Onze leergangen

Onze vier leergangen maken het mogelijk om de vragen en vraagstukken van deze tijd op verschillende niveaus te benaderen. Van een basisniveau waarmee je taalbeelden en persoonlijke vooringenomenheden kunt herkennen en duiden, tot maatschappelijk overzichtsniveau om de crises in deze tijd te doorgronden.

Met onze leergangen kun je je competentie verbreden om iets aan een ontstane toestand te doen: privé, op je werk, organiserend of breed maatschappelijk. Daarmee komt een hoopvolle toekomst een stuk dichterbij.

De programma’s variëren in intensiteit, aggregatieniveau en duur. Bij al onze leergangen is ervaringsleren onderdeel van het programma.

Gevoel voor realiteit is de omvangrijkste leerweg. Deze opleiding raakt jouw manier van in de wereld staan, geeft overzicht en verbreding van handelingsrepertoire via ervaringsleren, en stelt je in staat ook anderen te helpen die zoeken naar overzicht en verbreding.

Context-en-mensgedreven werken en leidinggeven gaat uit van een ander paradigma in organisaties. Je maakt je een manier van leidinggeven eigen waarmee je omgeving en context het gewicht kunt geven dat ze in wisselwerking voor mensen hebben.

Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven gaat uit van mensen die in wisselwerking zijn met anderen in hun omgeving en van alles zelf kunnen. Je ontwikkelt een vorm van werken en leidinggeven om hen daarbij te ondersteunen.

Zicht op nieuwe perspectieven reikt de basis aan. Je krijgt inzicht in oriëntaties en gedrag van mensen die je nu nog niet doorgrondt, met een richting waarin je naar nieuw perspectief kunt zoeken.

Onze leergangen

Onze vier leergangen maken het mogelijk om de vragen en vraagstukken van deze tijd op verschillende niveaus te benaderen. Van een basisniveau waarmee je taalbeelden en persoonlijke vooringenomenheden kunt herkennen en duiden, tot maatschappelijk overzichtsniveau om de crises in deze tijd te doorgronden.

Met onze leergangen kun je je competentie verbreden om iets aan een ontstane toestand te doen: privé, op je werk, organiserend of breed maatschappelijk. Daarmee komt een hoopvolle toekomst een stuk dichterbij.

De programma’s variëren in intensiteit, aggregatieniveau en duur. Bij al onze leergangen is ervaringsleren onderdeel van het programma.

Gevoel voor realiteit is de omvangrijkste leerweg. Deze opleiding raakt jouw manier van in de wereld staan, geeft overzicht en verbreding van handelingsrepertoire via ervaringsleren, en stelt je in staat ook anderen te helpen die zoeken naar overzicht en verbreding.

Context-en-mensgedreven werken en leidinggeven gaat uit van een ander paradigma in organisaties. Je maakt je een manier van leidinggeven eigen waarmee je omgeving en context het gewicht kunt geven dat ze in wisselwerking voor mensen hebben.

Mens-en-contextgedreven werken en leidinggeven gaat uit van mensen die in wisselwerking zijn met anderen in hun omgeving en van alles zelf kunnen. Je ontwikkelt een vorm van werken en leidinggeven om hen daarbij te ondersteunen.

Zicht op nieuwe perspectieven reikt de basis aan. Je krijgt inzicht in oriëntaties en gedrag van mensen die je nu nog niet doorgrondt, met een richting waarin je naar nieuw perspectief kunt zoeken.