfeer kunt creëren.

Coen Helderman

Testimonial Winesh Hardien

Ik vond de leergang leuk en leerzaam. Ik heb woorden gevonden voor dingen die ik al een tijdje herkende. Ik kan nu een andere strategie kiezen. Na de leergang ben ik anders gaan werken en communiceren.

Winesh Hardien

Testimonial Errol van Veen

De leergang heeft mijn bewustzijn vergroot. Het helpt mij om de uitdagende rol van programmamanager goed uit te voeren. Ik heb nieuwe handvatten gekregen. Ik heb leren kijken naar de omgeving, leren zien, ik ben me nu bewuster van de ontwikkeling waarvan ik een onderdeel ben. Samen doen we hele mooie dingen met en voor de inwoners van Coevorden. We zijn een fundamentele slag aan het maken als het gaat om verbindend besturen. Dat voelt soms ook als roeien tegen de stroom in, als taai en ingewikkeld, maar zeker ook als erg boeiend en in alles de moeite waard!

Errol van Veen

Testimonial Nina Oskam

Deze leergang was als een reis voor me. Ontzettend inspirerend. Ik heb leren zien! Ik stel tegenwoordig heel andere vragen. Nu kan ik tot de kern komen. Met de tools die ik aangereikt kreeg, kan ik nu functioneren in een omgeving die niet direct bij mijn oriëntatie past, dat maakt het heel interessant!

Nina Oskam

Testimonial Aart de Zeeuw

Wat ik kwijt wil over de leergang die ik volgde? Spot on! zoals de Engelsen zo mooi kunnen zeggen. Hiermee bedoel ik: effectief en zeer bruikbaar voor mijn werk als teamchef van een politieteam!

Aart de Zeeuw

Testimonial Judith Kruit

Door de leergang heb ik veel meer oog gekregen voor de invloed van omstandigheden. Die zijn heel bepalend voor iemands gedrag en daar ga ik nu veel bewuster mee om. Ik ben nu veel minder bezig met oordelen en meer met waarnemen. Het is geen cursus waarin je alleen maar een trucje leert. Het ligt aan de basis van alles. Als je met mensen werkt en in je eigen leven. Ook op persoonlijk vlak vallen er voor mij dingen op z’n plek.

Judith Kruit

Testimonial Henk Zilvold

Met plezier en energie ging ik iedere keer naar de leergang toe. Ik heb veel geleerd over hoe je contextgedreven werken in praktijk brengt. Ik ben trots op ons team en hoe we werken. We werken nu met de goede mix van mensen en we doen het samen, dat is ook het mooie ervan.

Henk Zilvold

Testimonial Willy Schobbe

Door het volgen van deze leergang is bij mij alles heel snel op zijn plaats gevallen. Het heeft me zoveel gebracht! Op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, richting geven aan mijn leven, advies kunnen geven aan collega’s, dit zijn enkele voorbeelden. Ik zorg ervoor dat wat ik leerde tijdens de leergang in mijn leven blijft. Met een open mind kijken, het plaatsen van de stof, er zo verwoven mee raken, past bij mij. Door de leergang voel ik me bevrijd, beter, sterker en nuttiger.

Willy Schobbe

Testimonial Jos Amory

De gedachte achter contextgedreven werken is eenvoudig, maar zo ook te werken had toch meer voeten in aarde, want eigenlijk waren we overgeorganiseerd. We stellen geen werk meer uit, ideeën zijn welkom en we zorgen samen voor een open werksfeer. Door dit samenwerken en contextgedreven werken krijgen we echt dingen voor elkaar. Dit geldt overigens niet alleen binnen het team, maar ook in en voor de stad met burgers, ambtenaren, etc. Dat vind ik mooi!

Jos Amory

Testimonial Daphne van der Velden

Een pittige leergang waaraan ik veel heb gehad. Ik ben gegroeid als het gaat om communicatie en mensenkennis. Ik heb leren observeren en waarnemen en heb geleerd het oordelen meer te laten. Binnen onze afdeling sparren we over wat we leerden, houden elkaar scherp en geven dagelijks vorm aan contextgedreven werken. Ik kijk terug op een boeiend proces, dat overigens nog steeds gaande is!

Daphne van der Velden