Er gebeurt bij de politie van alles waar je geen invloed op hebt maar wel last van hebt. Door deze leergang ben ik anders gaan kijken en kan ik dingen in een ander perspectief plaatsen. Soms kan je simpelweg iets niet veranderen – bv een politieke beslissing – en het lukt mij nu om me daar bij neer te leggen. Dit geeft rust en ruimte om mijn werk beter te plannen en mijn energie anders in te zetten.
Ik zou graag zien dat de basis van betekenisgeving, waar het in deze leergang om gaat, terugkomt in de politieopleiding. Juist in ons werk is het belangrijk dat je leert kijken door een andere bril.

Marc Willems