Integer leiderschap

De leergang heeft me nieuw perspectief geboden in verschillende vormen van betekenisgeving. Mijn handelingsrepertoire, als mens en leidinggevende, is positief veranderd door de leergang. Tijdens en na de leergang valt me op dat ik situaties anders waarneem, dat ik de situatie beter kan herleiden en duiden en er is meer begrip voor de ander, waardoor ik beter kan afstemmen.

Louise Voorhorst

Lees meer ervaringen van deelnemers

Leiderschap waarbij de invloed van de omgeving een hoofdrol speelt

Neem de meest voorkomende vorm van leiderschap: een leider zegt dat duurzaamheid, burgers of cliënten centraal staan, maar doelen stellen, die in mijlpalen uitdrukken en daarvoor plannen maken, is tegenwoordig dé methode. Beleggers, aandeel- en toezichthouders vragen om kritische succesfactoren en groei in omzet en winst. Als je naar de uitkomst daarvan kijkt, zie je dat hun organisatie een netwerk is van contracten, protocollen, regels, wetten en systemen en dat alle betekenis in geld en getallen wordt uitgedrukt. Burgers, cliënten of de natuur voorop stellen is ver te zoeken. Het is de vanzelfsprekende vorm van organisaties in de huidige gevestigde orde en past niet bij de eisen die de natuur en samenleving aan ons allemaal stellen.

In het leiderschap waar het nu om gaat dienen niet alleen alle vormen van betekenisgeving een rol te spelen, maar ook dat een leider handelt naar de betekenisgeving die als passend wordt beschouwd. We noemen het integer leiderschap.

Je wilt het als kerncompetentie zien bij directeuren/bestuurders, hogere leidinggevenden en (top)ambtenaren. Het is ten opzichte van de heersende vorm van leiderschap een paradigmatische overgang die alleen langs evolutionaire weg bereikbaar is. In deze opleiding worden de omstandigheden aangeboden om die draai te maken.

Heeft u interesse in de 10e editie van deze vernieuwde leergang of heeft u een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

De achtergronden van deze opleiding

In onze maatschappij is uit het oog geraakt – vooral in werken en organiseren – wat de kracht is van  wisselwerking: daarin huist de potentie tot evolutie. Die is, ondanks Darwin, in religieus geïnspireerde noties weggezet als speculatie. Het resultaat ervan is dat de potentie tot evolutie niet serieus genomen werd en in de ontwikkelingen sindsdien steeds meer is verzwakt. Inmiddels laat de aarde weten dat dit niet langer kan, op straffe van het verdwijnen van alles wat nu leeft, ook de menselijke soort. Uitgaan van wisselwerking en evolutionaire betekenisgeving en gebruik van evolutionair pragmatisme staan dan ook centraal in deze opleiding.

Al zo’n 25 jaar ontwikkelen we bij stichting Sezen competenties om paradigmatische overgangen – van de ene dominante vorm van betekenisgeving naar een andere vorm – in het denken en doen van mensen en organisaties tot stand te brengen. Deze opleiding is niet als concept bedacht maar gegroeid uit ervaringen die bij stichting Sezen, Bascole en Sezen Academy zijn opgedaan. Met deze opleiding hebben we het stadium bereikt dat we mensen en (netwerken van) organisaties kunnen helpen zo’n overgang te maken. Het idee dat mensen niet kunnen veranderen en dat verandering alleen met wetenschappelijk onderzoek, technologie, machtsmiddelen en heel veel geld mogelijk is, kan in de prullenbak.

Er wordt gebruik gemaakt van inzichten die in het boek Realiteit en werkelijkheid zijn beschreven en van de ervaring bij Bascole in het begeleiden van organisaties.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor degenen die in hun leidinggevende functie met paradigmatische veranderingen te maken krijgen en repertoire willen ontwikkelen om met zulke veranderingen om te gaan.

Bij elke aanmelding maken we een inschatting van iemands oriëntatie en mogelijkheden, en van de veranderpotentie van de omgeving waarin iemand werkt. We gaan na op welk aggregatieniveau de verbreding in oriëntatie en handelingsrepertoire effectief moet zijn. En we bekijken met de deelnemer of deze opleiding de beste omstandigheden daarvoor biedt of dat een andere opleiding een effectievere of snellere leerweg biedt.

Het kan ertoe leiden dat we met de deelnemer bespreken of een gesprek met de leiding van de organisatie zinvol is om de effectiviteit van de leergang voor zowel diens organisatie als de deelnemer zelf te vergroten.

Programma overzicht

De opbouw van deze leergang bestaat uit zeven blokken met cognitief- en vooral ervaringsleren. Het betekent dat deelnemers veel verschillende moderatoren en omgevingen zullen tegenkomen. Ieder blok omvat drie dagen met twee avonden. Het eerste blok start met een avondprogramma. Tussen de blokken zit gemiddeld drie weken.

Het boek Realiteit en werkelijkheid wordt gebruikt als gids en naslagwerk. Voorafgaand aan en tijdens de leergang ontvangen deelnemers diverse lees- en praktijkopdrachten. Elk blok leidt bovendien tot waarnemingsopgaven en oefeningen.

Blok 1: Hoe je de oriëntatie van iemand herkent uit omgeving, geschiedenis, context, taal, oordeel en besluit.

Blok 2: Hoe je de oriëntatie van iemand herkent uit de heersende definitie van de situatie, inrichting van de faciliteiten, de cultuur waarin de organisatie is gedacht en in werkt, gebruikte vormen van pragmatisme en aard van de activiteiten.

Blok 3: De toestand van samenleving en maatschappij, de invloed ervan op de organisatie. Wat wil internationalisatie en globalisering in je eigen organisatie zeggen?

Blok 4: Wat zou de passende vorm van pragmatisme zijn in de verschillende onderdelen van de organisatie die door de deelnemer in het vorige blok is besproken.

Blok 5: Wat vraag het van de omgeving en omstandigheden om de passende vormen van pragmatisme in de organisatie tot gelding te kunnen laten komen?

Blok 6: De route naar verandering. Behandeling van cases.

Blok 7: De route naar verandering. Behandeling van cases.

Na het zevende blok start een intervisie-traject van zo’n vijf maanden met begeleiding. De totale doorlooptijd  van de leergang is ongeveer een jaar.

Praktische informatie

 

Prijs In verband met de toenemende inflatie factureren we deze leergang in delen. Indicatie opleidingsdeel € 13.500,- (excl BTW);
indicatie intervisie deel 6-12 dagen: € 2.750,- tot € 5.500,- (excl BTW)
Verblijfkosten Indicatie totaal € 4.500,- (excl BTW)
Aantal deelnemers 8-10
Tijdsbeslag 27 dagen en 15 avondprogamma’s met overnachtingen. Plus de tijd die je nodig hebt voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
Doorlooptijd 1 jaar
Start 2 keer per jaar
Aanmelden

  Aanhef* MevrouwDe heer

  Naam*

  E-mail*

  Telefoonummer*

  Adres*

  Kies het datumschema van Gevoel voor realiteit*

  Opmerkingen

  Dit programma wordt 2 keer per jaar ingepland.

  Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

  Leiderschap waarbij de invloed van de omgeving een hoofdrol speelt

  Neem de meest voorkomende vorm van leiderschap: een leider zegt dat duurzaamheid, burgers of cliënten centraal staan, maar doelen stellen, die in mijlpalen uitdrukken en daarvoor plannen maken, is tegenwoordig dé methode. Beleggers, aandeel- en toezichthouders vragen om kritische succesfactoren en groei in omzet en winst. Als je naar de uitkomst daarvan kijkt, zie je dat hun organisatie een netwerk is van contracten, protocollen, regels, wetten en systemen en dat alle betekenis in geld en getallen wordt uitgedrukt. Burgers, cliënten of de natuur voorop stellen is ver te zoeken. Het is de vanzelfsprekende vorm van organisaties in de huidige gevestigde orde en past niet bij de eisen die de natuur en samenleving aan ons allemaal stellen.

  In het leiderschap waar het nu om gaat dienen niet alleen alle vormen van betekenisgeving een rol te spelen, maar ook dat een leider handelt naar de betekenisgeving die als passend wordt beschouwd. We noemen het integer leiderschap.

  Je wilt het als kerncompetentie zien bij directeuren/bestuurders, hogere leidinggevenden en (top)ambtenaren. Het is ten opzichte van de heersende vorm van leiderschap een paradigmatische overgang die alleen langs evolutionaire weg bereikbaar is. In deze opleiding worden de omstandigheden aangeboden om die draai te maken.

  Heeft u interesse in de 10e editie van deze vernieuwde leergang of heeft u een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

  De achtergronden van deze opleiding

  In onze maatschappij is uit het oog geraakt – vooral in werken en organiseren – wat de kracht is van  wisselwerking: daarin huist de potentie tot evolutie. Die is, ondanks Darwin, in religieus geïnspireerde noties weggezet als speculatie. Het resultaat ervan is dat de potentie tot evolutie niet serieus genomen werd en in de ontwikkelingen sindsdien steeds meer is verzwakt. Inmiddels laat de aarde weten dat dit niet langer kan, op straffe van het verdwijnen van alles wat nu leeft, ook de menselijke soort. Uitgaan van wisselwerking en evolutionaire betekenisgeving en gebruik van evolutionair pragmatisme staan dan ook centraal in deze opleiding.

  Al zo’n 25 jaar ontwikkelen we bij stichting Sezen competenties om paradigmatische overgangen – van de ene dominante vorm van betekenisgeving naar een andere vorm – in het denken en doen van mensen en organisaties tot stand te brengen. Deze opleiding is niet als concept bedacht maar gegroeid uit ervaringen die bij stichting Sezen, Bascole en Sezen Academy zijn opgedaan. Met deze opleiding hebben we het stadium bereikt dat we mensen en (netwerken van) organisaties kunnen helpen zo’n overgang te maken. Het idee dat mensen niet kunnen veranderen en dat verandering alleen met wetenschappelijk onderzoek, technologie, machtsmiddelen en heel veel geld mogelijk is, kan in de prullenbak.

  Er wordt gebruik gemaakt van inzichten die in het boek Realiteit en werkelijkheid zijn beschreven en van de ervaring bij Bascole in het begeleiden van organisaties.

  Voor wie?

  Deze opleiding is bedoeld voor degenen die in hun leidinggevende functie met paradigmatische veranderingen te maken krijgen en repertoire willen ontwikkelen om met zulke veranderingen om te gaan.

  Bij elke aanmelding maken we een inschatting van iemands oriëntatie en mogelijkheden, en van de veranderpotentie van de omgeving waarin iemand werkt. We gaan na op welk aggregatieniveau de verbreding in oriëntatie en handelingsrepertoire effectief moet zijn. En we bekijken met de deelnemer of deze opleiding de beste omstandigheden daarvoor biedt of dat een andere opleiding een effectievere of snellere leerweg biedt.

  Het kan ertoe leiden dat we met de deelnemer bespreken of een gesprek met de leiding van de organisatie zinvol is om de effectiviteit van de leergang voor zowel diens organisatie als de deelnemer zelf te vergroten.

  Programma overzicht

  De opbouw van deze leergang bestaat uit zeven blokken met cognitief- en vooral ervaringsleren. Het betekent dat deelnemers veel verschillende moderatoren en omgevingen zullen tegenkomen. Ieder blok omvat drie dagen met twee avonden. Het eerste blok start met een avondprogramma. Tussen de blokken zit gemiddeld drie weken.

  Het boek Realiteit en werkelijkheid wordt gebruikt als gids en naslagwerk. Voorafgaand aan en tijdens de leergang ontvangen deelnemers diverse lees- en praktijkopdrachten. Elk blok leidt bovendien tot waarnemingsopgaven en oefeningen.

  Blok 1: Hoe je de oriëntatie van iemand herkent uit omgeving, geschiedenis, context, taal, oordeel en besluit.

  Blok 2: Hoe je de oriëntatie van iemand herkent uit de heersende definitie van de situatie, inrichting van de faciliteiten, de cultuur waarin de organisatie is gedacht en in werkt, gebruikte vormen van pragmatisme en aard van de activiteiten.

  Blok 3: De toestand van samenleving en maatschappij, de invloed ervan op de organisatie. Wat wil internationalisatie en globalisering in je eigen organisatie zeggen?

  Blok 4: Wat zou de passende vorm van pragmatisme zijn in de verschillende onderdelen van de organisatie die door de deelnemer in het vorige blok is besproken.

  Blok 5: Wat vraag het van de omgeving en omstandigheden om de passende vormen van pragmatisme in de organisatie tot gelding te kunnen laten komen?

  Blok 6: De route naar verandering. Behandeling van cases.

  Blok 7: De route naar verandering. Behandeling van cases.

  Na het zevende blok start een intervisie-traject van zo’n vijf maanden met begeleiding. De totale doorlooptijd  van de leergang is ongeveer een jaar.

  Praktische informatie

   

  Prijs In verband met de toenemende inflatie factureren we deze leergang in delen. Indicatie opleidingsdeel € 13.500,- (excl BTW);
  indicatie intervisiedeel 6-12 dagen € 2.750,- tot € 5.500,- (excl BTW)
  Verblijfkosten Prijsindicatie totaal € 4.500,- (excl BTW)
  Aantal deelnemers 8-10
  Tijdsbeslag 27 dagen en 15 avondprogamma’s met overnachtingen. Plus de tijd die je nodig hebt voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
  Doorlooptijd 1 jaar
  Start 2 keer per jaar
  Aanmelden

   Aanhef* MevrouwDe heer

   Naam*

   E-mail*

   Telefoonummer*

   Adres*

   Kies het datumschema van Gevoel voor realiteit*

   Opmerkingen

   Dit programma wordt 2 keer per jaar ingepland.

   Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

   De leergang heeft me nieuw perspectief geboden in verschillende vormen van betekenisgeving. Mijn handelingsrepertoire, als mens en leidinggevende, is positief veranderd door de leergang. Tijdens en na de leergang valt me op dat ik situaties anders waarneem, dat ik de situatie beter kan herleiden en duiden en er is meer begrip voor de ander, waardoor ik beter kan afstemmen.

   Louise Voorhorst

   Lees meer ervaringen van deelnemers