Uw specifieke vraag

Heb je een specifieke situatie, vraag of wens?

We zetten onze kennis, ervaring en expertise graag in voor jouw specifieke vraagstelling. Daarvoor werken wij vaak samen met Bascole voor  expertise op het gebied van werken en organiseren. Voor expertise op het gebied van bestuurlijke, politieke en maatschappelijke vraagstukken werken wij samen met stichting Sezen.

Bel 0343-595802 of mail om te kijken of er een passend programma in te richten is voor jouw specifieke vraag.