Zicht op nieuwe perspectieven

Ik vond het programma intensief en vooral inspirerend; met “bezielde” docenten in een fraaie omgeving en onder prettige omstandigheden. Heb inzicht gekregen in de verschillende oriëntaties en geleerd dat je daardoor een vraagstuk van meer kanten kunt bekijken. Ook geleerd de juiste woorden te vinden om te vertellen wat ik zie, hoor, voel. Elke dag komt het geleerde op de een of andere manier van pas. Het geeft me handvatten en heeft een positieve invloed op mijn dagelijkse doen en laten. Het werkt door zeg maar, het vormt.

Henk Lomulder

Bewuster omgaan met mensen en de omgeving

In deze tijd worden we met onze neus op het feit gedrukt dat vanzelfsprekendheden in rap tempo verdwijnen of veranderen. In vrijwel elke situatie word je uitgenodigd je af te vragen: waarom doet iemand wat hij doet? Kan ik dat beter gaan herkennen zodat ik iemand beter kan helpen, een passender advies kan geven? Kan ik beter begrijpen hoe een situatie in elkaar zit? Wat kan ik daaraan bijdragen, of zitten mijn manier van kijken en doen juist in de weg?

In dit 7-daagse programma word je je bewust van je persoonlijke mogelijkheden. Je ontdekt hoe spanning en onbegrip ontstaan, hoe je twijfel herkent en misverstanden signaleert en met welke houding en gedrag toekomstperspectief ontstaat.

Je gaat aan de slag met het herkennen van patronen in gedrag van mensen, hun oriëntaties. Je verbreedt je oordeelsvorming, onderscheidt taalstijlen en manieren van werken en organiseren. Je kunt die gaan benoemen met behulp van vormen van betekenisgeving. Dit programma biedt vooral handvatten m.b.t. omgevingsbewustzijn en herkenning van maatschappelijke bewegingen en vraagstukken, zodat nieuw perspectief in zicht komt.

Heeft u interesse in de 13e editie van dit programma of een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

Digitale brochure aanvragen

  Aanhef*
  MevrouwDe heer

  Naam*

  E-mail*

  Telefoonummer*

  Opmerkingen

  Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

  Voor wie?

  Voor mensen die situaties in hun leefomgeving willen doorzien, die willen weten waar spanningen vandaan komen en hoe die kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Deelnemers zijn mensen van alle leeftijden en achtergronden. Mensen met opgroeiende kinderen, partners van eerdere deelnemers, gepensioneerden en jonge mensen aan het begin van een loopbaan.

  Dit programma helpt je waarnemingsvermogen te vergroten en signalen van onbegrip via taal te herkennen. Je gaat er meer door zien, je oordeelsvorming verbreedt zich. Je gaat invloeden in wisselwerking herkennen die in ordeningen, regels en systemen juist genegeerd worden. We denken aan huisartsen, gemeenteraadsleden, wethouders, wijkteamleden, wijkagenten, wijkverpleegkundigen, psychotherapeuten, adviseurs duurzame inzetbaarheid, docenten en trainers, zorgcoördinatoren en kwaliteitsmedewerkers.

  Combinatie van deelnemers met uiteenlopende achtergronden helpt geweldig in het trainen van je waarnemingsvermogen en het leren omgaan met verschillen in oriëntaties.

  Programma overzicht

  De opbouw van dit programma bestaat uit zeven 24-uurs-sessies: een avond (plus overnachting) en de daaropvolgende dag. De eerste twee 24-uurs-sessies zijn aaneensluitend. Tussen de andere sessies zitten steeds drie tot vijf weken. De totale doorlooptijd is vier tot zes maanden.

  Sessie 1 en 2: Hoe vooringenomenheden onze waarnemingen kleuren en oordelen beïnvloeden. De invloed van oriëntaties in het dagelijks leven. Betekenisgeving als helpende referentie bij het herkennen van vanzelfsprekende patronen in jouw leefomgeving.

  Sessie 3 t/m 5: In de praktijk ervaren van verschillende, veel voorkomende, oriëntaties. Je gaat herkennen hoe oriëntaties, omgevingen en omstandigheden met elkaar in wisselwerking staan en hoe ze elkaar beïnvloeden.

  Sessie 6: Aan de slag met invloeden van taal, beelden, omstandigheden en interventies. Je gaat steeds beter herkennen wat de invloed is van je oriëntatie, je eigen doen en laten in wisselwerking met mensen met andere oriëntaties en verschillende omstandigheden.

  Sessie 7: Zicht op nieuwe perspectieven. Hoe het geleerde je kan helpen in je eigen omgeving.

  Het programma wordt zo opgebouwd dat het aansluit bij de deelnemers in de groep met een hoge mate van herkenning in de praktijk. Tussen de dagen krijg je opdrachten om te oefenen in het waarnemen van patronen in jouw eigen dagelijkse omgeving.

  De effectiviteit van dit programma leunt op je eigen tijdsinvestering en aandacht om tijdens het programma dagelijks (op je werk en privé) met waarnemen bezig te zijn, alle opdrachten te doen en te lezen wat we aanreiken.

  Van deelnemers wordt verwacht dat ze voorafgaand aan dit programma het eerste deel van het boek Realiteit en werkelijkheid lezen.

  Praktische informatie

   

  Prijs € 6.800,- (excl BTW)
  Aantal deelnemers 7-10
  Tijdsbeslag 7 dagen met avondprogramma’s en overnachtingen. Plus de tijd voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
  Doorlooptijd  4 tot 6 maanden
  Start 2 tot 4 keer per jaar
  Praktische informatie

   

   

  Prijs € 6.800,- (excl BTW)
  Aantal deelnemers 7-10
  Tijdsbeslag 7 dagen met avondprogramma’s en overnachtingen. Plus de tijd voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
  Doorlooptijd  4 tot 6 maanden
  Start 2 tot 4 keer per jaar
  Aanmelden

   Aanhef* MevrouwDe heer

   Naam*

   E-mail*

   Telefoonummer*

   Adres*

   Kies het datumschema van Zicht op nieuwe perspectieven*

   Opmerkingen

   Dit programma wordt 2 keer per jaar ingepland. Bij veel interesse wordt gekeken of meerdere edities mogelijk zijn.

   Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

   Digitale brochure aanvragen

    Aanhef*
    MevrouwDe heer

    Naam*

    E-mail*

    Telefoonummer*

    Opmerkingen

    Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

    Ik vond het programma intensief en vooral inspirerend; met “bezielde” docenten in een fraaie omgeving en onder prettige omstandigheden. Heb inzicht gekregen in de verschillende oriëntaties en geleerd dat je daardoor een vraagstuk van meer kanten kunt bekijken. Ook geleerd de juiste woorden te vinden om te vertellen wat ik zie, hoor, voel. Elke dag komt het geleerde op de een of andere manier van pas. Het geeft me handvatten en heeft een positieve invloed op mijn dagelijkse doen en laten. Het werkt door zeg maar, het vormt.

    Henk Lomulder