Open middag

Open middag Sezen Academy

Ben je op zoek naar een volgende stap in je persoonlijke en professionele ontwikkeling? Misschien heb je al eerder van bekenden over ons gehoord of op de site gekeken, dan zouden we graag eens kennismaken.

Op woensdagmiddag 12 september nodigen we je graag uit om je meer te kunnen vertellen over de opleidingen die we geven. Vanaf 13.30 uur staan de koffie en thee klaar, bij mooi weer in de tuin.

In twee rondes krijg je een goed beeld van wat we doen bij Sezen Academy, hoe we werken en wat je kunt verwachten van de opleidingen. We horen ook graag welke vragen je hebt en er zijn alumni van verschillende leergangen aanwezig die je graag te woord staan over hun ervaringen.

Rond 16.30 uur sluiten we af, waarna er nog gelegenheid tot napraten is.

Wij stellen het op prijs als je je voor 7 september aanmeldt via onderstaand contactformulier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Heb je specifieke vragen of verzoeken?
Het team van Sezen Academy helpt je via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

Programma Open middag 2018

13.30 uur: Ontvangst

14.00-15.00 uur: Informatieronde 1

  • Opbouw en toelichting curricula
  • Uw vragen over max 2 specifieke leergangen

15.15-16.15 uur: Informatieronde 2

  • Opbouw en toelichting curricula
  • Uw vragen over max 2 specifieke leergangen

16.30 uur: Afsluiting

Zicht op nieuwe perspectieven

In deze 7-daagse leergang ontwikkel je inzicht in het functioneren van de samenleving. Deelnemers geven terug dat ze met meer overzicht naar de wereld kijken en dat ze hun (voor)oordeel steeds meer uit kunnen stellen. Het geeft rust en inzicht in hun eigen manier van doen. De leergang biedt veel deelnemers nieuwe perspectieven en ruimte in ontstane spanningsvelden en onbegrepen situaties in privé- en werkomgevingen. Wanneer je deze leergang gaat volgen, kom je mensen tegen van allerlei achtergronden en leeftijden. Van zelfstandig ondernemers tot wijkagenten en van directeuren tot opbouwwerkers.

Eén van de deelnemers zei: “Wat dat betreft vielen er op de eerste dag van deze leergang al de nodige kwartjes en gingen er luikjes open. Dat gaat door tot op de dag van vandaag en smaakt naar meer.”

Lees ervaringen van deelnemers.

Contextgedreven werken en operationeel leidinggeven

Contextgedreven werken wil zeggen dat je uitgaat van iemand die in wisselwerking is met zijn of haar omgeving. Je biedt datgene wat iemand zou hebben gevraagd als die over jouw mogelijkheden had beschikt. Als je deze vorm van werken doet, word je meestal in je werkomgeving uitgenodigd anderen te ondersteunen. Het is een vorm van leidinggeven waarbij je niet de baas speelt, maar in staat bent je collega’s en je team beter te laten functioneren. Je komt bovendien in de positie om lijnen in je eigen organisatie uit te zetten die passen bij deze vorm van werken. Hoe je dat doet, welke ervaringen en inzichten je daarvoor moet opdoen? Daar gaan we op deze open middag dieper op in.

Mensen geven ons terug dat ze door deze leergang meer zijn gaan zien, meer kunnen en dat ze er nog zeer regelmatig mee bezig zijn. Het geleerde blijft zich doorontwikkelen. Een aantal mensen is na de leergang doorgegroeid naar andere plekken in hun organisatie en soms leidinggevende geworden. De leergang is bedoeld voor mensen op operationeel niveau. Dat kunnen teamleiders zijn, coördinatoren, mensen die samenwerken met verschillende partijen (belangen) in bv. wijkteams of zorgteams. In deze leergang kom je mensen tegen uit o.a. zorg, politie, gemeente, onderwijs, OM.

Lees ervaringen van deelnemers.

Toezichthouden, besturen, journalistiek en politiek

Toezichthouden, besturen, journalistiek en politiek vragen om overzicht op ontwikkelingen in de samenleving en of een organisatie of overheid daar op een passende manier op inspeelt. Wij kregen van deelnemers terug dat er een nieuwe wereld voor hen openging. Ze worden zich bewuster van de invloed van moderne technologie en media op beeld-, oordeels- en besluitvorming. Ze krijgen zicht op hun eigen oriëntatie en hoe die tot uitdrukking komt in de manier waarop ze toezichthouden. Ze gaan de aannames en (vastgezette) beelden herkennen in de manier waarop een oordeel over ‘goed’ of ‘fout’ ontwikkeld wordt. En sluit dat oordeel dan aan bij de realiteit?

Als iets niet legaal is wil het niet zeggen dat het niet gebeurt of niet deugt. Als financiële cijfers goed zijn wil het nog niet zeggen dat het goed gaat. Kun je als toezichthouder, bestuurder, journalist of politicus door en over alles heen kijken? Kies je een positie om te kunnen zien wat er werkelijk gebeurt en kun je dat dan bespreekbaar maken? Daarover gaan we graag met geïnteresseerden in gesprek op de open middag.

Leiderschap en passend organiseren

Met deze leergang verbreedt je je mogelijkheden om activiteiten van jouw organisatie zo in te richten en te organiseren dat ze passen bij de bedoeling. Iedereen start vanuit het leiderschapsrepertoire dat hij of zij al ontwikkeld heeft. Daarop reiken we een overzichtsniveau aan dat leidt tot meer mogelijkheden en grotere effectiviteit bij organiseren dan daarvoor.

De leergang is bedoeld voor mensen op tactisch en strategisch niveau. Dat kunnen bestuurders zijn, directeuren, hogere leidinggevenden die te maken hebben met organisatieverandering en -ontwikkeling. Deelnemers komen oa. uit de zorg, het onderwijs, gemeenten, banken, centrale overheden, politie, de commerciële sector en zelfstandig ondernemerschap.

Ben je verantwoordelijk voor inrichtings-, sturings- en veranderingskwesties? Of wil je overzicht ontwikkelen om daarover te kunnen adviseren? Op de open middag vertellen we wat deze leergang inhoudt en aan mogelijkheden biedt.

Lees ervaringen van deelnemers.