Mensen en situaties beoordelen

Voor mensen die werken in wijken, in de zorg of het onderwijs en die in de dagelijkse praktijk situaties meemaken waarbij ze oordelen en besluiten over passende inzet, behandeling en actie.

De drie leergangen die we hier aanreiken hebben verschillende ingangen om aan de slag te gaan. We streven naar diversiteit van deelnemers in iedere leerganggroep zodat het lerend vermogen zo groot mogelijk is. Dit betekent dat ook gemengde groepen mogelijk zijn vanuit de drie verschillende ingangen. De inhoudelijke invulling van programma’s wordt aangepast op basis van de groepssamenstelling. Zodra er zes aanmeldingen voor een leergang zijn wordt er een planning afgegeven.

Heeft u interesse in één van deze leergangen of een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

Voor mensen in het onderwijs

Als het je gaat om het kind.

Voor mensen die werken in wijken

Is jouw oordeel over die ander ook het beste voor die ander?

Voor mensen in de zorg

Hoe ziet zorg eruit als mensen lijken te verdrinken in hun omgeving?