Wat kan een wethouder mogelijk maken?

Aansluiten bij wat onder de bevolking leeft

Een college van B&W ging enthousiast aan de slag met het thema ‘Van maken naar mogelijk maken’. Al snel lag er een idee van buurtbewoners voor een andere inrichting van een park. De ene wethouder zei dat goedkeuring zou leiden tot verzoeken uit alle buurten, de tweede dat de budgettaire gevolgen niet waren meegenomen, de derde dat afdeling Y niet buitenspel kon staan in verband met toetsing aan het stadsprofiel, de vierde constateerde hoe moeilijk mogelijk maken blijkbaar was. De burgemeester bleef positief en vond dat elk idee wel gezien moest worden in het licht van jeugdzorg, perspectief voor boeren, de omgevingsvisie, krimp in de regio, crisisopvang en het aangaan van samenwerkingsverbanden zonder direct te weten wat dit voor de lokale identiteit betekent.
“Hoe sluiten we aan bij wat er onder de bevolking leeft? Het is het vertrekpunt van ons coalitieakkoord.” Er viel een stilte tot een van de wethouders zei: “Het lijkt zo simpel, maar wat is het moeilijk.”

Van maken naar mogelijk maken en wat erbij komt kijken

Portefeuilles van wethouders en bestuurders zitten vol wensen om plannen te realiseren. Een beetje ervaren bestuurder zal je al snel vertellen dat een resultaat veel lastiger te bereiken is dan er enthousiast over praten en een hoopvol resultaat beloven. Voor je het weet ben je achter de tekentafel bezig en behandel je een verandering als een product dat je kunt bedenken en produceren. Met regels en procedures probeer je de boel in beweging te krijgen. Je slaat aan het maken. De meeste veranderingen laten zich echter niet fabriceren, die voltrekken zich als ontwikkeling. Als bestuurder zit je in de positie om veranderingen vooral mogelijk te maken.

Daar heb je een ander, meer evolutionair, arsenaal voor nodig. Je surft op wat er in de samenleving gebeurt en mogelijk is. Je bent aangesloten op wat er leeft, begrijpt hoe mensen op ingrepen reageren, waar ideeën en energie zitten, en je weet hoe je die kunt bemoedigen, versnellen of kunt verzwakken. Maken is de actie die elke management- en leiderschapsopleiding voorschrijft. Mogelijk maken is het repertoire dat we in deze opleiding verkennen en van praktische ervaringen voorzien.

Tijdens deze opleiding vergroot je je waarnemingsvermogen. Je gaat herkennen wat als vanzelfsprekend genegeerd wordt en er wel toe doet. Je gaat verschillen tussen mensen en contexten makkelijker benoemen en kunt met die variatie uit de voeten. Je oordeelsvermogen verbreedt zich, overzicht neemt toe. Je raakt thuis in de taal en de manier van kijken en doen waarin variatie, beweging, verschil in oriëntaties en contextgevoeligheid deel worden van je praktische repertoire.

Heeft u interesse in deze leergang of een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

Programma overzicht

Dit programma bestaat uit 7 keer een 24-uurs-sessie. Een sessie beslaat een avondprogramma en de daarop volgende dag. De eerste 2 sessies zijn in de tijd aansluitend. Tussen de andere sessies zit steeds een aantal weken. De doorlooptijd is 4 tot 6 maanden. Wat we erin aanreiken ziet er als volgt uit, maar kan worden aangepast aan de samenstelling van de groep:

Blok 1 van twee 24-uurs-sessies: Hoe vooringenomenheden onze waarnemingen kleuren en oordelen beïnvloeden. Je gaat het verschil herkennen tussen uitgaan van denken en ordenen en uitgaan van wisselwerking met de omgeving en anderen. We reiken aan hoe je betekenisgeving als patronen in oriëntaties en vormen van pragmatisme (handelswijze/werkwijze) kunt herkennen. En hoe dit op allerlei manieren verbonden is met verschillen in betekenis die iemand geeft of zegt na te streven.

Blok 2 met drie sessies die om de twee tot vier weken zijn geprogrammeerd: Ervaring opdoen met oriëntaties. Aan de slag met taal, gedrag, de invloed ervan en hoe je daarin de oriëntatie van iemand herkent. Hoe je overkomt in deze en gene taalvorm. Hoe omstandigheden vormen van betekenisgeving in een oriëntatie versterken of juist verzwakken. Je gaat herkennen wat met welke mensen in welke situatie mogelijk is.

Sessie 6: Wat is een definitie van de situatie en hoe wordt die ingesteld? Herken je dat vormen van pragmatisme een definitie van de situatie bepalen en hoe ze samenhangen met oriëntaties? Wat is met welke vorm van pragmatisme bereikbaar of juist onbereikbaar? Je gaat herkennen hoe je zelf, hoe het college en anderen met het instellen van definities van de situatie bezig zijn. En hoe anderen het herkennen als wil tot macht waarin ze wel of niet willen meegaan. Je krijgt inzicht hoe interventies werken, wat ze mogelijk en vooral onmogelijk maken.

Sessie 7: Als je inzicht hebt in oriëntaties en vormen van pragmatisme zie je verschillen tussen jezelf en anderen en hoe dat in dorpen, wijken, buurten en in de gemeenteraad tot uitdrukking komt. Je krijgt ander zicht op je portefeuille, de haalbaarheid van wensen en hoe je tot een weloverwogen oordeel komt. Je gaat zien waar blokkades en onmogelijkheden vandaan komen die je eerder niet zag. Je krijgt inzicht in de vormen van pragmatisme die samenwerkingsconstructies gebruiken. Je probeert ‘mogelijk maken’ naast ‘maken’ aan je handelingsrepertoire toe te voegen.

Tussen de sessies krijg je specifieke opdrachten die aansluiten op het dagelijkse werk én leven in je eigen omgeving. Het programma sluit zeer aan bij de praktijk.

Er wordt gebruikt gemaakt van het boek Realiteit en Werkelijkheid.

Praktische informatie

 

Prijs Prijsindicatie in verband met toenemende inflatie: € 5.050,- (excl BTW)
Verblijfkosten Prijsindicatie: € 1.750,- (excl BTW)
Aantal deelnemers 7-10
Tijdsbeslag 7 dagen met avondprogramma’s en overnachtingen. Plus de tijd voor oefeningen, opdrachten en leeswerk. 
Doorlooptijd 4 tot 6 maanden
Start 2 keer per jaar (bij meer vraag plannen we extra edities)
Aanmelden

  Aanhef* MevrouwDe heer

  Naam*

  E-mail*

  Telefoonummer*

  Adres*

  Kies het datumschema van Wat kan een wethouder mogelijk maken?*

  Opmerkingen

  Deze leergang wordt 2 keer per jaar ingepland. Bij veel interesse wordt gekeken of meerdere edities mogelijk zijn.

  Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

  Van maken naar mogelijk maken en wat erbij komt kijken

  Portefeuilles van wethouders en bestuurders zitten vol wensen om plannen te realiseren. Een beetje ervaren bestuurder zal je al snel vertellen dat een resultaat veel lastiger te bereiken is dan er enthousiast over praten en een hoopvol resultaat beloven. Voor je het weet ben je achter de tekentafel bezig en behandel je een verandering als een product dat je kunt bedenken en produceren. Met regels en procedures probeer je de boel in beweging te krijgen. Je slaat aan het maken. De meeste veranderingen laten zich echter niet fabriceren, die voltrekken zich als ontwikkeling. Als bestuurder zit je in de positie om veranderingen vooral mogelijk te maken.

  Daar heb je een ander, meer evolutionair, arsenaal voor nodig. Je surft op wat er in de samenleving gebeurt en mogelijk is. Je bent aangesloten op wat er leeft, begrijpt hoe mensen op ingrepen reageren, waar ideeën en energie zitten, en je weet hoe je die kunt bemoedigen, versnellen of kunt verzwakken. Maken is de actie die elke management- en leiderschapsopleiding voorschrijft. Mogelijk maken is het repertoire dat we in deze opleiding verkennen en van praktische ervaringen voorzien.

  Tijdens deze opleiding vergroot je je waarnemingsvermogen. Je gaat herkennen wat als vanzelfsprekend genegeerd wordt en er wel toe doet. Je gaat verschillen tussen mensen en contexten makkelijker benoemen en kunt met die variatie uit de voeten. Je oordeelsvermogen verbreedt zich, overzicht neemt toe. Je raakt thuis in de taal en de manier van kijken en doen waarin variatie, beweging, verschil in oriëntaties en contextgevoeligheid deel worden van je praktische repertoire.

  Heeft u interesse in deze leergang of een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

  Programma overzicht

  Dit programma bestaat uit 7 keer een 24-uurs-sessie. Een sessie beslaat een avondprogramma en de daarop volgende dag. De eerste 2 sessies zijn in de tijd aansluitend. Tussen de andere sessies zit steeds een aantal weken. De doorlooptijd is 4 tot 6 maanden. Wat we erin aanreiken ziet er als volgt uit, maar kan worden aangepast aan de samenstelling van de groep:

  Blok 1 van twee 24-uurs-sessies: Hoe vooringenomenheden onze waarnemingen kleuren en oordelen beïnvloeden. Je gaat het verschil herkennen tussen uitgaan van denken en ordenen en uitgaan van wisselwerking met de omgeving en anderen. We reiken aan hoe je betekenisgeving als patronen in oriëntaties en vormen van pragmatisme (handelswijze/werkwijze) kunt herkennen. En hoe dit op allerlei manieren verbonden is met verschillen in betekenis die iemand geeft of zegt na te streven.

  Blok 2 met drie sessies die om de twee tot vier weken zijn geprogrammeerd: Ervaring opdoen met oriëntaties. Aan de slag met taal, gedrag, de invloed ervan en hoe je daarin de oriëntatie van iemand herkent. Hoe je overkomt in deze en gene taalvorm. Hoe omstandigheden vormen van betekenisgeving in een oriëntatie versterken of juist verzwakken. Je gaat herkennen wat met welke mensen in welke situatie mogelijk is.

  Sessie 6: Wat is een definitie van de situatie en hoe wordt die ingesteld? Herken je dat vormen van pragmatisme een definitie van de situatie bepalen en hoe ze samenhangen met oriëntaties? Wat is met welke vorm van pragmatisme bereikbaar of juist onbereikbaar? Je gaat herkennen hoe je zelf, hoe het college en anderen met het instellen van definities van de situatie bezig zijn. En hoe anderen het herkennen als wil tot macht waarin ze wel of niet willen meegaan. Je krijgt inzicht hoe interventies werken, wat ze mogelijk en vooral onmogelijk maken.

  Sessie 7: Als je inzicht hebt in oriëntaties en vormen van pragmatisme zie je verschillen tussen jezelf en anderen en hoe dat in dorpen, wijken, buurten en in de gemeenteraad tot uitdrukking komt. Je krijgt ander zicht op je portefeuille, de haalbaarheid van wensen en hoe je tot een weloverwogen oordeel komt. Je gaat zien waar blokkades en onmogelijkheden vandaan komen die je eerder niet zag. Je krijgt inzicht in de vormen van pragmatisme die samenwerkingsconstructies gebruiken. Je probeert ‘mogelijk maken’ naast ‘maken’ aan je handelingsrepertoire toe te voegen.

  Tussen de sessies krijg je specifieke opdrachten die aansluiten op het dagelijkse werk én leven in je eigen omgeving. Het programma sluit zeer aan bij de praktijk.

  Er wordt gebruikt gemaakt van het boek Realiteit en Werkelijkheid.

  Praktische informatie

   

  Prijs Prijsindicatie in verband met toenemende inflatie: € 5.050,- (excl BTW)
  Verblijfkosten Prijsindicatie: € 1.750,- (excl BTW)
  Aantal deelnemers 7-10
  Tijdsbeslag 7 dagen met avondprogramma’s en overnachtingen. Plus de tijd voor oefeningen, opdrachten en leeswerk. 
  Doorlooptijd 4 tot 6 maanden
  Start 2 keer per jaar (bij meer vraag plannen we extra edities)
  Aanmelden

   Aanhef* MevrouwDe heer

   Naam*

   E-mail*

   Telefoonummer*

   Adres*

   Kies het datumschema van Wat kan een wethouder mogelijk maken?*

   Opmerkingen

   Deze leergang wordt 2 keer per jaar ingepland. Bij veel interesse wordt gekeken of meerdere edities mogelijk zijn.

   Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

   Aansluiten bij wat onder de bevolking leeft

   Een college van B&W ging enthousiast aan de slag met het thema ‘Van maken naar mogelijk maken’. Al snel lag er een idee van buurtbewoners voor een andere inrichting van een park. De ene wethouder zei dat goedkeuring zou leiden tot verzoeken uit alle buurten, de tweede dat de budgettaire gevolgen niet waren meegenomen, de derde dat afdeling Y niet buitenspel kon staan in verband met toetsing aan het stadsprofiel, de vierde constateerde hoe moeilijk mogelijk maken blijkbaar was. De burgemeester bleef positief en vond dat elk idee wel gezien moest worden in het licht van jeugdzorg, perspectief voor boeren, de omgevingsvisie, krimp in de regio, crisisopvang en het aangaan van samenwerkingsverbanden zonder direct te weten wat dit voor de lokale identiteit betekent.
   “Hoe sluiten we aan bij wat er onder de bevolking leeft? Het is het vertrekpunt van ons coalitieakkoord.” Er viel een stilte tot een van de wethouders zei: “Het lijkt zo simpel, maar wat is het moeilijk.”