De leergang heeft mij onder andere laten inzien hoe en waarom (groepen) mensen elkaar soms echt niet kunnen begrijpen. Door de leergang én de ondersteuning van docenten ben ik erachter gekomen hoe dat anders kan. Niet alleen vanuit mijn werk, maar ook als moeder van een kind met ingewikkelde problematiek heb ik de hoop dat heel veel mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, in de zorg en in het onderwijs ook een leergang gaan doen. Door de leergang ben ik namelijk als moeder verlost van radeloosheid en vastlopen en is er bij mij als professional nog meer een drive ontstaan om me ervoor sterk te maken dat mensen die niet in een systeem functioneren, toch de kans krijgen om mee te doen.

Miranda Mulder