De droom van elke burgemeester

Lees ervaringen van deelnemers aan diverse leergangen

Dit topprogramma is in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ontwikkeld.

In het programma leren burgemeesters de leefwereld van inwoners en de systeemwereld van de gemeente met elkaar te verbinden en hoe je een oordeel kunt ontwikkelen of het goed gaat en waar het beter kan. Herkennen hoe beslissingen van het bestuur en vormen van werken en organiseren het voor medewerkers onmogelijk maken om uit te gaan van degene die ze geacht worden te helpen. Het inzicht in vormen van werken en organiseren is gebaseerd op betekenisgeving. Dat ga je ook gebruiken bij het oordelen over andere organisaties waarmee de gemeente samenwerkt, waaraan taken zijn overgedragen of werk is uitbesteed. De opleiding geeft zicht op hoe kwaliteitsverbetering leidt tot tevredenheid en vaak forse kostenvermindering.

U kunt voor actuele informatie contact opnemen via mail, bel 0343-595802 of ga direct naar de site van het NGB.

Tekst uit het NGB opleidingenboekje 2018

De droom van elke burgemeester

Inzicht in vormen van werken en organiseren

De film I Daniel Blake werd in de kabinetsformatie icoon voor burgers die door de overheid niet goed behandeld worden. Er waren organisaties die al hun medewerkers naar die film lieten gaan om het gedrag te laten zien dat je niet bij een ambtenaar wilt terugvinden. Alsof je gedrag dat niet goed is daarmee kunt veranderen, alsof er geen burgers zijn die regelingen misbruiken.

Als burgemeester wil je graag dat inwoners ervaren dat de gemeentelijke organisatie van hen uitgaat. De droom van elke burgemeester is dat inwoners blij zijn dat de gemeente op die manier functioneert en dat ze zeggen: “We hopen dat u nog een hele tijd bij ons bent om het verschil te blijven maken!”

Inhoud

In het programma reiken we aan hoe je als burgemeester de leefwereld van inwoners en de systeemwereld van de gemeente met elkaar verbonden krijgt en hoe je een oordeel kunt ontwikkelen of het goed gaat en waar het beter kan. Je gaat herkennen hoe beslissingen van het bestuur en vormen van werken en organiseren het voor medewerkers onmogelijk maken om uit te gaan van degene die ze geacht worden te helpen; en in welke vorm dat wel kan en hoe je leidinggevenden en medewerkers daarbij kiest. Ook bespreken we bij welke activiteiten je juist wel protocollen en systemen centraal moet stellen en hoe je die activiteiten herkent. En hoe medewerkers daarin cliëntvriendelijk kunnen blijven.

Het inzicht in vormen van werken en organiseren is gebaseerd op betekenisgeving. Dat ga je ook gebruiken bij het oordelen over andere organisaties waarmee je als gemeente samenwerkt, waaraan je taken hebt overgedragen of werk hebt uitbesteed. Je gaat begrijpen waarom die organisaties niet de kwaliteit leveren of de afspraken nakomen die je van hen verwacht. Je gaat ook begrijpen dat druk uitoefenen niet helpt, maar dat inzicht nodig is en hoe je dat tot gelding brengt. En je gaat zien hoe kwaliteitsverbetering leidt tot tevredenheid en vaak forse kostenvermindering.

Het is duidelijk dat deze inhoud niet in één dag te bespreken is. We hebben vier volle dagen nodig en bieden u een omgeving waarin u zich met zo min mogelijk interventies kunt concentreren en laten inspireren.

Resultaat

Uitkomsten zijn dat je als burgemeester meer overzicht krijgt, het bestuur van de gemeente op een hoger niveau trekt, andere vragen stelt, anders gaat interveniëren, minder energie kwijt bent, anderen kunt inspireren.

Competenties

Herkenbaar, verbindend, analytisch, deskundig, omgevingsbewust, organisatiegevoelig.

Programma overzicht

Vier maal 24 uur komen we bij elkaar. We starten steeds om 18:30 uur. ’s Avonds bespreken we onderwerpen die u bent tegengekomen en u bezighouden. De volgende dag bespreken we de ins and outs van contextgedreven werken en organiseren, en vraagstukken en uitdagingen voor burgemeesters op dat terrein. U krijgt een boek waarin gespreksonderwerpen zijn terug te vinden en dat ook steeds te gebruiken is als voorbereiding of om anderen te inspireren.

In een kennismakingsgesprek bespreken we met u het nadere programma, wat u kunt verwachten en welke vragen u graag behandeld wilt zien. Daarna besluit u definitief over deelname.

Praktische informatie, data en aanmelden 2019
Locatie Wijk bij Duurstede
Maximum aantal deelnemers 10
Duur 4 avonden met overnachting en aansluitende dag
Doorlooptijd 3-4 maanden

Voor aanmelding en informatie over deelname aan deze 4-daagse leergang kunt u terecht bij het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters (NGB): 070-373 8383 of mail.

Data voorjaar 2019 Maart-juni
Donderdagavond 21 en vrijdag 22 maart
Donderdagavond 18 en vrijdag 19 april
Donderdagavond 16 en vrijdag 17 mei
Donderdagavond 13 en vrijdag 14 juni

Bestel de brochure

Aanhef*
MevrouwDe heer

Naam*

Email*

Telefoonummer*

Adres*

Opmerkingen

Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacy verklaring.