Het is een bewustwordingsproces. Het maakt je bewust van de verschillen die er zijn. Met name het verschil in contextgedreven en systeemgedreven werken heeft mijn ogen geopend.

Petra Boekhout, Leergang Waarnemen van de transformatie in mijn organisatie

Adviseur bedrijfsvoering, Gemeente Noordoostpolder