Het volgen van deze leergang heeft bij mij op meerdere vlakken intense bewustwording op gang gebracht en hele toepasbare inzichten gegeven. Die inzichten hebben me verrijkt en geholpen om woorden te geven aan gevoelens, observaties en ervaringen. Het lukt beter om weg te blijven uit het oordeel en te kijken vanuit de samenhang. Door dit alles ben ik gesterkt in het geloof in mijzelf en begrijp ik anderen beter. Dagelijks ben ik me bewust van mijn manier van kijken, oefen ik in waarnemen en verbreed ik mijn repertoire. Het heeft een ontwikkeling op gang gebracht die niet meer tot stilstand komt. De relatie tussen mensen en hun omgeving is heel bepalend voor het zichtbare gedrag en het is veel eenvoudiger iets in die omgeving te veranderen dan de mensen proberen te veranderen.

Bastiaan Willekes