Context-en-mensgedreven werken en leidinggeven

Ik werk al veertien jaar in de publieke sector. Door het volgen van de leergang heb ik veel geleerd als het gaat om het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb leren kijken en zie nu veel beter wat er nodig is in mijn werk. “Je gaat het pas zien als je het doorhebt’’, is een uitspraak van Johan Cruijff. Deze uitspraak vind ik met betrekking tot de leergang dan ook zeer toepasselijk!

Joep Bartholomeus

Lees meer ervaringen van deelnemers

Versterken van de mogelijkheden van mensen en organisaties in wisselwerking met hun omgeving

Sinds we weten en ervaren dat we met de natuur en het milieu rekening moeten houden, die niet mateloos kunnen gebruiken, is de positie van organisaties fundamenteel aan het veranderen – vooral van overheden en bedrijven. We hebben bovendien te maken met de gevolgen van 40 jaar neoliberalisme dat roofbouw heeft gepleegd op de samenleving. We zullen organisaties op een andere manier moeten gaan besturen.

Je merkt dat de manier waarop politici, bestuurders, accountants, organisatieadviseurs, leidinggevenden in de top van organisaties gewend zijn betekenis geven, niet langer past bij de eisen die de natuur en samenlevingen stellen. Leidinggevenden op alle niveaus hebben een brede oriëntatie nodig. Dat verander je niet planmatig en verloopt niet als een rationeel proces.

Deze leergang is bedoeld om de opgetreden versmalling in oriëntaties van leidinggevenden in bedrijven, overheden en instituties te doorbreken. Ze staat open voor iedereen die ambitie heeft vanuit een brede oriëntatie leiding te geven. En voor wie door de top van een organisatie wordt uitgenodigd deel te nemen en dat zelf ook graag wil.

Heeft u interesse in deze leergang of heeft u een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

Waarop deze leergang berust

De versmalling in de huidige manier van werken en organiseren valt niet op als je economische benaderingen volgt. Mensen zijn daarin systemen zonder zintuigen en gevoelens. In alles wordt naar het nut gezocht, uitgedrukt in geld en getallen. Evolutie in de natuur is verworden tot productiemiddel, wat maatgevend in de landbouw is. Wat de aarde voortbrengt eigenen bedrijven en landen zich toe en ze komen vaak niet verder dan de betekenis ervan in geld en getallen uit te drukken. Denken en eigen persoonlijk belang staan centraal. We hebben een fundamenteel tekort opgebouwd in onze omgang met de omgeving. Ook politici zijn daarin meegegaan. Het bijzondere is dat je dit niemand kunt verwijten. Het is in de loop van de menselijke geschiedenis zo ontstaan.

Wat we zijn kwijtgeraakt – helemaal bij werken en organiseren – is de betekenis van wat uit wisselwerking ontstaat: de potentie tot evolutie. Die draait op de eerste plaats om evolutionaire betekenisgeving en op de tweede plaats om groepssociale betekenisgeving – die ontstaat evolutionair vanaf het moment dat je geboren wordt en geeft je warmte, veiligheid en een vangnet. Die tekorten kun je niet opvangen door een boek te lezen en dan te zeggen ‘ik snap het’. Wat we zijn kwijtgeraakt kun je alleen maar in wisselwerking veroveren, via ervaringsleren.

Deze leergang is niet als concept bedacht maar gegroeid uit ervaringen die in de afgelopen 25 jaar bij stichting Sezen en Sezen Academy zijn opgedaan. Er wordt gebruikgemaakt van inzichten die in het boek Realiteit en werkelijkheid zijn verwoord en van de ervaring bij Bascole in het begeleiden van organisaties.

Voor wie?

Bij elke aanmelding gaan we met de betreffende persoon na of de verbreding in oriëntatie en wat daarmee verbonden is wellicht op een andere manier makkelijker te bereiken is. We maken een inschatting van iemands mogelijkheden en de omgeving waarin iemand werkt.

Ook gaan we met de deelnemer na of het aggregatieniveau waarop de problemen in diens organisatie optreden voor de deelnemer bereikbaar is. Het kan ertoe leiden dat een gesprek met de leiding van de organisatie wordt voorgesteld om de effectiviteit van de leergang voor de organisatie en de deelnemer zo groot mogelijk te maken.

Programma overzicht

De opbouw van deze leergang bestaat uit zeven blokken met cognitief- en vooral ervaringsleren. Het betekent dat deelnemers veel verschillende moderatoren en omgevingen zullen tegenkomen. Ieder blok omvat drie dagen met twee avonden. Het eerste blok start met een avondprogramma. Tussen de blokken zit gemiddeld drie weken.

Het boek Realiteit en werkelijkheid wordt gebruikt als gids en naslagwerk. Voorafgaand aan en tijdens de leergang ontvangen deelnemers diverse lees- en praktijkopdrachten. Elk blok leidt bovendien tot waarnemingsopgaven en oefeningen.

Blok 1: Hoe je de oriëntatie van iemand herkent uit omgeving, geschiedenis, context, taal, oordeel en besluit.

Blok 2: Hoe je de oriëntatie van iemand herkent uit de heersende definitie van de situatie, inrichting van de faciliteiten, de cultuur waarin de organisatie is gedacht en in werkt, gebruikte vormen van pragmatisme en aard van de activiteiten.

Blok 3: De toestand van samenleving en maatschappij, de invloed ervan op de organisatie. Wat wil internationalisatie en globalisering in je eigen organisatie zeggen?

Blok 4: Wat zou de passende vorm van pragmatisme zijn in de verschillende onderdelen van de organisatie die door de deelnemer in het vorige blok is besproken.

Blok 5: Wat vraag het van de omgeving en omstandigheden om de passende vormen van pragmatisme in de organisatie tot gelding te kunnen laten komen?

Blok 6: De route naar verandering. Behandeling van cases.

Blok 7: De route naar verandering. Behandeling van cases.

Na het zevende blok start een intervisie-traject van zo’n vijf maanden met begeleiding. De totale doorlooptijd  van de leergang is ongeveer een jaar.

Praktische informatie

 

Prijs In verband met de toenemende inflatie factureren we deze leergang in delen. Prijsindicatie totaal € 17.000,- (incl BTW)
Verblijfkosten Prijsindicatie totaal € 3.800,- (incl BTW)
Aantal deelnemers 8-10
Tijdsbeslag 27 dagen en 15 avondprogamma’s met overnachtingen. Plus de tijd die je nodig hebt voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
Doorlooptijd 1 jaar
Start 2 keer per jaar
Aanmelden

  Aanhef* MevrouwDe heer

  Naam*

  E-mail*

  Telefoonummer*

  Adres*

  Kies het datumschema van Context-en-mensgedreven werken en leidinggeven*

  Opmerkingen

  Deze leergang wordt 2 keer per jaar ingepland. Bij interesse van meer dan 20 personen kijken we of een derde editie mogelijk is.

  Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

  Versterken van de mogelijkheden van mensen en organisaties in wisselwerking met hun omgeving

  Sinds we weten en ervaren dat we met de natuur en het milieu rekening moeten houden, die niet mateloos kunnen gebruiken, is de positie van organisaties fundamenteel aan het veranderen – vooral van overheden en bedrijven. We hebben bovendien te maken met de gevolgen van 40 jaar neoliberalisme dat roofbouw heeft gepleegd op de samenleving. We zullen organisaties op een andere manier moeten gaan besturen.

  Je merkt dat de manier waarop politici, bestuurders, accountants, organisatieadviseurs, leidinggevenden in de top van organisaties gewend zijn betekenis geven, niet langer past bij de eisen die de natuur en samenlevingen stellen. Leidinggevenden op alle niveaus hebben een brede oriëntatie nodig. Dat verander je niet planmatig en verloopt niet als een rationeel proces.

  Deze leergang is bedoeld om de opgetreden versmalling in oriëntaties van leidinggevenden in bedrijven, overheden en instituties te doorbreken. Ze staat open voor iedereen die ambitie heeft vanuit een brede oriëntatie leiding te geven. En voor wie door de top van een organisatie wordt uitgenodigd deel te nemen en dat zelf ook graag wil.

  Heeft u interesse in deze leergang of heeft u een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

  Waarop deze leergang berust

  De versmalling in de huidige manier van werken en organiseren valt niet op als je economische benaderingen volgt. Mensen zijn daarin systemen zonder zintuigen en gevoelens. In alles wordt naar het nut gezocht, uitgedrukt in geld en getallen. Evolutie in de natuur is verworden tot productiemiddel, wat maatgevend in de landbouw is. Wat de aarde voortbrengt eigenen bedrijven en landen zich toe en ze komen vaak niet verder dan de betekenis ervan in geld en getallen uit te drukken. Denken en eigen persoonlijk belang staan centraal. We hebben een fundamenteel tekort opgebouwd in onze omgang met de omgeving. Ook politici zijn daarin meegegaan. Het bijzondere is dat je dit niemand kunt verwijten. Het is in de loop van de menselijke geschiedenis zo ontstaan.

  Wat we zijn kwijtgeraakt – helemaal bij werken en organiseren – is de betekenis van wat uit wisselwerking ontstaat: de potentie tot evolutie. Die draait op de eerste plaats om evolutionaire betekenisgeving en op de tweede plaats om groepssociale betekenisgeving – die ontstaat evolutionair vanaf het moment dat je geboren wordt en geeft je warmte, veiligheid en een vangnet. Die tekorten kun je niet opvangen door een boek te lezen en dan te zeggen ‘ik snap het’. Wat we zijn kwijtgeraakt kun je alleen maar in wisselwerking veroveren, via ervaringsleren.

  Deze leergang is niet als concept bedacht maar gegroeid uit ervaringen die in de afgelopen 25 jaar bij stichting Sezen en Sezen Academy zijn opgedaan. Er wordt gebruikgemaakt van inzichten die in het boek Realiteit en werkelijkheid zijn verwoord en van de ervaring bij Bascole in het begeleiden van organisaties.

  Voor wie?

  Bij elke aanmelding gaan we met de betreffende persoon na of de verbreding in oriëntatie en wat daarmee verbonden is wellicht op een andere manier makkelijker te bereiken is. We maken een inschatting van iemands mogelijkheden en de omgeving waarin iemand werkt.

  Ook gaan we met de deelnemer na of het aggregatieniveau waarop de problemen in diens organisatie optreden voor de deelnemer bereikbaar is. Het kan ertoe leiden dat een gesprek met de leiding van de organisatie wordt voorgesteld om de effectiviteit van de leergang voor de organisatie en de deelnemer zo groot mogelijk te maken.

  Programma overzicht

  De opbouw van deze leergang bestaat uit zeven blokken met cognitief- en vooral ervaringsleren. Het betekent dat deelnemers veel verschillende moderatoren en omgevingen zullen tegenkomen. Ieder blok omvat drie dagen met twee avonden. Het eerste blok start met een avondprogramma. Tussen de blokken zit gemiddeld drie weken.

  Het boek Realiteit en werkelijkheid wordt gebruikt als gids en naslagwerk. Voorafgaand aan en tijdens de leergang ontvangen deelnemers diverse lees- en praktijkopdrachten. Elk blok leidt bovendien tot waarnemingsopgaven en oefeningen.

  Blok 1: Hoe je de oriëntatie van iemand herkent uit omgeving, geschiedenis, context, taal, oordeel en besluit.

  Blok 2: Hoe je de oriëntatie van iemand herkent uit de heersende definitie van de situatie, inrichting van de faciliteiten, de cultuur waarin de organisatie is gedacht en in werkt, gebruikte vormen van pragmatisme en aard van de activiteiten.

  Blok 3: De toestand van samenleving en maatschappij, de invloed ervan op de organisatie. Wat wil internationalisatie en globalisering in je eigen organisatie zeggen?

  Blok 4: Wat zou de passende vorm van pragmatisme zijn in de verschillende onderdelen van de organisatie die door de deelnemer in het vorige blok is besproken.

  Blok 5: Wat vraag het van de omgeving en omstandigheden om de passende vormen van pragmatisme in de organisatie tot gelding te kunnen laten komen?

  Blok 6: De route naar verandering. Behandeling van cases.

  Blok 7: De route naar verandering. Behandeling van cases.

  Na het zevende blok start een intervisie-traject van zo’n vijf maanden met begeleiding. De totale doorlooptijd  van de leergang is ongeveer een jaar.

  Praktische informatie

   

  Prijs In verband met de toenemende inflatie factureren we deze leergang in delen. Prijsindicatie totaal € 17.000,- (incl BTW)
  Verblijfkosten Prijsindicatie totaal € 3.800,- (incl BTW)
  Aantal deelnemers 8-10
  Tijdsbeslag 27 dagen en 15 avondprogamma’s met overnachtingen. Plus de tijd die je nodig hebt voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
  Doorlooptijd 1 jaar
  Start 2 keer per jaar
  Aanmelden

   Aanhef* MevrouwDe heer

   Naam*

   E-mail*

   Telefoonummer*

   Adres*

   Kies het datumschema van Context-en-mensgedreven werken en leidinggeven*

   Opmerkingen

   Deze leergang wordt 2 keer per jaar ingepland. Bij interesse van meer dan 20 personen kijken we of een derde editie mogelijk is.

   Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

   Ik werk al veertien jaar in de publieke sector. Door het volgen van de leergang heb ik veel geleerd als het gaat om het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb leren kijken en zie nu veel beter wat er nodig is in mijn werk. “Je gaat het pas zien als je het doorhebt’’, is een uitspraak van Johan Cruijff. Deze uitspraak vind ik met betrekking tot de leergang dan ook zeer toepasselijk!

   Joep Bartholomeus

   Lees meer ervaringen van deelnemers