Alle opleidingen

Wat valt op in onze opleidingen?

Een belangrijk deel ervan verloopt via ervaringsleren. Elke vorm van betekenisgeving krijgt daarbij aandacht. Dat onderscheidt ons van anderen. Bij reguliere en commerciële onderwijsinstellingen worden vooral rationele en zelfreferentiële vormen didactisch gebruikt en gedoceerd. Wij besteden ook uitgebreid aandacht aan sociale en vooral evolutionaire betekenisgeving, omdat het gemis daarvan duidelijk merkbaar is in de huidige vraagstukken en de manier waarop ze verergeren of aangepakt worden.
Onze deelnemers hebben het jaren later nog over wat ze meemaakten en waarvan ze zich bewust werden. Het is een krachtige manier van leren die een verandering of leersprong kan bewerkstelligen, wat bij cognitief leren – nadenkend – lang niet altijd lukt.

Onze inzichten over de jaren heen zijn te vinden in onze boeken. Ze worden bij de opleidingen gebruikt ter verdieping en ter voorbereiding. Ze zijn ook los te lezen.

Elke opleiding heeft een eigen curriculum en aggregatieniveau. Met aggregatieniveau bedoelen we een combinatie van denk-, ervarings- en waarnemingsniveau. Van een korte opleiding waarmee je taalbeelden en persoonlijke vooringenomenheden kunt herkennen en benoemen, tot een intensieve 2-jarige opleiding op maatschappelijk overzichtsniveau om de crises in deze tijd te doorgronden en het benodigde oordeels- en handelingsvermogen te ontwikkelen.

De groepen worden samengesteld uit deelnemers die dezelfde aggregatieniveaus gewend zijn. Tegelijkertijd proberen we de groep qua oriëntaties van de deelnemers zo divers mogelijk te houden. Je leert zo optimaal van elkaar, van de docenten en de ervaringsprogramma’s. Iedere groep heeft een begeleider die tijdens de opleiding ‘meereist’ en bij wie je altijd terecht kunt met jouw vragen, puzzels en ontdekkingen.

Elke vraag en elke puzzel van elke deelnemer kan langskomen. De invalshoek en intensiteit van een opleiding zijn van invloed op hoe zo’n vraag beantwoord wordt. Begeleiders zoeken mee naar geschikte momenten en docenten om jouw vraag op te pakken.

Incompany- en thematische opleidingen worden bijna altijd in samenwerking met Bascole of stichting Sezen ingevuld. We maken gebruik van ervaringen met onze bestaande curricula en passen programma’s aan op basis van het aggregatieniveau van de deelnemers, variatie in oriëntaties binnen de groep en de specifieke vragen die vanuit een omgeving, organisatie, team of leidinggevende worden gesteld.

Alle opleidingen

Wat valt op in onze opleidingen?

Een belangrijk deel ervan verloopt via ervaringsleren. Elke vorm van betekenisgeving krijgt daarbij aandacht. Dat onderscheidt ons van anderen. Bij reguliere en commerciële onderwijsinstellingen worden vooral rationele en zelfreferentiële vormen didactisch gebruikt en gedoceerd. Wij besteden ook uitgebreid aandacht aan sociale en vooral evolutionaire betekenisgeving, omdat het gemis daarvan duidelijk merkbaar is in de huidige vraagstukken en de manier waarop ze verergeren of aangepakt worden.
Onze deelnemers hebben het jaren later nog over wat ze meemaakten en waarvan ze zich bewust werden. Het is een krachtige manier van leren die een verandering of leersprong kan bewerkstelligen, wat bij cognitief leren – nadenkend – lang niet altijd lukt.

Onze inzichten over de jaren heen zijn te vinden in onze boeken. Ze worden bij de opleidingen gebruikt ter verdieping en ter voorbereiding. Ze zijn ook los te lezen.

Elke opleiding heeft een eigen curriculum en aggregatieniveau. Met aggregatieniveau bedoelen we een combinatie van denk-, ervarings- en waarnemingsniveau. Van een korte opleiding waarmee je taalbeelden en persoonlijke vooringenomenheden kunt herkennen en benoemen, tot een intensieve 2-jarige opleiding op maatschappelijk overzichtsniveau om de crises in deze tijd te doorgronden en het benodigde oordeels- en handelingsvermogen te ontwikkelen.

De groepen worden samengesteld uit deelnemers die dezelfde aggregatieniveaus gewend zijn. Tegelijkertijd proberen we de groep qua oriëntaties van de deelnemers zo divers mogelijk te houden. Je leert zo optimaal van elkaar, van de docenten en de ervaringsprogramma’s. Iedere groep heeft een begeleider die tijdens de opleiding ‘meereist’ en bij wie je altijd terecht kunt met jouw vragen, puzzels en ontdekkingen.

Elke vraag en elke puzzel van elke deelnemer kan langskomen. De invalshoek en intensiteit van een opleiding zijn van invloed op hoe zo’n vraag beantwoord wordt. Begeleiders zoeken mee naar geschikte momenten en docenten om jouw vraag op te pakken.

Incompany- en thematische opleidingen worden bijna altijd in samenwerking met Bascole of stichting Sezen ingevuld. We maken gebruik van ervaringen met onze bestaande curricula en passen programma’s aan op basis van het aggregatieniveau van de deelnemers, variatie in oriëntaties binnen de groep en de specifieke vragen die vanuit een omgeving, organisatie, team of leidinggevende worden gesteld.