Het was een boeiende, intensieve leergang. In werksituaties en ook op het persoonlijke vlak ervaar ik nu veel meer ruimte om op een andere manier tegen bestaande situaties aan te kijken en zaken anders te duiden. Soms betekent dit berusting en accepteren dat het niet maakbaar is maar dat het gaat zoals het gaat. Ik kan nu beter bepalen wat echt helpend is en met wie ik effectief kan samenwerken. Het is heel prettig dat er met de collega’s die ook zijn opgeleid een gemeenschappelijke taal is ontstaan, waarmee situaties in het werk snel te duiden zijn en we veel effectiever zijn geworden. Wat zou het fijn zijn geweest als ik dit 20 jaar eerder had kunnen doen.

Bea Klein Goldewijk