Ervaringen van deelnemers aan de leergang Leiderschap en passend organiseren

Testimonial Els de Back

Ik heb nu overzicht! Ik snap wat er gebeurt. Het oordelen kan ik meer laten en ik ben meer onderzoekend geworden. Ik sta steviger en rustiger in het leven.

Els de Back

Testimonial Harry Rotgans

De leergang heeft me vooral geleerd om te kijken. Echt kijken! Wat gebeurt er en hoe ga je daar mee om? Ik heb nu meer een beeld voor ogen waar ik naar toe wil, wat ook weer bijgesteld kan worden. Ik heb geleerd om los te laten, zelfreflectie is hierdoor anders geworden en ja … dit duurt allemaal wat langer, maar ik weet zeker dat deze manier van werken en samenwerken op den duur effectiever is.

Harry Rotgans

Testimonial Richard Otjens

Het woord ‘ervaren‘ is misschien wel het belangrijkste woord in deze leergang. De diverse achtergronden van de deelnemers zorgen ervoor dat je je blik verruimt. Ik kan (weer) meer op mezelf vertrouwen en durf mijn ratio meer los te laten. Sinds de leergang sta ik anders in de wereld. Ik heb overzicht gekregen. Ik heb geleerd minder een mening te hebben, ik laat dingen meer gebeuren en alles mag er zijn.

Richard Otjens

Testimonial Martien Weernink

Door de leergang heb ik veel geleerd over mezelf en over de positie die ik in de organisatie inneem. Ook heb ik leren loslaten, leren timen en leren kijken naar de context. Ik ben begripvoller en rustiger nu.

Martien Weernink

Testimonial Adri van de Laar

De leergang heeft me veel gebracht. Het wordt duidelijker waar het nou eigenlijk allemaal om gaat. Ik heb meer inzicht gekregen in hoe mensen zijn, hoe mensen met elkaar omgaan. Ik stel nu betere vragen en kom eerder tot de kern.

Adri van de Laar

Testimonial Joep Bartholomeus

Ik werk al veertien jaar in de publieke sector. Door het volgen van de leergang heb ik veel geleerd als het gaat om het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb leren kijken en zie nu veel beter wat er nodig is in mijn werk. “Je gaat het pas zien als je het doorhebt’’, is een uitspraak van Johan Cruijff. Deze uitspraak vind ik met betrekking tot de leergang dan ook zeer toepasselijk!

Joep Bartholomeus

Testimonial Gertjan Rozendom

De leergang was als een cadeautje, maar het was zeker niet altijd feest! Gaandeweg begonnen kwartjes te vallen. Er werd me een spiegel voorgehouden. Ik kijk nu veel bewuster tegen mezelf aan en tegen de samenleving. Onze samenleving vraagt om een andere aanpak en om meer flexibiliteit. In mijn werk gaat het erom dat te herkennen, te erkennen en samen te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Ik ben heel blij dat ik daar een deel van mag zijn. De leergang heeft gezorgd voor (persoonlijke) verbreding en ontwikkeling.

Gertjan Rozendom

Testimonial Gerda Blom

Mijn besef is nu groter als het gaat om oriëntaties. Of het nu gaat om oriëntaties van mensen, organisaties, dorpen of landen; door het volgen van deze leergang ben ik op dit vlak bewuster geworden. Ik heb geleerd om op een andere manier naar de wereld te kijken, pak dingen nu anders aan, mede doordat mijn handelingsrepertoire is verbreed.

Gerda Blom

Testimonial Louise Voorhorst

De leergang heeft me nieuw perspectief geboden in verschillende vormen van betekenisgeving. Mijn handelingsrepertoire, als mens en manager, is positief veranderd door de leergang. Tijdens en na de leergang valt me op dat ik situaties anders waarneem, dat ik de situatie beter kan herleiden en duiden en er is meer begrip voor de ander, waardoor ik beter kan afstemmen.

Louise Voorhorst

Testimonial Anita Zeeman

Door de leergang heb ik geleerd én ruimte gekregen om anders naar de context te kijken, op het werk en ook privé. Niet iedereen is hetzelfde, niet iedereen geeft op dezelfde wijze betekenis aan zijn leven. Dit gegeven vind ik zo interessant, het zet me nog steeds aan het denken! Deze leergang heeft mijn kijk op het leven veranderd.

Anita Zeeman

Testimonial Peter Hanner

Een heel mooi programma met heel goede docenten en trainers! Ik heb nieuwe inzichten gekregen. Ik kijk nu anders. Ik heb woorden aangereikt gekregen voor dingen die ik eigenlijk al wist of aanvoelde. De leergang heeft me meer vastberaden gemaakt. Veel is op zijn plaats gevallen.

Peter Hanner

Testimonial Marijke de Jager

De leergang heeft me meerdere dingen gebracht. Het is een proces geweest. Ik ben met iets gestart en weet dat het me kan helpen in mijn ontwikkeling en bij mijn werk als leidinggevende. De leergang heeft mij nieuwe inzichten gegeven en biedt mij grote meerwaarde op het gebied van (leren) organiseren.

Marijke de Jager

Testimonial Marieke Schnoing

De leergang hielp mij om vanuit andere manieren van kijken structuren te ontkoppelen. Tijdens de leergang werd ik me ervan bewust dat er een kloof bestaat tussen verschillende manieren van leidinggeven. Ook kan ik nu inschatten wanneer een situatie uitnodigt tot een andere vorm van leiderschap en hoe ik die rol als leider wil invullen. Daarbij heb ik leren kijken naar mijn eigen voorkeuren, welke taal ik gebruik en hoe ik me hierin verder kan ontwikkelen.

Marieke Schnoing

Testimonial Mario Hegger

Van deze leergang heb ik veel opgestoken en hij heeft veel opgeleverd, in mijn werk maar ook privé. Ik kan meer aan, zet mezelf anders neer, stel andere vragen, luister beter, ontvang meer en ervaar meer rust. Eigenlijk zou iedereen dit moeten doen.

Mario Hegger

Testimonial Wouter Burger

De leergang heeft mij echt geholpen om een verdiepingsslag te maken; ik heb de beschikking gekregen over het herkennen van oriëntaties en de definitie van de situatie. Het herkennen van de situatie en vooral ook deze accepteren zoals die is, zonder te oordelen, dat is een meerwaarde. Al met al heb ik geleerd om vanuit overzicht te werken. En daarbij niet uit te gaan van mezelf, van wat ik vind dat zo moet of hoort, maar van de ander en wat die nodig heeft. Om van daaruit, vanuit het werkelijke contact en vertrouwen, mee te bewegen, te kijken wat je kan betekenen en hoe je kan helpen (vaak kleine) positieve veranderingen in gang te zetten.

Wouter Burger

Ervaringen van deelnemers aan de leergang Leiderschap en passend organiseren

Testimonial Marijke de Jager

De leergang heeft me meerdere dingen gebracht. Het is een proces geweest. Ik ben met iets gestart en weet dat het me kan helpen in mijn ontwikkeling en bij mijn werk als leidinggevende. De leergang heeft mij nieuwe inzichten gegeven en biedt mij grote meerwaarde op het gebied van (leren) organiseren.

Marijke de Jager

Testimonial Richard Otjens

Het woord ‘ervaren‘ is misschien wel het belangrijkste woord in deze leergang. De diverse achtergronden van de deelnemers zorgen ervoor dat je je blik verruimt. Ik kan (weer) meer op mezelf vertrouwen en durf mijn ratio meer los te laten. Sinds de leergang sta ik anders in de wereld. Ik heb overzicht gekregen. Ik heb geleerd minder een mening te hebben, ik laat dingen meer gebeuren en alles mag er zijn.

Richard Otjens

Testimonial Harry Rotgans

De leergang heeft me vooral geleerd om te kijken. Echt kijken! Wat gebeurt er en hoe ga je daar mee om? Ik heb nu meer een beeld voor ogen waar ik naar toe wil, wat ook weer bijgesteld kan worden. Ik heb geleerd om los te laten, zelfreflectie is hierdoor anders geworden en ja … dit duurt allemaal wat langer, maar ik weet zeker dat deze manier van werken en samenwerken op den duur effectiever is.

Harry Rotgans

Testimonial Anita Zeeman

Door de leergang heb ik geleerd én ruimte gekregen om anders naar de context te kijken, op het werk en ook privé. Niet iedereen is hetzelfde, niet iedereen geeft op dezelfde wijze betekenis aan zijn leven. Dit gegeven vind ik zo interessant, het zet me nog steeds aan het denken! Deze leergang heeft mijn kijk op het leven veranderd.

Anita Zeeman

Testimonial Gerda Blom

Mijn besef is nu groter als het gaat om oriëntaties. Of het nu gaat om oriëntaties van mensen, organisaties, dorpen of landen; door het volgen van deze leergang ben ik op dit vlak bewuster geworden. Ik heb geleerd om op een andere manier naar de wereld te kijken, pak dingen nu anders aan, mede doordat mijn handelingsrepertoire is verbreed.

Gerda Blom

Testimonial Peter Hanner

Een heel mooi programma met heel goede docenten en trainers! Ik heb nieuwe inzichten gekregen. Ik kijk nu anders. Ik heb woorden aangereikt gekregen voor dingen die ik eigenlijk al wist of aanvoelde. De leergang heeft me meer vastberaden gemaakt. Veel is op zijn plaats gevallen.

Peter Hanner

Testimonial Els de Back

Ik heb nu overzicht! Ik snap wat er gebeurt. Het oordelen kan ik meer laten en ik ben meer onderzoekend geworden. Ik sta steviger en rustiger in het leven.

Els de Back

Testimonial Martien Weernink

Door de leergang heb ik veel geleerd over mezelf en over de positie die ik in de organisatie inneem. Ook heb ik leren loslaten, leren timen en leren kijken naar de context. Ik ben begripvoller en rustiger nu.

Martien Weernink

Testimonial Wouter Burger

De leergang heeft mij echt geholpen om een verdiepingsslag te maken; ik heb de beschikking gekregen over het herkennen van oriëntaties en de definitie van de situatie. Het herkennen van de situatie en vooral ook deze accepteren zoals die is, zonder te oordelen, dat is een meerwaarde. Al met al heb ik geleerd om vanuit overzicht te werken. En daarbij niet uit te gaan van mezelf, van wat ik vind dat zo moet of hoort, maar van de ander en wat die nodig heeft. Om van daaruit, vanuit het werkelijke contact en vertrouwen, mee te bewegen, te kijken wat je kan betekenen en hoe je kan helpen (vaak kleine) positieve veranderingen in gang te zetten.

Wouter Burger

Testimonial Louise Voorhorst

De leergang heeft me nieuw perspectief geboden in verschillende vormen van betekenisgeving. Mijn handelingsrepertoire, als mens en manager, is positief veranderd door de leergang. Tijdens en na de leergang valt me op dat ik situaties anders waarneem, dat ik de situatie beter kan herleiden en duiden en er is meer begrip voor de ander, waardoor ik beter kan afstemmen.

Louise Voorhorst

Testimonial Joep Bartholomeus

Ik werk al veertien jaar in de publieke sector. Door het volgen van de leergang heb ik veel geleerd als het gaat om het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb leren kijken en zie nu veel beter wat er nodig is in mijn werk. “Je gaat het pas zien als je het doorhebt’’, is een uitspraak van Johan Cruijff. Deze uitspraak vind ik met betrekking tot de leergang dan ook zeer toepasselijk!

Joep Bartholomeus

Testimonial Gertjan Rozendom

De leergang was als een cadeautje, maar het was zeker niet altijd feest! Gaandeweg begonnen kwartjes te vallen. Er werd me een spiegel voorgehouden. Ik kijk nu veel bewuster tegen mezelf aan en tegen de samenleving. Onze samenleving vraagt om een andere aanpak en om meer flexibiliteit. In mijn werk gaat het erom dat te herkennen, te erkennen en samen te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Ik ben heel blij dat ik daar een deel van mag zijn. De leergang heeft gezorgd voor (persoonlijke) verbreding en ontwikkeling.

Gertjan Rozendom

Testimonial Adri van de Laar

De leergang heeft me veel gebracht. Het wordt duidelijker waar het nou eigenlijk allemaal om gaat. Ik heb meer inzicht gekregen in hoe mensen zijn, hoe mensen met elkaar omgaan. Ik stel nu betere vragen en kom eerder tot de kern.

Adri van de Laar

Testimonial Mario Hegger

Van deze leergang heb ik veel opgestoken en hij heeft veel opgeleverd, in mijn werk maar ook privé. Ik kan meer aan, zet mezelf anders neer, stel andere vragen, luister beter, ontvang meer en ervaar meer rust. Eigenlijk zou iedereen dit moeten doen.

Mario Hegger

Testimonial Marieke Schnoing

De leergang hielp mij om vanuit andere manieren van kijken structuren te ontkoppelen. Tijdens de leergang werd ik me ervan bewust dat er een kloof bestaat tussen verschillende manieren van leidinggeven. Ook kan ik nu inschatten wanneer een situatie uitnodigt tot een andere vorm van leiderschap en hoe ik die rol als leider wil invullen. Daarbij heb ik leren kijken naar mijn eigen voorkeuren, welke taal ik gebruik en hoe ik me hierin verder kan ontwikkelen.

Marieke Schnoing

Heeft u interesse om in contact te komen met één van onze alumni?
Bel 0343-595802 of mail ons. Het team van Sezen Academy helpt u graag verder.