Oordelen met gevoel voor realiteit

Voor bestuurders, toezichthouders, commissarissen, politici en journalisten die op zoek zijn naar inzicht en overzicht bij oordeels- en besluitvorming omtrent maatschappelijke en organisatorische vraagstukken.

Deze leergang gaat vooral in op hoe je herkent of een gekozen vormgeving past bij het resultaat of het effect dat gevraagd wordt. Hoe kom je daarover tot een oordeel? Wat betekent dit voor een besluitvormingsproces als je iets wat gaande is zou willen stoppen? Welk machtsspel zie je ontstaan? Hoe is je eigen manier van kijken daarop van invloed? Een belangrijk onderdeel is het herkennen van de invloed van omstandigheden en interventies op effecten die je ziet en dat serieus nemen in je oordeel.

De drie leergangen die we hier aanreiken hebben verschillende ingangen om aan de slag te gaan. We streven naar diversiteit van deelnemers in iedere leerganggroep zodat het lerend vermogen zo groot mogelijk is. Dit betekent dat gemengde groepen mogelijk zijn vanuit de drie verschillende ingangen. De inhoudelijke invulling van programma’s wordt aangepast op basis van de groepssamenstelling. Zodra er zes aanmeldingen voor een leergang zijn wordt er een planning afgegeven.

Heeft u interesse in één van deze leergangen of een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

Voor politici

Zoeken en passen van een nieuwe politieke bril.

Voor bestuurders

Besturen met charisma.