De leergang heeft mij echt geholpen om een verdiepingsslag te maken; ik heb de beschikking gekregen over het herkennen van oriëntaties en de definitie van de situatie. Het herkennen van de situatie en vooral ook deze accepteren zoals die is, zonder te oordelen, dat is een meerwaarde. Al met al heb ik geleerd om vanuit overzicht te werken. En daarbij niet uit te gaan van mezelf, van wat ik vind dat zo moet of hoort, maar van de ander en wat die nodig heeft. Om van daaruit, vanuit het werkelijke contact en vertrouwen, mee te bewegen, te kijken wat je kan betekenen en hoe je kan helpen (vaak kleine) positieve veranderingen in gang te zetten.

Wouter Burger