Het is een bewustwordingsproces. Het maakt je bewust van de verschillen die er zijn. Met name het verschil in contextgedreven en systeemgedreven werken heeft mijn ogen geopend.

Petra Boekhout