Centraal in deze leergang stond betekenisgeving en hoe dat in allerlei situaties terugkomt. Zoals in een gesprek, bij samenwerking of in een project. Van kijken naar waarnemen. Als je het eenmaal ziet is er geen weg terug. Dat heeft als gevolg dat je anders gaat organiseren: samen ontwikkelen, samen betekenis geven, samen werken aan kwaliteit.

Conchita Alvarez Alvarez