Ontwikkelen van gevoel voor realiteit

Vanaf de eerste dag is betekenisgeving de verbinding naar het hart. Je leert je te kunnen verplaatsen in een ander om zo conflict te vermijden of te verzachten. Betekenisgeving heeft zeker raakvlakken met integratie. Buitenlanders die in Nederland aankomen nemen eigen cultuurkenmerken mee. Het nieuwe cultuur-gereedschap ontbreekt, terwijl iedereen hier in Nederland op zoek is naar houvast. Dat is wat Sezen Academy kan geven.

Dogan Yavuz

Vrijwilliger

Lees ervaringen van deelnemers

Deze grootste en klassieke leergang van Sezen Academy heeft een kern van ervaringsleren waarin vormen van betekenisgeving als referentie worden aangereikt, zodat ze in je oordeelsvorming beschikbaar komen.

Deze leergang biedt je een intensief ervaringsprogramma om anderen effectiever te helpen om in deze tijd nieuw perspectief te ontwikkelen. Het curriculum is erop gericht om inzicht in alle vormen van betekenisgeving aan te reiken, ermee samenhangende patronen te kunnen gaan herkennen en die onder woorden te brengen. We reiken je een programma aan waarbij je alle vormen van betekenisgeving kunt gaan waarnemen, ervaren en duiden in wisselwerking met je eigen oriëntatie.

Het bijzondere van deze tijd is, dat mensen die ooit voor een organisatie hebben gekozen vanwege de sociale aard van de activiteiten – denk aan politie, zorg en onderwijs – niet passen bij de rigide rationele stelsels die nu juist in die organisaties worden ingevoerd. Er is daarbij een steeds groter wordende groep jonge mensen die geen perspectief meer zien en depressief worden. En er is een groeiende groep kwetsbare mensen waarvan zelfredzaamheid wordt gevraagd, ook als dit niet mogelijk is. Tegelijkertijd maakt moderne technologie innovaties mogelijk die op sociale betekenisgeving zijn gebaseerd. Mensen met specifieke kwaliteiten passen daar soms zeer goed bij.

Als je vormen van betekenisgeving onder woorden kunt brengen neem je gemakkelijk veroudering van instituten en stijlen van leidinggeven waar. Je gaat een misfit herkennen tussen oriëntaties en de omgeving waarin mensen leven en werken. Je doorziet hoe mensen bij een misfit in stress kunnen raken, depressief worden en ziek thuis komen te zitten.

En er komen nieuwe perspectieven in je op, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Je bent in staat de betekenisgeving van mensen uit andere culturen uit te lezen en krijgt een lage drempel om met iedereen om te gaan. Je herkent hoe juist mensen die in een misfit leven vaak passen bij innovaties van deze tijd. Je krijgt overzicht, wordt leider en heler en bent een bron van inspiratie in je omgeving.

Heeft u interesse in deze leergang of een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

 

Programma overzicht

In 4 blokken van 3 dagen word je in omgevingen gedompeld, waarin steeds een andere vorm van betekenisgeving domineert. Je ontdekt welke daarvan je uitnodigt tot doen, wat spanning oproept en energie geeft. Je gaat herkennen in welke oriëntatie jij zelf staat. Docenten zijn de representanten van de betekenisgeving van dat specifieke blok. Je hoort, ziet, voelt, beleeft en ontdekt de verschillen in betekenisgeving.

Na de ervaringsblokken ga je in op de praktische kant van betekenisgeving in het dagelijks leven, wat dit betekent voor jezelf en jouw omgeving.

Praktische informatie
Prijs € 11.040,- ex. btw
Reis- en verblijfkosten € 2.000,- ex. btw
Maximum aantal deelnemers 10
Duur 21 dagen (48 dagdelen) met avondprogramma’s en overnachtingen
Doorlooptijd 7 – 9 maanden
Aanmelden

Aanhef* MevrouwDe heer

Naam*

Email*

Telefoonummer*

Adres*

Opmerkingen

Deze leergang wordt ingepland bij interesse van 6 personen of meer.

Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacy verklaring.

Bestel de brochure

Aanhef*
MevrouwDe heer

Naam*

Email*

Telefoonummer*

Adres*

Opmerkingen

Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacy verklaring.